Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

I studien fick patienterna droppbehandling med avelumab varannan vecka.

I studien fick patienterna droppbehandling med avelumab varannan vecka. Bild: Getty Images

Immunterapi gav bättre överlevnad vid blåscancer

Underhållsbehandling med den nya immuncheckpointhämmaren avelumab ökade medianöverlevnaden med runt sju månader hos patienter med framskriden urotelial cancer som inte blivit sämre på initial cytostatika.

Annons:

Det visar en ny studie som presenteras på den amerikanska onkologikongressen Asco. Enlig Ascos ordförande är överlevnadsvinsten den hittills största som setts vid framskriden urotelialcancer och studien lyfts fram av kongressarrangören som en av de viktigaste på hela mötet.

– Det är utan tvekan starka data för den här patientgruppen, vars tumörer oftast utgår från urinblåsan. Överlevnadsvinsten är kliniskt relevant och verkar hålla i sig för alla subgrupper även om vi i detalj inte presenterar de siffror i arbetet, säger Anders Ullén, onkolog vid Karolinska universitetssjukhuset och medförfattare till studien.

Han och hans kollegor har följt runt 700 patienter med inoperabel lokalt avancerad urinblåsecancer eller metastatisk sjukdom. Samtliga deltagare hade fått konventionell inledande cytostatika som åtminstone hade stabiliserat tumören. Hälften lottades därefter till att få eller inte få immuncheckpointhämmaren avelumab i tillägg till sedvanlig vård.

Medianöverlevnaden blev 21,4 respektive 14,3  månader i de bägge grupperna. Störst överlevnadsfördel tycktes finnas hos de runt hälften av patienterna vars tumörer uttryckte markören PD-L1.

Priset var dock lite mer biverkningar i immunterapigruppen.

– För oss inom blåscancer är det ett nytt koncept att ge konsoliderande underhållsbehandling på det här sättet. Lägger man till en ny behandling så innebär det ju också en ökad risk för biverkningar. För de flesta patienterna som erhöll avelumab var dock biverkningarna av lindrigare grad, men för en mindre grupp mer besvärande, i linje med mönstret för andra immuncheckpointhämmare, säger Anders Ullén.

Avelumab är ännu inte är godkänd för behandling av urotelial cancer inom EU. Flera redan etablerade immuncheckpointhämmare har indikation för behandling i andra linjen vid urinblåsecancer då tumören börjat växa efter inledande cytostatika eller för behandling i första linjen hos patienter som inte tål cytostatika och där tumören har högt uttryck av PD-L1.

– Förutsatt att avelumab blir godkänt tror jag absolut att det är en behandling som vi kommer erbjuda våra patienter. Nationellt kan det handla om i storleksordningen hundra patienter årligen som i så fall kan komma i fråga, säger Anders Ullén, som också är medlem i den nationella vårdprogramgruppen för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Läs abstract: 

Relaterat material
Positiva resultat vid blåscancer

Kommentarer

Jag är ingen robot:   4 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler