Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Thinkstock

Patient fick dubbla blodtryckssänkare

En patient fick allvarlig njurpåverkan och avled efter några dagar. Region Västernorrland lex Maria-anmäler nu händelsen.

Annons:

Det var en äldre patient med högt blodtryck och flera andra allvarliga sjukdomar, som kontaktade sin hälsocentral då det blodtrycksläkemedel hen var ordinerad inte gick att få tag på på apoteket. En läkare bytte då ut läkemedlet mot ett annat likvärdigt preparat.

En månad senare skrev en annan läkare ut ett annat blodtryckssänkande läkemedel till patienten. Orsaken var att en önskan om detta hade lämnats till läkaren på en papperslapp. Patienten, som hade mått bra och haft goda värden vid en uppföljning efter insättningen av det första läkemedlet, blev efter en tid dålig och fick läggas in på sjukhus.

Det visade sig att patienten hade fått en allvarlig njurpåverkan. Trots att njurfunktionen förbättrades när ett läkemedel togs bort fortsatte patienten att försämras i sina andra sjukdomar och patienten avled efter tio dagar.

Då njurpåverkan bedöms ha bidragit till förloppet betraktar regionen händelsen som en allvarlig vårdskada och har gjort en lex Maria-anmälan. Åtgärder så som tydligare rutiner har tagits fram för att förhindra att något liknande ska hända igen, meddelar regionen i ett pressmeddelande. 

Kommentarer