Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Gunnar Akners blogg Publicerad 2018-09-04

Förslag till lösning på det bristande förtroendet mellan läkare/vårdpersonal och politiker.

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Svenska Dagbladet publicerade 180901 artikeln "De som styr vården lyssnar inte på professionen" skriven av Anders Milton och Björn Rosengren: Klicka här. Författarna presenterar resultatet av en undersökning som opinionsbyrån Novus tagit fram för affärsautvecklingsfirman Priority (där Björn Rosengren är "arbetande styrelseorförande"). I studien intervjuades 75 allmänläkare inom Stockholms läns landsting och 104 webbintervjuer med sjuksköterskor och undersköterskor.

Undersökningen visade att två av tre läkare är missnöjda med den förda vårdpolitiken och bland övrig vårdpersonal är fyra av fem missnöjda. Nästan nio av tio läkare känner att det inte spelar någon roll vad de säger till de politiskt ansvariga och bland övrig personal var det ingen som känner sig lyssnad till.
Författarna sammanfattade att "läkare och sjukvårdspersonal inte litar på politikerna och så länge detta är fallet spelar det ingen roll vad politikerna säger och vad politikerna gör. De politiska utfästelserna stannar vid tomt prat, fritt från insikt och utan mottagare".

Undersökningen baseras på ett mindre antal av alla allmänläkare och vårdpersonal i Stockholms läns landsting (i april 2016 fanns 216 vårdcentraler i Stockholms läns landsting: Klicka här). Resultaten ligger ändå i linje med många andra rapporter som visar att det föreligger en omfattande mismatch mellan läkares/vårdpersonalens individ-perspektiv och politikers/administratörers/ekonomers grupp-perspektiv.

Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården bildades 2016 för att tydliggöra den olämpliga styrningen och att stimulera mer lämplig styrning. Nätverket har publicerat en rad artiklar i Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Dagens Medicin, Dagens Samhälle, Läkartidningen och Sjukhusläkaren; alla artiklar ligger på följande blog: Klicka här. I början av 2018 publicerade Nätverket ett Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården utgående från fem grundläggande principer; se artikel i Sjukhusläkaren 180506: Klicka här. Den 5:e principen anger följande: 

Politiskt ansvar
"Den politiska styrningen av sjukvården handlar väsentligen om:
a) att fördela skattemedel baserat på transparent, horisontell prioritering mellan olika verksamhetsområden grundat på den etiska plattformen.
b) att följa upp att prioriteringarna i stort sett följts samt att beslutad budget hållits.
Liksom på individnivån bör vårdens organisation och styrsystem (gruppnivå) baseras på evidens och den etiska plattformen samt hänsyn till socioekonomi. Alla aspekter som avser den praktiska vårdverksamheten bör skötas av den medicinska professionen med minimalt inslag av politik, administration och byråkrati".

Det är uppenbart att det behövs en gedigen förtrogenhet med kliniskt arbete med medicinskt ansvar för enskilda patienter för att arbeta med vårdens styrning. Styrningen bör därför ändra fokus från top→down till bottom→up.  

Kommentarer

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier