Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

I Sverige tar ungefär 1 500 människor per år sitt liv.

I Sverige tar ungefär 1 500 människor per år sitt liv. Bild: Getty Images

Riksrevisionen ska granska insatser mot självmord

Självmorden i Sverige har legat på ungefär samma nivå de senaste 15 åren. Nu ska Riksrevisionen granska hur effektivt statens suicidpreventiva arbete är.

Annons:

År 2008 beslutade riksdagen om en nollvision för självmord. Socialstyrelsen och dåvarande Folkhälsoinstitutet fick i uppdrag att ta fram ett program med nio åtgärdsområden.

Trots det har antalet självmord per 100 000 invånare över 15 år legat på ungefär samma nivå sedan dess. Runt 1 500 människor per år begår självmord.

– Enligt experterna går det att påverka antalet självmord i samhället, och riksdagens uttalade ambition är att ingen människa ska välja att själv avsluta sitt liv. Trots det ligger vi kvar på samma höga nivåer år efter år. Då bör vi kanske fundera på om vi lägger resurserna på rätt insatser, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande från Riksrevisionen.

Myndigheten kommer nu att undersöka både regeringens styrning av suicidpreventivt arbete samt Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Inspektionen för vård och omsorgs arbete på området.

Enligt pressmeddelandet ska granskningen preliminärt vara färdig i mars 2021.

Relaterat material

Kommentarer