Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Carl-Magnus Hakes blogg Publicerad 2015-03-18

Nej, tio personer dör inte av ojämlik vård varje dag

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Här om dagen blev det stort genomslag i medierna för en rapport från den av Läkemedelsindustriföreningen initierade Kommissionen för jämlik vård. Huvudbudskapet som förmedlades av till exempel TT var att ojämlik vård dödar tio varje dag.

Problemet är att siffran inte stämmer och detta av tre orsaker.

För det första tycks kommissionen delvis ha misstolkat uppgifter i Öppna jämförelser. Det handlar om siffror över så kallad sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet, en indikator som speglar dödlighet i 18 sjukdomar som valts ut för att de bedömts vara möjliga att påverka med olika medicinska insatser, som tidig upptäckt och behandling. Se sidan 19 här.

Enligt siffrorna i Öppna jämförelser avled 13 491 personer av sådana dödsorsaker under åren 2010 till 2013. I sin rapport har kommissionen delat den siffran med fyra för att slå ut den på år och sedan med 365 för att slå ut den på antalet dagar, vilket avrundat blir 10 sjukvårdsrelaterade åtgärdbara dödsfall per dag.

Att tio svenskar dör varje dag i sjukdomar som sjukvården hade kunnat åtgärda blir sedan bärande i kommissionens sammanfattning av sin rapport. Men siffran speglar alltså bara en indikator för 18 sjukdomar, däribland stroke, diabetes och blindtarmsinflammation. Ischemisk hjärtsjukdom och de stora cancersjukdomarna finns inte med, vilka i högsta grad också är påverkbara. Så den egentliga siffran över påverkbar sjuklighet är egentligen mycket högre. Man kan också konstatera att indikatorn bara gäller dödsfall i åldrarna 1 till 79 år. Den stora mängden dödsfall som sker längre upp i åldrarna, varav en del också borde vara påverkbara, finns inte med.

För det andra anser kommissionen att de tio dödsfallen om dagen är helt i onödan, vilket förefaller orimligt. Visserligen kan man tycka att ingen borde dö före 79 års ålder i de 18 sjukdomarna, men den aktuella indikatorn speglar inte onödiga eller undvikbara dödsfall. Den speglar påverkbara dödsfall. Det är osannolikt att alla de här dödsfallen skulle försvinna ens om sjukvården och samhällets övriga hälsoinsatser presterade på optimal nivå. 

För det tredje sker sedan en glidning någonstans i kommissionens marknadsföring av sin rapport. Från att ha handlat om tio dödsfall om dagen i åtgärdbara sjukdomar, så blir budskapet från vissa av kommissionens medlemmar i stället att tio personer dör om dagen på grund av ojämlik vård. Det senare har inget stöd i hur siffran tagits fram. Visserligen refererar kommissionen till att det finns skillnader i den aktuella indikatorn mellan olika landsting, men hur stor del av denna skillnad som beror på ojämlik vård problematiserar man inte.

Att sjukvården är ojämlik i Sverige är förstås ett allvarligt problem och det är bra att kommissionen lyfter fram det. Men problemet förtjänar en korrekt beskrivning. På många andra ställen i sin rapport lyfter kommissionen fram exempel på hur den här ojämlikheten kan te sig. Man väljer i stället att främst lyfta fram en säljande siffra, som lyfts ur sitt sammanhang, som egentligen borde vara mycket högre och som sedan förvanskas ytterligare i uttalanden från kommissionens medlemmar.

Hur många dör då på grund av ojämlik vård? Det vet vi inte. Kommissionen för jämlik vård föreslår själv att Socialstyrelsen ska få ett utökat uppdrag att kartlägga hur många människor som bedöms förlora sina liv på grund av denna orsak.

Kommentarer

 • Mats Reimer 2017-07-18 19:46:17

  Den som har en långvarig kronisk sjukdom, som diabetes, astma eller KOL, sköter den dagliga vården av sin sjukdomen själv. Vården ger bara instruktioner. Hur väl man kan ta till sig vårdens intstruktioner,, följa dem punktligt, vara uppmärksam på problem och sköta sina återbesök beror i stort på begåvning, språkkunskaper och personlighetsdraget noggrannhet. Och så förstås på ens livssituation. Som i sin tur beror en hel del på ens begåvning, språkkunskaper och personlighetsdraget noggrannhet. Om politiker menade allvar med att vilja utjämna sociala ojämlikheter i hälsa skulle ett totalt rökförbud vara den viktigaste åtgärden.

 • Per-Axel Svalander 2015-03-25 16:08:21

  Mycket intressant och välgörande analys. Siffran 10 per dag borde även ställas mot totala antalet dödsfall per dag. 350-400 gissar jag efter lite dividerande. ;-)

 • Magnus Fovaeus 2015-03-20 21:20:19

  Glöm inte bort att hur man än räknar har dödligheten alltid varit och kommer alltid att vara 100%.

 • Carl-Magnus Hake 2015-03-20 10:27:01

  @Nils. Kanske hade man kunna förvänta lite mer kritisk granskning från andra medier. Ojämn vård är en fråga som ligger i tiden att lyfta upp och är så klart viktig att lyfta upp, då tror jag man tyvärr sänker garden. Samtidigt kan man konstatera att inte ens kommissionens namnkunniga ledamöter upptäckte felsluten i rapporten.

 • Nils 2015-03-19 09:36:52

  En avklädning in på bara kroppen av en okunnig eller ska vi säga ohederlig rapport. Trist att TT inte längre har journalistisk kompetens utan ägnar sig åt att klippa och klistra. Lite konstigt att Hakes artikel publiceras som blogg, det är ju hett nyhetsstoff och dessutom en bra analys! Läkemedelsföretagen är en mycket kapitalstark grupp som gärna vill att det skrivs ut lika mycket av varje läkemedel som ordineras i det mest högförskrivande landstinget. Trist att tjänstemän och politiker ägnar sig åt att kolportera rena felaktigheter i syfte att öka försäljningen. Bättre vore att större oberoende insatser gjordes för att ta fram riktlinjer och indikationer samt följde upp resultaten i klinisk verksamhet.

 • göran 2015-03-18 15:46:35

  *Bra rutet! Hjärtsjukdom dödsorsak hos 50%, Cancer hos 30%. Tobaksrökning ökar dessa incidenser med ca faktor 3, dvs 33& av 80%= dödlighet skulle försvinna med tobaksförbud

Nyheter från startsidan

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Klicka här för att tipsa krypterat och säkert!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier

Våra utbildningar