Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Getty Images

Ivo har inlett förstudie om försäkringsvård

Myndigheters förutsättningar att granska hur privata vårdgivare prioriterar patienter ska studeras av Ivo.

Annons:

Då privata sjukförsäkringar ökar och det samtidigt finns stora tillgänglighetsproblem i hälso- och sjukvården, blir frågan om prioritering viktigare, skriver Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i ett pressmeddelande. Myndigheten har därför inlett en förstudie för att se hur förutsättningarna ser ut att granska hur privata vårdgivare prioriterar patienter som har privat sjukvårdsförsäkring och de som inte har det. 

– I förstudien kommer vi bland annat att identifiera vilka patientgrupper som skulle löpa störst patientsäkerhetsrisker vid ickemedicinsk prioritering och bedöma möjligheten att granska detta. Vi kommer också att beakta olika juridiska frågeställningar, säger Unni Mannerheim, utredare på Ivo, i pressmeddelandet. 

Samtidigt utreder Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på regeringens uppdrag hur riskerna ser ut för att försäkringspatienter får företräde i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Ivos förstudie ska enligt beräkningar vara klar i maj. Efter det beslutas om Ivo ska inleda en tillsyn.

Kommentarer