Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Johan Eklund

MSB: Sveriges beredskap är god

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, lade på torsdagen fram en ny nationell lägesbild. Den samlade bedömningen är att det i nuläget finns en beredskap att tillhandahålla samhällskritiska varor och tjänster. 

Annons:

Som tidigare uppmanar MSB aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet att fortsätta se över sin kontinuitetshantering med extra fokus på personalförsörjning och material som kan komma att ta slut. MSB varnar också för att störningar i produktions- och leverantörskedjor kan uppstå och att det kan påverka samhällets säkerhet, men att det i nuläget finns tillräcklig beredskap för att upprätthålla samhällskritiska tjänster.

De flesta myndigheter bedömer att de har tillräcklig kapacitet, förutom Folkhälsomyndigheten som har framfört ett behov av resursförstärkning. Regionerna har också uttryckt att de behöver stöd i att säkerställa utbildning och träning för sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med patienter smittade av covid-19. Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete för att kunna bemöta regionernas behov.

Enligt MSB är det också viktigt med tydlig och korrekt information till allmänheten, eftersom detta annars kan påverka allmänhetens förtroende för expertmyndigheter och samhället.

MSB delar därför Socialstyrelsens rekommendation om att 1177 behöver bemannas utifrån det behov som finns. MSB rekommenderar också att myndigheter gör gemensamma riskbedömningar så att den information som går ut i samhället är samordnad och lätt att förstå för alla.

Läs hela den nationella lägesbilden här.

Relaterat material
MSB: Egna restriktioner kan skada förtroendet
”En mental omställning för hela Sveriges befolkning”

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 7 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler