Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Finansminister Magdalena Andersson (S).

Finansminister Magdalena Andersson (S). Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Getty Images (montage)

Regionerna kräver mer än sex miljarder i covidersättning

6,6 miljarder kronor. Det vill 17 av landets 21 regioner ha av staten för bland annat personalkostnader under pandemin. Enbart fältsjukhuset i Stockholm har kostat 100 miljoner. 

Annons:

Staten har lovat att stå för de extrakostnader som kommuner och regioner har för bland annat skyddsutrustning och personal för att hantera utbrottet av covid-19. Det senaste beskedet från finansdepartementet är att fem miljarder finns reserverade, även om finansminister Magdalena Andersson (S) flera gånger varit tydlig med att pengar inte ska vara en fråga som hindrar regionerna från att göra det som krävs och att siffran fem miljarder inte ska ses som ett tak.

Nu står det klart att det inte kommer att räcka.

Vid lunchtid under onsdagen hade 17 regioner sökt ersättning hos Socialstyrelsen för sammanlagt 6,6 miljarder kronor för perioden 1 februari - 31 augusti enligt de handlingar som Dagens Medicin tagit del av.

Region Stockholm har ansökt om högst belopp, drygt 2,1 miljarder, där personalkostnader uppgår till drygt 925 miljoner kronor. Regionen vill också ha ersättning för det outnyttjade fältsjukhuset i Älvsjö. I kostnaden på 101 miljoner kronor inkluderas hyra, vaktmästeri, väktare ersättning till Försvarsmakten och kostnader för personal som arbetat med uppbyggnad och avveckling av fältsjukhuset. Regionen vill också ha fyra miljoner i ersättning för en extra ambulansstation i anslutning till sjukhuset.

Räknat per invånare är det Region Uppsala som begärt mest, följt av Region Sörmland, Region Norrbotten och Region Stockholm.

Ansökningstiden gick ut den 31 augusti.

Relaterat material
Fältsjukhuset i Stockholm avvecklas

Kommentarer