Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Adam Wrafter/Bildbyrån

Allt färre legitimerade psykoterapeuter

Antalet personer med någon form av hälso- och sjukvårdslegitimation ökar och andelen legitimerade kvinnor blir allt större. De legitimerade psykoterapeuterna blir dock färre. 

Annons:

Antalet psykoterapeuter har minskat med mer än sju procent under perioden 2015 till 2019, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Mellan 2018 och 2019, som är det senaste jämförelseåret, minskade de legitimerade psykoterapeuterna med tre procent. 

I andra legitimationsyrken är utvecklingen den omvända. Antalet legitimerade apotekare växer till exempel stadigt, liksom antalet röntgensjuksköterskor. Socialstyrelsen påpekar dock att just röntgensjuksköterska är ett relativt nytt legitimationsyrke, med få pensionsavgångar. 

Att det arbetar många kvinnor i vården bekräftas i statistiken. Bland de legitimerade barnmorskorna är kvinnodominansen total, men även bland legitimerade arbetsterapeuter, dietister, logopeder, receptarier och tandhygienister är andelen kvinnor en bit över 90 procent. 

I yrkesgrupperna läkare och tandläkare är legitimationerna mer jämnt fördelade mellan kvinnor och män.

Kommentarer