Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Carl-Magnus Hakes blogg Publicerad 2019-04-03

Varje försening i transplantationsfrågan mäts i liv

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

I den senaste pappersutgåvan skriver Dagens Medicin om två positiva nyheter kring organtransplantationer: att ett lyckat pilotprojekt nu krattar manegen för införande av donation från patienter där hjärndöd inträffar på grund av cirkulationsstillestånd, så kallad DCD, samt att det ånyo blivit ett rekord i lungtransplantationer.

Apropå den första nyheten är det ju i Sverige hittills DBD som gäller, det vill säga att patienter enbart kan donera organ om de avlider på grund av primär hjärnskada och samtidigt är uppkopplade i respirator. Breddinförande av DCD skulle väsentlig kunna öka antalet organdonationer. Förra året var det 182 avlidna som donerade organ och denna siffra antas kunna öka med 40 till 80, enligt beräkningar från den ideella föreningen Mer organdonation, MOD.

En ännu större potential finns dock om de lagliga knutarna kring organdonation kan lösas, framhåller MOD:s grundare Peter Carstedt när jag pratar med honom. I dagsläget finns det nämligen oklarheter kring bland annat vilka medicinska insatser som i livets slutskede kan göras på en levande människa för att möjliggöra donation. Förhoppningsvis får vi ett recept på hur knutarna kan lösas den 4 juni när den senaste donationsutredaren Sten Heckscher ska lämna förslag på ”ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation” till regeringen.

Den minnesgode kommer kanske ihåg att socialdepartementet efter en lång betänketid – och överraskande för många involverade – år 2017 underkände den förre utredaren Anders Miltons då två år gamla förslag på området. Utan att regeringen någonsin tycks ha hänvisat till några särskilda paragrafer, i alla fall inte officiellt, så ansåg man att Miltons förslag inte var förenliga med grundlagen. Detta hade också påpekats från en av remissinstanserna, men problemet var att ingen såg det under utredningens gång. Och förfarandet fick ordentlig kritik

Jag håller tummarna för att Sten Heckschers blivande förslag – däribland kanske att anhörigas vetorätt till det presumtiva samtycket till donation ska upphöra – kommer vara oomtvistligt förankrade i den juridiska myllan och att de sedan implementeras snabbt. Varje försening som bromsar en ökning av organdonationerna har ju en prislapp som mäts i liv.

Plus
Det verkar ske ett uppvaknande om sjukvårdens klimatpåverkan. På sidan 16 kan ni läsa om gasdrivna astmasprejers betydelse i frågan. Förhoppningsvis kan ni läsa fler artiklar i ämnet framöver i Dagens Medicin.

Minus
Apropå temat för krönikan ovan, så är det beklämmande att det finns så stor regional skillnad – nästan tresiffrig – mellan högst och lägst frekvens av organdonationer.

Kommentarer

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier