Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Arkivbild.

Arkivbild. Bild: Getty images

Hälsocentral missade lungemboli

En patient skickades hem med hostmedicin och avled två dagar senare av proppar i lungorna. Ivo kritiserar vårdgivaren.

Annons:

Det var förra våren som en patient sökte vård vid sin hälsocentral för andfåddhet, orkeslöshet, bröstsmärta och kraftig hosta. Patientens syrgashalt mättes till 93 procent. Hjärt- och andningsfrekvens var normala.

Läkaren bedömde patientens symtom som en virusinfektion och förskrev hostmedicin. Två dygn senare avled patienten till följd av lungembolier.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar nu läkaren samt en sjuksköterska och vårdgivaren. Läkarens handläggning var inte adekvat, anser tillsynsmyndigheten, som menar att patientens syrgasmättnad borde ha lett till ytterligare undersökningar. ”Enligt Ivo:s bedömning var sannolikheten för lungemboli i det här fallet låg utifrån kända uppgifter, men diagnosen kunde inte helt uteslutas.” Läkaren ”borde därför ha fördjupat anamnesen”, skriver Ivo i sitt beslut.

En sjuksköterska kritiseras för att inte ha fört journal vid telefonkontakt med patienten samma dag. Vårdgivaren får kritik för att man brustit i planera, leda och kontrollera verksamheten så att en god och säker vård säkerställs.

Kommentarer