Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Fetma med ett BMI på minst 40 får enligt Socialstyrelsen ses som en oberoende riskfaktor för allvarlig sjukdom vid covid-19.

Fetma med ett BMI på minst 40 får enligt Socialstyrelsen ses som en oberoende riskfaktor för allvarlig sjukdom vid covid-19. Bild: Getty Images

Fetma och cancer riskfaktorer vid covid-19

Ett BMI på minst 40 ökar risken för att bli allvarligt sjuk av covid-19, enligt Socialstyrelsen. Flera andra riskfaktorer listas också av myndigheten.

Annons:

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag undersökt vilka grupper som löper en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Genomgången ska kunna användas för att bestämma vilka som särskilt kan behöva skyddas mot smitta.

I ett tio sidor långt dokument upprepar Socialstyrelsen flera gånger att säkra slutsatser inte går att dra och att vad som ses som riskgrupper kommer att behöva omprövas. Men myndigheten listar ändå dessa riskfaktorer:

 • Ålder 70 år och däröver 

 • Aktiv cancersjukdom

 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom, dock inte hormonell adjuvant behandling

 • Samtidig förekomst av minst två av följande: hjärt-kärlsjukdom, hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (utom astma) eller kronisk leversjukdom

 • Fetma med ett BMI på minst 40

 • Neuromuskulär sjukdom

 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)

 • Annan allvarlig sjukdom, till exempel immunbristsjukdom

Socialstyrelsen räknar med att sammantaget ungefär 200 000 personer mellan 18 och 67 år hör till riskgrupperna. Om de behöver avstå arbete och ska söka ersättning, behövs det ett medicinskt underlag, skriver Socialstyrelsen. Annars kan pengar betalas ut till fel personer.

För att inte sjukvården ska belastas alltför hårt föreslår myndigheten att utdrag från Mina sidor på 1177.se och utdrag ut patientjournal ska kunna räcka som underlag. Ett annat förslag är att Försäkringskassan ska hämta uppgifter om diagnoser via Nationella patientöversikten, NPÖ.

Relaterat material

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler