Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Christina Kennedys blogg Publicerad 2020-03-17

Korseld av tvärsäkerhet

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

En utveckling i svindlande hastighet är över oss, fylld av oförutsägbarhet och osäkerhet. Den kommer i en tid då tillgången på information – av skiftande kvalitet – är närmast obegränsad, liksom möjligheterna att dela den och ge utlopp för egna känslor och oro.

När det gungar som mest är det ofta bra att gå tillbaks till grunderna. Som journalist handlar det om att söka många källor, värdera dem klokt, ifrågasätta sig själv, sina teser och övertygelser. Är vinkeln rimlig? Vad talar emot den här bilden?

De senaste dygnens korseld av tvärsäkerhet har fått mig att fundera över vad jag har lärt mig av att bevaka vården i ett drygt decennium.

Jag har lärt mig att inte tro att jag vet vad infektionsläkare tänker genom att intervjua en enda infektionsläkare, lika lite som en intervju med en journalist självklart skulle representera en hel yrkeskår. Inom varje specialistkompetens finns ett spann av övertygelser och erfarenheter.

Jag har lärt mig att det som ser bra ut kan vara motsatsen. Den som inte rapporterar några avvikelser alls bör granskas lika hårt som den som rapporterar många.

Jag har lärt mig att det är viktigt att skilja på individ och befolkning. Helkroppsscanning för säkerhets skull eller kontroller på friska kan kännas bra men betalar sig sällan.

Jag har lärt mig att det är svårt att överblicka följderna av nya påfund eftersom vården är full av kommunicerande kärl. En åtskruvning i en ände ger nästan alltid utslag i en annan, ofta med konsekvenser på fortbildning eller personalmässig återväxt.

Jag har lärt mig att leva med att det oftast är omöjligt att vinkla artiklar om enskilda forskningsstudier sylvasst. Det var ju under just de här förhållandena, med just den här utvalda gruppen som resultaten kunde visas, inte vid alla tillfällen eller för alla grupper.

Jag har lärt mig sjukvårdslagens så kallade portalparagraf om att den som har störst behov ska ges företräde till vården. Och katastrofmedicinens ansats, där det gäller att satsa på dem man har störst chans att rädda.

Jag har lärt mig att svåra och viktiga prioriteringar allt som oftast trycks längst ut på vårdgolvet. 

Jag har lärt mig att de skapar etisk stress som tidvis är svår att bära. Och att det kan gå med kollegors hjälp, förankrade riktlinjer och gott ledarskap.

Jag tror, men vet inte, att just det stödet behövs nu.

Kommentarer

  • Britta Bergstedt 2020-03-18 07:48:58

    Christina Kennedy - Din inhämtade lärdom om vården är högst relevant. "Förankrade riktlinjer och gott ledarskap" är vad vi behöver i en hysterisk pandemi situation som tagit alla på säng och ingen vet utgången av. Måhända har vårdens företrädare lärt sig en läxa.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier