Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Skjut upp införandet av BT

Skjut upp införandet av bastjänstgöringen för läkare. Det skriver Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till regeringen.

Annons:

De nya reglerna om läkares legitimation och specialiseringstjänstgöring, bastjänstgöringen, träder i kraft den 1 juli i år. Men detaljerna i regelverket är inte klara och nu vädjar både Läkarförbundet och SKR om att införandet skjuts upp på grund av det ansträngda läget i sjukvården.

”Det kommer bland annat att behövas kompletterande utbildningsinsatser riktade till alla specialistläkare och ST-läkare som ska handleda BT-läkare och ST-läkare enligt den nya föreskriften. I dagsläget ser vi att det kommer att vara svårt att prioritera sådana utbildningsinsatser”, står det i hemställan till regeringen.

– Lagförändringarna är positiva på längre sikt, men det finns inga tungt vägande skäl för att införa dem redan nu. I det läge vården befinner sig i nu med konsekvenserna av coronaviruset är det inte rimligt att läkarna just nu ska lägga sitt fokus på anpassningar till nya regelverk, säger Anders Knape, ordförande för SKR, i ett pressmeddelande.

I stället föreslås att förordningen börjar gälla vid årsskiftet.
På lärosätena planeras för kursstart för den nya sexåriga läkarutbildningen hösten 2021.

Kommentarer