Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Handhygien har betydelse för förekomst av vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvård, enligt SKR.

Handhygien har betydelse för förekomst av vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvård, enligt SKR. Bild: Ann Jonasson/Bildbyrån

Slarv med hygien skapar onödig vård

Enligt SKR ger vårdrelaterade infektioner nästan 400 000 extra vårddygn per år. Totalt drabbas 57 000 patienter om året av infektionerna, varav 1 300 avlider.

Annons:

Trots att sjukvården har blivit bättre på att förebygga vårdrelaterade infektioner, VRI, smittas alltså närmare 60 000 patienter varje år. Det skapar såväl lidande för den enskilde som extra kostnader för sjukhusen.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, konstaterar i en rapport att den som drabbats av en VRI får en förlängd vårdtid på i snitt sju dagar, vilket ger nästan 400 000 exra vårddygn per år.

Kostnaden för den extra tid som de smittade patienterna får tillbringa på sjukhus beräknas till närmare 4,4 miljarder kronor. Det motsvarar 6 procent av kostnaden för somatisk sjukhusvård. 

SKR skriver i rapporten att ett framgångsrikt förebyggande arbete, till exempel bättre handhygien, ”borde kunna reducera kostnaden med 1,5–2,1 miljarder kronor” varje år alternativt att de frigjorda vårdplatserna kan användas till annan vård.

Vårdrelaterade urinvägsinfektioner och postoperativa sårinfektioner nämns som vanliga skador i rapporten. Det är också vanligt att patienter med en VRI har andra skador, exempelvis trycksår och kirurgiska skador.

Relaterat material
Så gör man det lätt för andra att välja rätt

Kommentarer