Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Adam Wrafter/ Bildbyrån

Epidemins påverkan på cancerpatienter ska analyseras

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att undersöka om covid-19 påverkar patienter med cancer på ett annat sätt än övriga befolkningen. Samtidigt skjuts andra av myndighetens uppdrag på framtiden.

Annons:

Syftet med analysen är att undersöka om patientdemografin och sjukdomsförloppet för covid-19 är annorlunda för cancerpatienter jämfört med andra grupper. Enligt regeringen ska variabler som socialekonomi, kön och ålder tas med i analysen, liksom eventuella regionala skillnader.

En miljon kronor avsätts för uppdraget under 2020 och resultaten ska redovisas fortlöpande och slutrapporteras den 28 mars 2021.

Samtidigt beslutar regeringen att ge Socialstyrelsen dispens för ett antal rapporter som skulle varit klara under året.  Bland annat är det uppdraget att genomföra pilotverksamhet för barnhälsovård, kartläggning av skillnader i den neonatala vården och uppdraget att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården som får framflyttade slutdatum.

Hela listan på uppskjutna uppdrag finns på regeringens hemsida.

Relaterat material
Lösningsfokus får cancerkirurgin att rulla på
Mammografiscreening i gång i hela riket

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler