Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

– Studien är förvisso ganska liten och den hade inte statistisk styrka att visa skillnad i effekt. Men det var få propprelaterade händelser i bägge grupperna. Resultaten är ändå tydliga, säger Stefan James, professor i kardiologi i Uppsala.

– Studien är förvisso ganska liten och den hade inte statistisk styrka att visa skillnad i effekt. Men det var få propprelaterade händelser i bägge grupperna. Resultaten är ändå tydliga, säger Stefan James, professor i kardiologi i Uppsala. Bild: Carl-Magnus Hake

Asa räckte som profylax efter klaffbyte

ESC 2020. Det behövs inget tillägg av trombocythämmaren klopidogrel för att förebygga blodproppar hos patienter som genomgått kateterbaserat byte av aortaklaffen, enligt en ny studie.

Annons:

− Det här är efterlängtade och mycket viktiga resultat. Jag ändrar omgående min egen kliniska praxis, säger Stefan James, professor i kardiologi vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Att använda kateterbaserad teknik, så kallad tavi, har blivit det vanligaste sättet att behandla förträngda aortaklaffar. Det har dock inte funnits några klara belägg för vilken blodproppsförebyggande behandling som patienterna ska ha i samband med ingreppet och efteråt.

− Man har lite av bara farten använt sig av dubbel trombocythämmande behandling med båda acetylsalicylsyra, asa, och klopidogrel, eftersom det är så man behandlar kranskärlspatienter som fått läkemedelsstentar. Men egentligen handlar det om två olika patientgrupper med olika risk för blodpropp, säger Stefan James.

I den nu aktuella studien har forskare i Nederländerna randomiserat runt 670 tavi-behandlade patienter till att antingen bara få asa eller asa med tillägg av klopidogrel i tre månader.

Patienter som behövde antikoagulantia på grund av till exempel förmaksflimmer exkluderades från studien.

Efter ett år var blödningsförekomsten högre i gruppen som fått klopidogrel, enligt studiens två primära effektmått. Någon form av blödning inträffade till exempel hos 15,5 procent i gruppen utan klopidogrel jämfört med 26,6 procent i klopidogrelgruppen.

Enligt ett av de sekundära effektmåtten fanns ingen sammantagen skillnad i kardiovaskulär död, stroke eller hjärtinfarkt i grupperna. Sammantaget syntes alltså nackdelarna överväga med att ge tillägg med klopidogrel.

− Studien är förvisso ganska liten och den hade inte statistisk styrka att visa skillnad i effekt. Men det var få propprelaterade händelser i bägge grupperna. Resultaten är ändå tydliga, säger Stefan James.

Han tror att studien snabbt kommer att påverka behandlingen i hela världen.

− I Sverige berörs kanske runt 1 500 patienter årligen som behandlas med tavi. Möjligen kan även behandlingen påverkas hos patienter som får aortaklaffsbyte med öppen kirurgi. Sedan är det möjligt att det kan finnas ännu bättre behandling, som till exempel korttidsbehandling med antikoagulantia, säger Stefan James.

Studien presenteras i dag söndag på en så kallad hotlinesession på kongressen för det Europeiska kardiologisällskapet, ESC, som i år hålls digitalt. Resultaten publiceras samtidigt i New England Journal of Medicine. 

Läs abstract:

Följ hela vår bevakning från den europeiska hjärtkongressen ESC 2020.

Relaterat material

Kommentarer