Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Carl Sandin/Bildbyrån

All vård för könsdysfori på Sahlgrenska

All utredning och behandling vid könsdysfori i Västra Götalandsregionen ska samlas på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det har regionstyrelsen beslutat. 

Annons:

Att samla all utredning och vård vid Sahlgrenska ska öka förutsättningarna för en sömlös övergång mellan de olika specialiteterna i vårdkedjan, skriver regionen i ett pressmeddelande.

I juni förra året fick hälso-och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en översyn av vårdkedjan vid könsdysfori, bland annat för att förbättra samverkan och säkerställa uppföljning av patienterna.

Beslutet att samla all könsdysforivård inom Sahlgrenska ska enligt regionen säkerställa en sammanhållen vårdkedja. Det ska också garantera en ”multidisciplinär kompetens enligt nuvarande kunskapsläge och aktuell lagstiftning”. Fördelningen av medel ska också ske så att inte undanträngningseffekter sker i de somatiska delarna av vården.

Dagens Medicin har tidigare rapporterat om att antalet personer som vänder sig till vården för utredning och behandling av könsdysfori har ökat, vilket lett till ökade väntetider. Trots den utvecklingen såg behandlingen av könsdysfori vid Sahlgrenska universitetssjukhuset under en tid ut att kraftigt minskas men räddades sedan av extraresurser från Västra Götalandsregionen.

Kommentarer