Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Bild: Ann Jonason/Bildbyrån

Antikroppar vanligare hos personal på covidavdelningar

En studie på Karolinska universitetssjukhuset där personal testat sig för antikroppar mot covid-19 visar stora skillnader i exponering för viruset.

Annons:

Totalt hade 11 procent antikroppar mot sars-CoV-2, av de 13 000 medarbetare som ingick i studien. Det fanns ett samband mellan påvisade antikroppar och sjukskrivningar hos medarbetarna.

Resultatet visade stora skillnader mellan olika avdelningar, från 2,8 procent till 26,4 procent som påvisade antikroppar. På enheter utan patientkontakt var andelen något lägre, 9,7 procent jämfört med 12,2 procent på enheter med patienter.

Andelen medarbetare med antikroppar var större på avdelningar där covidpatienter vårdats, men med undantag. Där smittorisken bedömts som allra högst, som intensivvården och på infektionskliniken, var andelen personal med antikroppar lägre än genomsnittet.

– Sammanfattningsvis bedöms studien ha givit viktig information om smittriskerna och det skydd som behövs för att undvika smittspridning bland vårdens medarbetare. Resultaten tyder på ett mycket effektivt förebyggande arbete och särskilt i högriksverksamheterna, säger Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi och forskningschef vid Karolinska universitetslaboratoriet, i ett pressmeddelande.

All personal som ville vara med erbjöds att delta i studien. Provtagningarna genomfördes under perioden 23 april–22 maj.

Kommentarer