Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Johan Eklund

Måttlig till allvarlig påverkan på sjukvården

I fredags publicerade MSB en uppdaterad nationell lägesbild med anledning av covid-19. Hittills är regionerna påverkade i måttlig till allvarlig grad av situationen i sjukvården.

Annons:

I de regioner som har rapporterat en allvarlig påverkan på sjukvården handlar de största problemen om ökad arbetsbelastning, personalbortfall och brist på kritiska varor. Brist på skyddsutrustning och provtagningsmateriel och störningar i leveranserna av beställd utrustning förekommer i flera regioner.

Bedömningen är att situationen kommer att bli svårare under den kommande veckan. För att säkra tillgången till utrustning har Socialstyrelsen redan fått uppdraget att upphandla och fördela material.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, konstaterar att det finns ett behov av att ytterligare bredda samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att klara av situationen i hälso- och sjukvården, i synnerhet när det gäller materiel och läkemedel. Ett fördjupat samarbete mellan privata och offentliga aktörer inom materiel- och läkemedelsområdet behövs också, skriver MSB.

Det ökade informationsbehovet har gjort att regionerna och Folkhälsomyndigheten har fått en ansträngd situation på kommunikationsområdet. Även Socialstyrelsen kan på sikt behöva stöd, skriver MSB.

Relaterat material
MSB: Sveriges beredskap är god

Kommentarer