Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Getty images

Varuförsörjningsnämnden nekas ansvarsfrihet av Uppsala

Regionfullmäktige i Uppsala har beslutat att inte bevilja Varuförsörjningsnämnden ansvarsfrihet för höstens leveranskris.

Annons:

Regionfullmäktige valde att gå på Uppsalas revisorers uppfattning om att Varuförsörjningsnämnden inte bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt. 

Bakgrunden är höstens problem med inställda och försenade leveranser av sjukvårdsmaterial som inträffade i samband med att Apotekstjänst tog över som tredjepartleverantör efter Mediq.

Revisorerna ansåg inte heller att Varuförsörjningsnämnden – som är en gemensam upphandlingsnämnd för regionerna Uppsala, Dalarna Västmanland, Sörmland och Örebro län – inte haft tillräcklig intern kontroll och ansåg därför inte att den skulle beviljas ansvarsfrihet. Fullmäktige valde att gå på revisorernas linje.

– Det politiska ansvaret är Varuförsörjningsnämndens. Men det innebär inte att de bär hela ansvaret för det som inträffade, säger Erik Weiman (M) ordförande i regionfullmäktige .

Erik Weiman.
Bild: Magnus Laupa

I förra veckan tog Region Sörmland beslut om att inte bevilja regionens ledamöter i Varuförsörjningsnämnden ansvarsfrihet.

Övriga regioner som ingår i Varuförsörjningsnämnden kommer att ta beslut kring ansvarsfrågan vid respektive fullmäktige under juni.

Kommentarer