Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Getty Images

Lugnande resultat om hpv-vaccin

I vissa länder har deltagande i vaccinationsprogram mot hpv minskat efter uppgifter om att vaccinet kan orsaka störningar kopplade till det autonoma nervsystemet. Men det påstådda sambandet får inte stöd i en dansk registerstudie i tidskriften BMJ.

Annons:

Forskarna analyserade data för 849 danska kvinnor i åldern 10 till 44 år som under perioden 2006 till 2017 fått någon av diagnoserna kroniskt utmattningssyndrom, posturalt ortostatiskt takykardisyndrom eller komplext regionalt smärtsyndrom. För samtliga dessa tre tillstånd ska det ha funnits rapporter om att de kan ha orsakats av hpv-vaccin.

Forskarnas slutsats är dock att negativa händelser kan inträffa nära i tid till hpv-vaccinering enbart på grund av slumpen. Deras resultat stödjer alltså inte att det skulle finnas något orsakssamband mellan vaccinet och de tre studerade syndromen.

Forskarna framhåller dock att de, enligt deras statistiska analys, inte formellt kan utesluta att vaccinet skulle kunna ge upp till 32 procents ökad risk att drabbas av något av syndromen. Större riskökningar än så är dock osannolika, skriver de.

Läs hela originalartikeln:

Kommentarer