Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Getty Images

Apgar ger besked om prognos även hos prematura barn

Graviditetslängden är den viktigaste faktorn bakom hur stor risken är att för tidigt födda barn dör under nyföddhetsperioden. Men poäng enligt den så kallade Apgar-skalan kan ge ytterligare information. Det visar en stor svensk studie i tidskriften New England Journal of Medicine.

Annons:
Sven Cnattingius
Bild: Michael Fored

– Betydelsen av Apgar-skalan har varit omstridd när det gäller just för tidigt födda barn, då barnets mogenhet är så avgörande. Våra data pekar dock på att skalan bör användas för att till exempel hitta de barn där man bör vara extra uppmärksam på andning och cirkulation, säger Sven Cnattingius, senior professor i reproduktionsepidemiologi vid Karolinska institutet och studiens försteförfattare.

Direkt efter födseln bedöms barns hälsotillstånd enligt Apgar-skalan, som tar hänsyn till hjärtfrekvens, andning, muskeltonus, reflexer och hudfärg. Bedömningen görs efter en, fem samt tio minuter och poängen varierar mellan 0 och 10, där 9 och 10 anses vara optimalt.

I den nya studien har forskarna följt över 113 000 för tidigt födda barn i Sverige under perioden 1992 till 2016. 1,8 procent hade avlidit under de fyra första levnadsveckorna och risken för detta ökade som väntat med kortare graviditetslängd.

Men det fanns alltså också en oberoende koppling till Apgar-poängen. Ju lägre poäng desto större risk för neonatal död, oavsett längd på graviditeten. Forskarna fann också en koppling till bättre prognos och stigande Apgar-poäng mellan mätningarna vid 5 och 10 minuter.

Störst skillnad i absolut mortalitetsrisk mellan låga respektive höga Apgar-poäng fanns när barnen var mycket för tidigt födda. Den relativa skillnaden blev större ju längre graviditeten varat.

– I tidigare forskning tror jag att man tittat mest på den relativa skillnaden i dödlighet. Då har inte den uppfattats vara så stor och därför har man inte tyckt att Apgar-poängen haft så stort värde, säger Sven Cnattingius.

Läs abstract till studien:

 

 

Relaterat material

Kommentarer