Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Carl-Magnus Hakes blogg Publicerad 2019-03-14

Ja, hög tid att skriva om den statliga strategin

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

I en debattartikel i Dagens Medicin denna vecka framför Lars Jacobsson och Ellinor Salander Renberg åsikten att de nationella programmet för suicidprevention bör skrivas om. Utan att vara expert på dessa frågor tycker jag att argumenten till stor del låter rimliga. Faktum är att jag på krönikeplats i Dagens Medicin efterlyst samma sak, om än med ett annat motiv.

För drygt 2,5 år sedan gjorde jag en genomgång om huruvida den manliga dominansen i självmordsfallen i Sverige, totalt runt 70 procent, adresserades i nationella och regionala handlingsprogram och utbildningsinsatser i syfte att minska självmorden. Som anledningar till denna övervikt brukar det anges att självmordsbenägna män har starkare vilja att ta sitt liv och använder kraftfullare metoder. Män anses också ha sämre sociala nätverk, atypiska symtom på depression samtidigt som de är sämre på att söka vård.

Faktum var att knappt några av dessa aspekter togs upp när det gällde åtgärder för att minska självmorden. Och i det nationella handlingsprogrammet fanns eller finns det inte omnämnt – i efterhand en ”brist”, medgav prestigelöst en av upphovsmännen till programmet för mig, se nr 40/16.

Självmord är tragedier oavsett om de begås av kvinnor eller män, men det gagnar varken det ena eller andra könet om man blundar för skillnaderna dem emellan när det gäller psykisk ohälsa.

Det går dock att notera att det på sina håll gjorts steg i rätt riktning. I höstas gav till exempel Sveriges och Kommuner och Landsting ut en liten skrift med titeln ”Maskulinitet och psykisk hälsa” med ett särskilt kapitel just om självmord.

I ett längre svenskt perspektiv har både självmord bland män och kvinnor minskat sedan 1980-talet, även om det varit en utplaning på senare år. Och den manliga dominansen har också avtagit något.

Internationellt sker en i vissa drag liknande utveckling. I en uppmärksammad studie i BMJ pekade forskare nyligen på att självmordstalen globalt sett minskat med 33 procent från 1990 till 2016, i linje med en minskning av de totala dödstalen med 31 procent under samma period. Minskningen i självmordstal bland män var dock bara hälften så stor som för kvinnor, 24 jämfört med 49 procent.  

Plus

Psykedelisk psykiatri! Begreppet låter i alla fall lite roligt.

Minus

Psykiatriforskning nämns för sällan i dödsrunor. Endast en gång har Psykiatrifonden nämnts och då gick nästan alla bidrag till annan välgörenhet i stället. Läs tänkvärt inlägg av Urban Petterson Bargo på Dagens Medicins web.  

Kommentarer

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier