Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Förhöjd energimetabolism i hjärtat utan effekt

Hos patienter med bland annat kärlkramp fanns förhoppningen att läkemedlet trimetazidin skulle ge bättre behandlingsresultat, men effekten uteblev helt, visar en studie publicerad i Lancet och som i går presenterades vid ESC-kongressen.  

Annons:

Forskare ville undersöka effekten av läkemedlet när det adderades till gängse behandling. Trimetazidin verkar genom att öka ämnesomsättningen i den skadade hjärtmuskeln. I en randomiserad, dubbelblind studie lottades 6 007 patienter vid 365 centra till att två gånger dagligen få ett tillägg av trimetazidin eller placebo. Patienterna hade kärlkramp, instabil angina eller hjärtinfarkt utan ST-höjning vid EKG och 42 procent av dem hade genomgått akut PCI och resten planerade ingrepp.

Under medianuppföljningstiden 47,5 månader förbättrade tillägg av trimetazidin inte de endpoints som studien hade satt upp: hjärtdöd, sjukhusvistelse för hjärthändelse samt återfall i eller persistent kärlkramp.

Forskarna bakom studien konstaterar att långtidsbehandling med trimetazidin visserligen inte gav några negativa hälsoeffekter, men rutinanvändning av läkemedlet minskade heller inte förekomsten av hjärthändelser i patientgruppen. Resultaten presenterades igår söndag på ESC-kongressen vid en så kallad HotLine-session.

Kommentarer