Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: GettyImages

Utökad testkapacitet i hela landet

Efter påtryckning från regeringen har möjligheterna till provtagning för pågående covid-19-infektion ökat rejält i hela landet. För antikroppar är det bara ett fåtal regioner som låter allmänheten testa sig, men flera regioner planerar för det.

Annons:

I början av juni tillkännagav regeringen planer på att spendera 5,9 miljarder kronor på att skyndsamt skapa förutsättningar för storskalig coronatestning. Sedan dess har i princip alla regioner utökat testningen. Det har dock inte varit helt problemfritt. Dagens Medicin har tidigare rapporterat om problem i Stockholm och Halland. 

En genomgång av informationen på regionernas webbsajter visar att självtest, något som Folkhälsomyndigheten hjäper till med, är en vanlig metod i regionerna. Region Halland tillämpar till exempel denna metod, liksom Region Jämtland Härjedalen. 

I region Sörmland kan den som inte kan ta sig till en provtagningsstation boka tid och få ett självtest levererat med buss till dörren. Bussen väntar sedan medan provet tas. Det går också att skicka ett ombud till ett apotek för att hämta ett provtagningskit. 

Även i Region Kalmar spelar apoteken en viktig roll som distributör och insamlare av självtesterna. De som får ett positivt svar får även information om hur man ska agera. Dessutom skapas ett centralt smittspårningsteam. Smittspårningen, som tidigare bara skett i känsliga miljöer som särskilda boenden, ska successivt ökas. 

På Gotland har smittspridningen hela tiden varit så pass låg att regionen kunnat smittspåra, något som beskrevs vid en av Folkhälsomyndighetens presskonferenser i slutet av maj. Från och med 1 juli kommer alla med symtom, både bofasta och besökare, att erbjudas möjlighet till självtest för pågående infektion. Några antikroppstester är däremot inte möjliga, men regionen arbetar med frågan. 

Även i Region Gävleborg arbetar man enligt Gefle Dagblad med smittspårning. Där ringer en nystartad grupp upp alla som bekräftats smittade. Sedan den 24 juni finns möjligheten att sjävtesta sig för pågående infektion och i dagarna genomförs ett extra fullmäktigesammanträde där beslut ska fattas om egenavgiften för antikroppstesterna som är på gång.

I Region Stockholm erbjuds redan antikroppstester, liksom prov för pågående infektion. Även i Uppsala kan allmänheten nu för en kostnad av 200 kronor göra ett antikroppstest. PCR-tester för pågående infektion görs på speciella provtagningsstationer. Eftersom regionen till en början inte kommer att ha tillgång till utökade smittspårningsresurser hoppas de att de provtagna hjälper till med smittspårningen. 

Många regioner startade allmän provtagning för personer med symtom den 17 juni, medan andra har tagit lite längre tid på sig och istället sätter igång kring månadsskiftet mellan juni och juli. Region Östergötland bygger till exempel upp sin testkapacitet successivt med start den här veckan. Även i Region Örebor län blir PCR-tester för folk med lindriga symtom tillgängliga den här veckan, medan region Kronoberg kommer igång med sin testning av allmänheten först nästa vecka. Antikroppstest görs på blodgivare och även på vårdpersonal som arbetar patientnära. 

I Region Norrbotten är det hälsocentralerna som har hand om provtagningen, liksom i Region Västerbotten. 

Data från Folkhälsomyndigheten visar att drygt 70 000 PCR-tester genomfördes i Sverige under förra veckan.

Relaterat material
Inkörningsproblem vid utökad coronatestning i Halland

Kommentarer