Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Lugnande besked om ACE-hämmare vid covid-19

Det har spekulerats i om att blodtrycksläkemedel av typen ACE-hämmare eller ARB kan förvärra en pågående infektion med det nya coronaviruset. Men data från en randomiserad studie visar nu att det varken går sämre eller bättre för patienter när läkemedlet sätts ut.

Annons:

Bakom studien står forskare i Brasilien som lottade 859 sjukhusvårdade coronapatienter att antingen fortsätta med sin ACE-hämmare/ARB eller upphöra med behandlingen i 30 dagar.

Slutsatsen är att utfallet blev det samma, sett till den primära effektvariabeln, som var antalet dagar som patienterna varit i livet och utskrivna från sjukhuset under de 30 dagarna efter de gick med i studien.

Teorin bakom att ACE-hämmare och ARB-läkemedel skulle kunna vara skadliga vid covid-19 går ut på att läkemedlen möjligen skulle kunna uppreglera receptorn ACE2, som coronaviruset använder för att infektera mänskliga celler.

Samtidigt påpekar forskarna att det också har funnits teorier om att de två typerna av läkemedel skulle kunna vara gynnsamma vid covid-19 genom att mildra inflammationen i lungorna.

Studien presenterades tisdagen den 1 september vid en så kallad hotline-session på den Europeiska kardiologikongressen.

Se presentionen här.

Kommentarer