Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Så definieras regionernas merkostnader

Socialstyrelsen har nu definierat vilka covid-relaterade merkostnader som kommuner och regioner kan söka pengar för. Regeringen har avsett fem miljarder kronor.

Annons:

Sedan den 17 juni kan regioner och kommuner ansöka hos Socialstyrelsen om statsbidrag för merkostnader de har haft till följd av covid-19 under perioden 1 februari till den 30 november.

Ansökningsperioden är indelad i två, och den första ansökan ska vara inlämnad senast den 31 augusti, den andra den 30 november.

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst och omfattar merkostnader vad gäller hälso- och sjukvård och socialtjänst som rör äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Vad som klassificeras som merkostnader finns reglerat i förordningen (2020:193)och omfattar:

 • hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt,
 • smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
 • personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
 • sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
 • övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.

Sammanlagt har regeringen avsatt fem miljarder kronor för dessa merkostnader.

Kommentarer

Jag är ingen robot:   5 + 4 =   (ange summan i fältet)
Jag godkänner för artikelkommentarer Dagens Medicins regler