Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Socialminister Lena Hallengren (S) vill ha ett  bättre kunskapsunderlag kring undanträngningseffekter av privata sjukvårdsförsäkringar.

Socialminister Lena Hallengren (S) vill ha ett bättre kunskapsunderlag kring undanträngningseffekter av privata sjukvårdsförsäkringar. Bild: Linda Berglund

Vårdanalys ska utreda undanträngningseffekter

Regeringen vill förbjuda att försäkringspatienter går före i vårdkön. Därför får Vårdanalys i uppdrag att utreda risken för undanträngningseffekter.

Annons:

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, får knappt två månader på sig för att beskriva riskerna med att patienter som tecknat privata sjukvårdsförsäkringar går före i den offentligt finansierade vården. Enligt uppdraget ska Vårdanalys också "i den mån det är möjligt" undersöka i vilken utsträckning det sker en undanträngning.

Underlaget ska sedan användas för att lägga fram ett nytt förslag om att det inte ska vara tillåtet för vårdgivare att låta försäkringspatienter gå före. I maj 2017 röstades samma förslag ner i riksdagen, men frågan har aktualiserats igen efter en granskning i Dagens Nyheter som visade på undanträngningseffekter, där patienter med remiss från regionerna fick vänta längre.

Socialminister Lena Hallengren (S) motiverar uppdraget med hälso- och sjukvårdslagens grundprincip om att vården ska ges efter behov och på lika villkor för hela befolkningen.

"Det är den enskildes hälsotillstånd som ska avgöra vårdinsatsen, inte den enskildes betalningsförmåga", står det  uppdraget som regeringen väntas ta beslut om i morgon torsdag.

Relaterat material
Regionbolag vill ha privat vårdförsäkring
Ingen privat sjukvårdsförsäkring för Löf

Kommentarer