Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Adam Wrafter/Bildbyrån

Krislägesavtal kan komma att aktiveras

Krislägesavtalet som reglerar arbetsvillkor vid krislägen kan vara på gång att aktiveras. Sveriges Kommuner och Regioner har fått in en begäran att ta ställning till, men vill inte uppge varifrån den kommer.

Annons:

Det nationella krislägesavtalet slöts sommaren 2019 som en direkt följd av 2018 års skogsbränder, då många brandmän och andra samhällsviktiga funktioner sattes under hård press.

Avtalet möjliggör in- och utlåning av personal mellan drabbade kommuner eller regioner, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs. Så sent som i torsdags undertecknades avtalet av Vårdförbundet, vilket innebär att samtliga fackliga organisationer inom kommuner och regioner nu har undertecknat avtalet.

För att det ska kunna aktiveras krävs att en kommun eller region först inkommer med en begäran till SKR. Detta har nu skett, uppger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR till TT.

– Vi har fått in ett sådant ärende där vi har begärt kompletteringar för att vi ska kunna göra en bedömning.

Begäran till SKR inkom inför helgen, men hon vill inte uppge varifrån, eller ens om det är från en kommun eller region.

– Vi kommer att göra en snabb prövning så fort vi har tillräckligt med underlag. Vi tittar exempelvis på parametrar som om man har uttömt de möjligheter man har enligt det vanliga kollektivavtalet, och om man har tittat på andra möjligheter för att förstärka bemanningen, säger Jeanette Hedberg.

Enligt Vårdförbundet, som tidigare har sagt nej till avtalet, kommer avtalet att ge större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i sin tur får betydligt mer betalt.

”Utifrån det läge som vården befinner sig under pågående pandemi och med de förbättringar som skett i avtalet sedan vi frånträdde förhandlingarna, har vi gjort bedömningen att de ekonomiska ersättningarna nu uppväger nackdelarna gällande arbetstid för våra medlemmar”, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

Avtalet innebär bland annat att den ordinarie arbetstiden blir 48 timmar per vecka under max en månad, men att personalen i sin tur får 220 procent av lönen per timme.

Om SKR godkänner begäran om att aktivera krislägesavtalet, som kan omfatta hela eller delar av verksamheten, kan det komma att implementeras omgående.

– Om kriterierna är uppfyllda säger vi ja och sedan har vi en dialog med de centrala fackliga organisationerna som är part på avtalet inför beslutet, säger Jeanette Hedberg.

Marc Skogelin/TT

Fakta: Krislägesavtalet

Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.

Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.

Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.

Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max fyra veckor.

En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.

Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Källa: SKR


Kommentarer