Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Lif såg att den opublicerade rapporten innehöll uppgifter om värdeöverföringar till flera så kallade intresseorganisationer.

Lif såg att den opublicerade rapporten innehöll uppgifter om värdeöverföringar till flera så kallade intresseorganisationer. Bild: Thinkstock

Miss med patientorganisationer dyrt för läkemedelsföretag

Läkemedelsföretaget Servier missade att rapportera in sponsringsavtal till fem patientorganisationer på totalt 48 000 kronor. Nu åker företaget på att betala 110 00 i avgift till läkemedelsbranschens informationsgranskningsnämnd, IGN.

Annons:

Servier tog kontakt med Läkemedelsindustriföreningen Lif i början av juni inför publicering av företagets rapport gällde värdeöverföringar till hälso-och sjukvården. I samband med detta noterade Lif att rapporten, som ännu inte blivit publicerad, innehöll uppgifter om värdeöverföringar till flera så kallade “intresseorganisationer”, rapporterar nyhetstjänsten Läkemedelsmarknaden.

Det gällde sammanlagt sponsringsavtal på 48 000 kronor till fem olika patientorganisationer: Blodcancerförbundet, Mag- och tarmföreningen Gävleborg, Mag-och tarmförbundet, Blodcancerförbundet och Cancerföreningen Palema.

Efter att ha granskat de fem avtalen konstaterar IGN att de aktiviteter som regleras i avtalen är föremål för det rapporteringskrav som återges i Läkemedelsbranschens etiska regelverk.

Servier skriver i sitt svar till IGN att avsikten inte var att undanhålla information och att anledningen var bristande kunskap om när i tiden rapporteringen till samarbetsdatabasen skulle genomföras. Företaget skriver också att det har vidtagit lämpliga åtgärder så att detta misstag inte kommer att upprepas i framtiden.

Eftersom avsteget som skett under lång tid och upprepade gånger ska det enligt IGN anses vara en överträdelse av allvarlig grad. IGN-avgiften vid överträdelse av allvarlig grad uppgår normalt till 220 000 kronor. Enligt stadgarna ska IGN-avgiften halveras om företag har under 40 miljoner kronor i årsomsättning och därför bestäms avgiften till 110 000 kronor.

Relaterat material
Forskare varnar för ensidigt industristöd till patientföreningar

Kommentarer