Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Antalet biverkningsrapporter för läkemedel ökade mer nära 50 procent i fjol.

Antalet biverkningsrapporter för läkemedel ökade mer nära 50 procent i fjol. Bild: Thinkstock

Kraftig ökning av rapporterade biverkningar

Antalet rapporterade biverkningar kopplade till läkemedel ökade lavinartat fjol, enligt Läkemedelsverket.

Annons:

Myndigheten fick under 2019 in 11 458 biverkningsrapporter gällande läkemedel för människor, vilket var nära 50 procent fler än 2018. Hälso- och sjukvården stod för 81 procent av rapporterna medan 19 procent kom från allmänheten.

Enligt Läkemedelsverket beror den kraftiga ökningen främst på ett större samarbete med Giftinformationscentralen kring biverkningsrapportering i samband med överdosering.

De tre vanligast förekommande substanserna i allvarliga biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården var apixaban, intrauterina preventivmedel med gestagen och rivaroxaban.

Intrauterina preventivmedel med gestagen och levotyroxin var vanligast när allmänheten rapporterade in biverkningar.

Kommentarer