Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Getty Images

Sörmlänningar ska ta covidprover på sig själva

Region Sörmland ska öka antalet covidtest genom att personer med symtom i högre grad ska ta prover själva. 

Annons:

De prover som det handlar om är de som tas med hjälp av en pinne och sedan analyseras med PCR, som ger svar på om den testade bär på viruset.

Sedan tidigare testar Region Sörmland bland annat personer som läggs in på sjukhus, boenden på kommunala äldreboenden och personer som arbetar nära patienter.

Nu ska även annan personal i hälso- och sjukvården testas, om de har symtom. För närvarande pågår ett försök i Eskilstuna där personal själva hämtar provtagningsutrustning och tar prover på saliv, samt från svalg och näsa, enligt ett pressmeddelande från Region Sörmland. Därefter analyseras proverna i laboratorium.

Sedan är planen att skala upp det hela, för att testa fler patienter i öppenvården och människor som jobbar med det som klassats som samhällsviktig verksamhet.

Vid sidan av de här testerna har en del personal på de sörmländska sjukhusen erbjudits frivilliga antikroppstester. Ett positivt antikroppsprov ger svar på om någon har haft covid-19, men ett negativt test utesluter inte en tidigare infektion. Under vecka 20 testades 135 medarbetare för antikroppar och 16 procent av proverna var positiva.

– Även om svaret från testet inte innebär någon förändring av hur medarbetare ska agera vid infektionssymtom eller vilken skyddsutrustning som ska användas kan det vara bra att få en indikation på om man varit infekterad, kommenterar Magnus Johansson, chef för division medicin i Region Sörmland, i pressmeddelandet.

Relaterat material

Kommentarer