Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Monica Johansson.

Monica Johansson.

Stockholm gav Sörmland andrum i krisen

Trots den välkomna hjälpen från grannregionen i norr är Sörmland fortsatt på tå, men avvaktar med att begära att krislägesavtalet aktiveras.

Annons:

Under tisdagen tog Region Stockholm emot 20 patienter med covid-19 från Sörmland. Fem av dem krävde intensivvård. Sörmland har sett till befolkningsstorleken drabbats mycket hårt av coronakrisen och enligt regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) var det en betydelsefull avlastning för den sörmländska vården.

Regionen håller nu på att ta fram allt underlag som krävs för att kunna skicka in en begäran om att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, aktiverar det så kallade krislägesavtalet, se faktaruta, något som redan gjorts för intensivvårdsverksamheten i Region Stockholm.

Enligt Monica Johansson är det svårt att säga om Sörmland kommer att skicka i en begäran då läget förändras hela tiden, men det är inte aktuellt just nu. Samtidigt har regionen dragit igång sin krisledningsnämnd och har därmed beredskap att agera i princip närsomhelst, även under den kommande påskhelgen, om läget skulle kräva det.

Men innan en begäran kan skickas måste Sörmland ha uttömt alla andra alternativ, det är Monica Johansson tydlig med:

– Vi vill inte gå till SKR och få ett nej

Fakta: Krislägesavtalet

Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.

Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.

Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.

Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max fyra veckor.

En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.

Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Källa: SKR


Kommentarer