Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Socialminister Lena Hallengren (S).

Socialminister Lena Hallengren (S). Bild: Maxim Thoré/Bildbyrån

Nu kommer primärvårdsproppen

Regeringen presenterade på torsdagen delar av sitt förslag på hur svensk primärvård ska förändras.

Annons:

Andelen svenskar som har en fast och namngiven läkarkontakt ska öka, meddelar regeringen i ett pressmeddelande och nämner bland annat det uppdrag som Socialstyrelsen fick tidigare under våren om att utforma ett nationellt stöd för just detta. Samma myndighet har även fått i uppdrag att ta fram ett nationellt stöd för verksamhetschefer för att en enskild läkare ska kunna få ett lagom antal patienter.

I primärvårdspropositionen föreslår regeringen att definitionen av primärvård ska moderniseras, bland annat ska definitionen ”tydliggöra att primärvården ska svara för behovet av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.”

I propositionen föreslås även en bestämmelse om vad som ska ingå i primärvårdens uppdrag. Regioner och kommuner ska enligt förslaget ”tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov, se till att vården är lätt tillgänglig och tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar”.

Primärvårdspropositionen publiceras först efter att den lämnats över till riksdagen och utgår från ett delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Både Distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin har tidigare varit kritiska till de förslag som lagts fram i lagrådsremissen

Kommentarer

Jag är ingen robot:   3 + 6 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler