Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Tobias Alfvén, ordförande Svenska Läkaresällskapet.

Tobias Alfvén, ordförande Svenska Läkaresällskapet. Bild: Jesper Zerman/Bildbyrån

SLS vill ta plats i vårdkompetensrådet

Svenska Läkaresällskapet, SLS, tycker att det saknas professionsrepresentation i det nationella vårdkompetensrådet. Därför nominerar de en egen kandidat.

Annons:

Vårdkompetensrådet inrättades av regeringen i december förra året och är ett rådgivande forum vars medlemmar representerar regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet. Flera expertgrupper är också knutna till rådet, som har sitt kansli hos Socialstyrelsen.

Regeringen utser rådets ledamöter och ordförande är Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Enligt uppdragsbeskrivningen ska rådet skapa en tydlig bild av hur personalbehoven ser ut, och planera för hur rätt kompetens så effektivt som möjligt utbildas. Det handlar i första hand om de 22 legitimationsyrkena. Men i nästa steg kan rådet även få ansvar för fler yrkesgrupper, som undersköterskor och specialistundersköterskor.

I ett brev till socialdepartementet skriver SLS ordförande Tobias Alfvén att ”Det förvånar oss emellertid att representanter för professionerna helt saknas i rådet” och att professionernas kunskap behövs i rådets arbete.

Grundläggande frågor i kompetensförsörjningen, såsom drivkrafter att satsa på ett yrke inom hälso- och sjukvården och vilka krav som bör ställas på utbildningssystemens utformning, är det vi professioner som bäst känner till”, skriver SLS vidare.

SLS yrkar på en plats i rådet, och nominerar Hans Hjelmqvist, ordförande för SLS delegation för utbildning. Han är professor vid Örebro universitet och överläkare i anestesi/intensivvård vid Universitetssjukhuset Örebro.

Förordnandet för rådets nuvarande ledamöter går ut i december 2021.

Nationella vårdkompetensrådet

 • Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Katrine Riklund, prorektor, Umeå universitet
 • Roger Klinth, rektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Lena Mårtensson, prorektor, Högskolan i Skövde
 • Johan Dabrosin Söderholm, dekan, Linköpings universitet
 • Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
 • Hans Svensson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
 • Jonas Appelberg, verksamhetschef kliniskt forskningscentrum, Region Örebro
 • Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Sörmland
 • Ulrika Sundquist, HR-direktör, Region Stockholm
 • Lis Palm, FOU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund
 • David Lidin, medicinskt ansvarig, socialförvaltningen, Stockholms stad
 • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet

Kommentarer