Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Personal på neuroradiologen vid Karolinska universitetssjukhuset visar hur en trombektomi görs.

Personal på neuroradiologen vid Karolinska universitetssjukhuset visar hur en trombektomi görs. Bild: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Fler ska få trombektomi vid stroke

Bättre strukturerat omhändertagande i det akuta skedet och nya möjligheter till uppföljning är några av nyheterna i Socialstyrelsens riktlinjer för strokevård.

Annons:

Den största förändringen i de uppdaterade nationella riktlinjerna är att fler patienter med stroke ska genomgå trombektomi.

Metoden innebär innebär en mekanisk borttagning av blodproppar och rekommenderas nu för patienter med akut ischemisk stroke, upp till 24 timmar efter insjuknandet. I dagsläget utförs ingreppet främst på patienter som kommer till sjukhuset inom sex timmar.

En annan nyhet är att hälso- och sjukvården bör erbjuda perfusionsundersökning med datortomografi för att ta reda på hur mycket räddningsbar vävnad som finns i hjärnan inför trombektomi. Båda dessa åtgärder ges högsta prioritet i riktlinjerna.

Att tidsfönstret för trombektomi utökas beror på utfallet från kliniska prövningar som visat bra resultat för metoden i de fall när patienten har liten skada och en stor volym hjärnvävnad som anses möjlig att rädda.

Enligt Socialstyrelsen skulle det gå att förhindra svåra funktionsnedsättningar hos upp till 200 personer per år i Sverige, om fler fick tillgång till trombektomi. Samtidigt konstaterar myndigheten att rekommendationerna kommer att kräva omställningar i hälso- och sjukvården och dessutom öka kostnaderna för strokevård.

Enligt beräkningar från Södra sjukvårdsregionen, som Dagens Medicin skrivit om tidigare, skulle införandet innebära att upp till 100 fler trombektomier årligen skulle göras i regionen, jämfört med de omkring 300 som görs idag.

En annan nyhet i riktlinjerna rör rehabilitering och uppföljning. För att underlätta för vården att registrera uppföljning efter stroke har Socialstyrelsen tagit fram en ny så kallad KVÅ-kod. Genom den ska det bli lättare att både registrera och utvärdera hur många av patienterna som får strukturerad uppföljning.

Behandling med intravenös trombolys inom 4,5 timmar från symtomdebut till personer med akut ischemisk stroke ges fortsatt högsta prioritet.

Mycket av innehållet i riktlinjerna är desamma som i 2018 års version, som att patienter med stroke ska erbjudas multidisciplinär teambaserad rehabilitering.

Ta del av hela riktlinjerna för vård vid stroke här.

 

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler