Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Getty Images

Minskning av alkohol gav mindre flimmer

Enligt en randomiserad studie tycks det nu finnas bevis för att stordrickare kan minska sina problem med förmaksflimmer genom att avstå alkohol.

Annons:
Tord Juhlin

– Det här är väldigt intressanta fynd. Vi har länge känt till det här sambandet, att alkoholintaget är kopplat till symtom på förmaksflimmer. Nu kan vi säkert säga att det faktiskt går att åtgärda, säger Tord Juhlin, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och ordförande i kardiologföreningens arbetsgrupp för arytmi.

I studien följde forskare i Australien upp 140 patienter med förmaksflimmer där samtliga drack minst tio glas per vecka. Hälften randomiserades till att få uppmaningen att helt avstå alkohol under sex månader, medan deltagarna i kontrollgruppen uppmanades att fortsätta dricka som vanligt.

Bland dem som uppmanades att sluta fick 53 procent ett återfall i flimmer under de sex månaderna, jämfört med 73 procent i kontrollgruppen. Vidare var den totala tiden med flimmer också lägre i interventionsgruppen.

– Resultaten är tydliga och speglar min och kollegors kliniska erfarenhet. Sedan finns det vissa svagheter i studien, som att den var förhållandevis liten och speglar resultat för en selekterad grupp stordrickare som kan tänka sig att avstå från att dricka. Vidare är det svårt att veta hur mycket som alkoholintaget påverkades i respektive grupp, eftersom detta var självrapporterat, säger Tord Juhlin.

Han tror att resultaten kan påverka kommande riktlinjer på området.

– Det här resultaten ligger väl i linje med andra forskningsresultat som på senare tid visat klara samband mellan livsstilsinterventioner och minskade symtom av förmaksflimmer, säger Tord Juhlin.

Det finns olika teorier om varför alkohol skulle förvärra symtom på förmaksflimmer, till exempel genom en elektrofysiologisk effekt eller via sitt kaloriinnehåll.

– Troligen finns flera samverkande förklaringar. Men det är intressant att se att patienterna som i studien försökte avstå alkohol också minskade i vikt, säger Tord Juhlin.

Läs abstract till studien:

Relaterat material

Kommentarer