Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Förra året gjordes drygt fem miljoner fler besök i primärvården jämfört med 2006.

Förra året gjordes drygt fem miljoner fler besök i primärvården jämfört med 2006. Bild: Pär Bäckström/Bildbyrån

Köp av privat vård ökar

Regionernas inköp av tjänster från privata aktörer fortsätter öka, liksom antalet besök i primärvården.

Annons:

Regionerna köpte förra året hälso- och sjukvård för 58 miljarder kronor, varav 34 miljarder gick till privata utförare. Som en jämförelse kan nämnas att 12 miljarder lades på inköp till trafik och infrastruktur.

I rapporten Köp av verksamhet 2018 konstaterar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att det är främst inom den specialiserade somatiska vården och primärvården som regionerna köper verksamhet.

Av regionernas inköp till primärvården på totalt 19 miljarder kronor, stod köp från privata företag för cirka 18 miljarder. Det är en miljard mer än under 2017, både vad gäller totala inköp och inköp från privata vårdgivare.

Den köpta verksamheten inom den specialiserade somatiska vården på totalt 31 miljarder kronor kom främst från offentliga utförare, och då framför allt från andra regioner. En av anledningarna till detta är att viss högspecialiserad vård är koncentrerad till de sju universitetssjukhusen.

Enligt rapporten uppgick antalet besök i primärvården i fjol till 42 miljoner. SKR skriver att siffran har ökat kontinuerligt och 2018 gjordes drygt fem miljoner fler besök jämfört med 2006. Nästan hälften av besöken i fjol var hos privata utförare. 

Förra året drevs 406 vårdcentraler av privata utförare. Enliigt SKR finns stora regionala skillnader i andelen privata vårdcentraler. Region Stockholm toppar listan med 68 procent i privat regi, lägst andel har Region Västerbotten med 13 procent.

Flest vårdcentraler i relation till folkmängd finns i Region Jämtland Härjedalen, 20 stycken per 100 000 invånare. Det motsvarar i genomsnitt 5 000 invånare per vårdcentral. Minst antal vårdcentraler, nio stycken per 100 000 invånare, finns i Stockholm med i genomsnitt 11 000 invånare per vårdcentral.

Vid utgången av 2018 fanns 1 148 vårdcentraler, vilket var tre fler än 2017.

Relaterat material
Stora skillnader i andelen privat drift

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler