Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Halverat antal operationer under våren

I samband med att coronaepidemin bröt ut under våren 2020 har antalet kontakter med vården minskat kraftigt, visar en analys av antalet vårdkontakter, operationer och väntetider som Socialstyrelsen gjort.

Annons:

Framförallt gäller det de fysiska besöken på vårdmottagningar som minskat från nära 1,9 miljoner i januari till knappt 1,1 miljoner i april.

Samtidigt ser man en ökning i antalet digitala vårdbesök och hembesök under samma period. Antalet digitala vårdbesök ökade från 26 000 i februari till drygt 108 000 i april.

Även antalet operationer och andra behandlingar minskade under mars–april. Antalet operationer nästan halverades i april i år jämfört med april de tre senaste åren.

”Samtidigt visar data från maj och första veckan i juni att regionerna nu börjar återuppta operationsverksamheten”, säger Ingrid Schmidt, utredare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Kommentarer