Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Gunnar Akners blogg Publicerad 2019-05-13

Nödvändigt att reformera sjukvården

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Dagens Nyheter publicerade 190508 en artikel med rubriken "Jag sitter här och vet inte vart eller till vem jag ska vända mig". I artikeln beskrivs en multisjuk 78-årig kvinna, vars hälsoproblem började som hjärtsvikt med åtföljande hjärttransplantation för 20 år sedan. För att motverka risken för avstötning av transplantatet har kvinnan ordinerats ett antal potenta läkemedel, som uppges ha givit upphov till ett antal andra hälsoproblem (biverkningar): ögon (blinda fläckar), perifera nervsystemet (polyneuropati), höfter (nekros i båda höfterna), sköldkörtel (struma), urinsyraomsättningen (gikt) samt bukbesvär. Denna typ av multisjuklighet utgör "sekundär multisjulighet", där ett primärt hälsoproblem lett till en rad andra hälsoproblem, vilka i sin tur interagerar på olika sätt.

Tidigare hanterades hennes hälsoproblem på kardiologisk klinik, men efter omorganisationen till "diagnosbaserade patientflöden" på Nya Karolinska Solna upplever hon att hon "faller mellan stolarna" och "inte orkar vara patient längre". 

Kvinnan representerar vårdens vanligaste patient; en person med ett eller flera kroniska hälsoproblem (multisjuklighet) med flera samtidiga behandlingar (multibehandling). Enligt myndigheten Vårdanalys konsumerar dessa patienter 80-85 % (!) av de totala sjukvårdskostnaderna. 

Ur medicinsk synvinkel bör kvinnans hälsosituation givetvis primärt handläggas under ledning av en medicinskt ansvarig, generalistorienterad läkare, t.ex. allmänmedicinare, internmedicinare eller geriatriker. Det är helt olämpligt och direkt farligt att hennes hälsoproblem sköts av olika specialiserade läkare med ett avgränsat ("single disease")-perspektiv. I artikeln beskrivs hur orimligt långt specialiseringen drivits, där tre olika hjärtproblem (hjärtinfarkt, hjärtsvikt och förmaksflimmer) sköts i tre olika "diagnosbaserade patientflöden" på Karolinska. 

Detta sätt att organisera och bedriva sjukvård är både farligt för patienterna och kraftigt kostnadsdrivande. Det är obegripligt att ledningen för sjukvården har uppdragit till internationella konsultföretag (som till exempel Boston Consulting Group, BCG), med svag medicinsk kompetens – och uppenbarligen i avsaknad av kompetens för vårdens vanligaste patienter – att införa en vårdorganisation som inte är förenlig med grundläggande medicinska principer. 

Utöver "Värdebaserad vård" på Karolinska pågår en lång rad projekt i regionerna med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten, som bidrar till en olämplig utveckling av sjukvården. Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården har publicerat en serie artiklar, som illustrerar den mångåriga, olämpliga styrningen av sjukvården, och som i hög grad har bidragit till den pågående vårdkrisen. 

Diagnostik, Behandling/vård och Uppföljning (DBU) av multisjuka personer är en av de svåraste uppgifterna i vårdsektorn. Det är därför nödvändigt att organisera sjukvården för dessa patienter med fokus på överblick, integrering, koordinering och regelbundet upprepad kritisk granskning av DBU över tid. Basen måste vara generalistorienterade läkare som handlägger patienterna i samarbete med andra vårdyrkesgrupper och som på ett smidigt sätt kan konsultera specialistläkare vid behov.

Ju förr vi kan avbryta den pågående olämpliga utvecklingen, desto bättre. Reformationen av vårdsystemet kan inte ske top→down genom politiskt tillsatta enpersons-utredare/SOU, utan måste experimenteras fram bottom→up. En avgörande fråga är att basera reformationen av sjukvården på grundläggande medicinska principer och utveckla nya metoder för integration och koordinering av sjukvården för enskilda personer över tid.  

Kommentarer

 • Torwald Åberg 2019-08-07 10:34:10

  Hej Gunnar! Patienten har kanske en insulinresistens som ytterligare förvärrar hennes problem. Något hon borde få hjälp att bli av med. Hälsningar

 • Pia Brante 2019-06-14 10:40:07

  Så långt jag kan förstå - välgörande initierat och välformulerat. (Själv saknar jag dock medicinsk utbildning och uttalar mig enbart utifrån ett antal ”patienthistorier”.) En patient är EN människa. Överblick behövs inte minst ur ett patientperspektiv. Det jag reagerat på är att patienter, i kontakt med olika kunniga och ambitiösa specialister (som vi alla självklart vill få tillgång till) så lätt blir sittande med ”Svarte Petter”, dvs själva ska väga samman olika riskbedömningar. En mycket betungande - för att inte säga närmast omöjlig - uppgift! (Det kanske till och med kan förkorta en människas liv.) Någon måste ta det medicinska huvudansvaret - det kan inte, så som nu ibland sker, läggas i patientens knä. Det område jag själv känner till något om som har ett annat helhetsperspektiv är den palliativa vården, men då är det ofta så dags...

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier