Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Rosenbad.

Rosenbad. Bild: Maxim Thoré/Bildbyrån

Regeringen vill skjuta upp bastjänstgöring och läkemedelslista

Både införandet av bastjänstgöringen och den nationella läkemedelslistan skjuts upp. Det väntas regeringen föreslå.

Annons:

I mars vände sig Sveriges Kommuner och Regioner till regeringen och begärde att både införandet av den nationella läkemedelslistan och bastjänstgöringen för läkare borde skjutas upp. Den pågående pandemin gör att regionerna och sjukvården måste fokusera på andra saker. Även Läkarförbundet stod bakom begäran att skjuta upp bastjänstgöringen.

Nu har regeringen bett SKR om synpunkter på ett kommande förslag. SKR är nöjda med att regeringen vill skjuta upp införandet av bastjänstgöring med ett år, men pekar på behovet av övergångsregler. När det gäller införandet av nationella läkemedelslistan föreslår regeringen att det skjuts upp i elva månader till maj 2021 och att regionerna därefter får två år på sig att ansluta sig.

Otillräckligt, anser SKR, som vill att införandet pausas och att lagens utformning ses över när det gäller spärrar och samtycken.

”Regelverken behöver harmoniseras för att lagen om nationell läkemedelslista ska bli praktiskt tillämpbar för vårdens medarbetare och möjlig att förklara för patienter och närstående. Vi ser tydliga risker med dagens reglering även ur integritets- och patientsäkerhetsperspektiv”, står det i remissvaret.

SKR vill att införandet skjuts upp åtminstone två år och att det inte ska finnas något slutdatum i lagtexten för när regionerna ska vara fullt anslutna.

Relaterat material

Kommentarer