Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Hanna Brus blogg Publicerad 2016-03-21

Dags att delegitimera alla naprapater?

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

I dag tänkte jag adressera en debattartikel i UNT med rubriken ”Skattebetalt kvacksalveri” där skribenterna agiterar för att stoppa upphandlingen av legitimerade naprapater i Uppsala län, detta för att i stället ”prioritera evidensbaserad vård”.

Att prioritera kunskapsbaserad vård är som ljuv musik i mina öron, jag tycker dock själva förslaget är både patientosäkert och korttänkt.

Min bias i frågan är solklar då jag själv arbetar som legitimerad kiropraktor, ett snarlikt yrke. Anser därtill att det borde vara en självklarhet att all legitimerad vårdpersonal ska bedömas utefter kompetens och utfört arbete, och inget annat. Något min arbetsgivare lyckligtvis håller med om.   

Kanske har jag några tappra läsare som följt med under alla år jag skrivit här på Dagens Medicin och som således också läst mina texter om pseudovetenskaplig ”kiropraktik” kontra arbetet som legitimerad kiropraktor. Till er andra kan jag endast säga att jag är plågsamt väl medveten om att det finns alltför många kunskapsfrånvända idéer bland naprapater, kiropraktorer och fysioterapeuter, (länkar till några texter här, här, här, här, här och här), och ingen skulle bli gladare än jag om det gick att råda bot på detta. Men, jag tror inte lösningen är att slänga ut kompetenta bäbisar med det pseudovetenskapliga badvattnet och låta patienter söka vård på vinst och förlust. Låt mig förklara:

Precis som många andra blandar skribenterna i artikeln ihop pseudovetenskapliga behandlingsmetoder med att arbeta som legitimerad naprapat. Debattörerna verkar tro att arbetet som legitimerad naprapat är skrivet i sten och framför allt verkar man tro att naprapaters kunskap består av en endaste sak. Som om naprapater (och kiropraktorer) inte läser anatomi, fysiologi, histologi, cellbiologi, neurologi, ortopedi, idrottsmedicin, rehabiliteringsmedicin, biomekanik, differentialdiagnostik, patologi etcetera utan endast diverse ovetenskapliga manuella metoder i 8-10 terminer.  

Eller menar författarna på fullaste allvar att alla naprapater arbetar på exakt samma sätt? Att ingen bedömer, diagnostiserar, behandlar, hänvisar, ger träningsråd och rehabiliteringsplaner, råd kring ergonomi, kost eller förskriver hjälpmedel på ett adekvat sätt? Att samtliga legitimerade vårdgivare endast pysslar med lurendrejeri? I så fall finns väl inget annat alternativ än att anmäla och försöka deslegitimera hela yrkesgruppen? Allt annat vore en regelrätt skandal.

Dock ser inte verkligheten riktigt ut så. Jag, och många vårdgivare med mig, sliter hårt med att hålla vår kunskap evidensbaserad och jag törs påstå att de flesta av oss är extremt trötta på att ligga som andra bäddat. Vi älskar vårt arbete och brinner för våra patienter. Vår kompetens är dessutom inriktad på en gigantisk patientgrupp som blir större för varje år. Patienter med besvär och smärtor från rörelseapparaten står för 20-30 procent av alla primärvårdsbesök och cirka 10 procent av befolkningen lider av långvarig smärta. Med rätt diagnos och rätt insatser snabbare kan både lidande och pengar sparas. Med andra ord behövs all kompetens inom området och det är inte säkert att landets fysioterapeuter räcker till.   

I artikeln jämförs just naprapater med fysioterapeuter, där fysioterapeuterna får representera det vetenskapliga alternativet, det bättre alternativet. Ett ställningstagande som understödjs med följande tre argument: det finns fler fysioterapeuter än naprapater som har doktorerat, naprapatutbildningen fick kritik för 12 år sedan och det bedrivs mer forskning inom sjukgymnastiken/fysioterapin. Vilket absolut stämmer, men det säger ingenting om varje enskild naprapats eller fysioterapeuts arbete. Jag tror däremot det säger en hel del om hur många naprapater som fått chansen att doktorera och hur ekonomin är fördelad.

Ingen skulle heller komma på tanken att kräva att all ”fysioterapi” bör slopas för att akupunktur (en metod som används av många sjukgymnaster/fysioterapeuter) baseras på rent pseudovetenskapliga teser eller för att en viss ”fysioterapeutisk åtgärd” inte var så effektiv som man trodde från början.  

Att kollektivt straffa en hel legitimerad kår för att komma tillrätta med aktuella problem är att göra det lite väl lätt för sig och det är definitivt inte patientsäkert. Tvärtom borde naprapater och kiropraktorer erbjudas fler landstingsfinansierade jobb, dels för att det är orättvist att inte ge alla legitimerade yrken samma chans till arbete, dels för att all kompetens behövs och inte minst för att möjligheten till kontroll ökar. För det är genom kontroll och återkoppling som alla typer av fusk, ovetenskapligheter och felbehandlingar kan stävjas, inte genom att sopa tråkigheterna under mattan.

Alternativt får man som sagt delegitimera oss alla, det här mellantinget förvirrar och stressar inte bara oss som arbetar, utan även patienterna.

 

Tack för ordet!

 

(Ps: Visst finns skillnader mellan kiropraktorer och naprapater. Likheterna mellan yrkena är dock långt fler än skillnaderna och skillnaderna terapeuter emellan ligger snarare på individnivå än i titel.) 

Kommentarer

 • Dr House 2016-03-30 09:29:16

  Re: Peter. Så skolmedicinens läkarutbildning är mer vetenskaplig där sedan de "enhetligt utbildade" läkarna ställer olika diagnos på samma patient och i de sällsynta fall där de "enhetligt utbildade" läkarna lyckats ställa samma diagnos sedan rekommenderar olika behandling på allt från huvudvärk till cancer? Om läkarutbildningen vore vetenskaplig borde ju alla läkare ställa exakt samma diagnos på samma patient och sedan ge exakt samma behandlingsrekommendation för den åkomma pat. än lider av.

 • Larsa 2016-03-29 08:19:02

  Hej Henrik! Jag tycker du ska försöka läsa Högskoleverkets utredning av kiropraktor och naprapatutbildningarna. Den handlade inte alls enbart om att för få lärare var disputerade. Den handlade även om att utbildningen ej vilade på vetenskaplig grund och att det fanns för många inslag av marknadsföring i utbildningen. När det gäller varför kirop och nap egentligen fick leg pratade jag för flera år sedan med en person som hade varit med och fattat detta beslut. Det denna person berättade för mig var att kvalitet på utbildningarna inte alls hade förekommit som ett argument för att ge dessa yrkesgrupper leg.

 • Magnus Nordlund 2016-03-28 09:58:55

  @Fysion Nej alla legitimerade bör inte ha samma möjligheter att bli upphandlade. Det är vetenskapligt visad patientnytta som skall styra. Vad tillför naprapatisk behandling i termer av vetenskapligt bevisad effekt, utöver det som som redan erbjuds av fysioterapeuter ?

 • Daniel 2016-03-24 12:00:03

  @Fysion, det tycker jag var en bra och intressant fråga. Om rehabilitering ska bekostas av landstinget? @Peter, det är sant. Ju mer det forskas och ju mer vi pratar med varandra, ju mer lika blir våra behandlingar. Jag stöder Erland Ringborgs förslag till att inlemma kiropraktik och naprapati i sjukgymnastutbildningen. Det är svensk kiropraktiks högsta mål, att vara en naturligt integrerad del i sjukvården. I USA vill kiropraktorer ofta se sig som ett likvärdigt alternativ till sjukvården.

 • Peter 2016-03-23 16:37:19

  Kiropraktik, naprapati, omt, mdt, omi osv är ju i princip bara olika "religioner"/koncept. Om alla håller sig till vetenskap så bör ju utbildningarna se likadana ut och då borde det inte behövas 3 yrkesgrupper som tar hand om samma patientgrupp. Hävdar man att något koncept/ någon teori är "bättre", då pratar vi inte längre om vetenskap utan om "vilken religion som är bäst". Har en känsla av att en del inte så gärna vill släppa sin religion....

 • Fysion 2016-03-23 07:11:27

  Magnus Nordlund Det finns andra poster att minska innan vi minskar rehabiliteringen. Troligen ges inte pengarna för utebliven rehab till akutvården. Frågan är bör rehab finnas inom det offentliga uppdraget och om ja så bör alla legitimerade ha samma möjligheter.

 • Magnus Nordlund 2016-03-22 20:29:18

  @Fysion Nej, snarare akutsjukvård och vård av de svårast sjuka om Du läst artikeln i UNT. (Antar att det var mitt namn Du försökte stava till)

 • Fysion 2016-03-22 19:17:00

  Magnus Nordlander Som akupunktur och massage?

 • Magnus Nordlund 2016-03-22 18:19:08

  Hej, Frågan som väcks är ju hur samhällets resurser skall användas. Att fysioterapeuter är utbildade för diagnosticera och behandla med vetenskapligt stöd och enligt Socialstyrelsens riktlinjer är uppenbart. Om det skall vara meningsfullt att fördela resurser till naprapater måste man visa att de: a) Har förmåga till diagnostik och/eller behandling som fysioterapeuter saknar. Att låta naprapater göra det fysioterapeuter redan gör är ju inte meningsfullt. b) Att denna diagnostik/behandling är vetenskapligt dokumenterat effektiv och medför väsentlig patientnytta. Uppfylls dessa villkor så finns i princip inget att invända mot en upphandling, I annat fall är det i tider av begränsade resurser bättre att lägga pengarna på bristverksamhet med vetenskapligt dokumenterad patientnytta

 • Henrik 2016-03-22 16:31:40

  Om de svenska kiropraktor föreningarna kom överens om hur de skulle arbeta tillsammans, för att skapa en hög klassig Svensk kiropraktik utbildning, så tror jag att det vore en bra bit på väg mot en statlig kiropraktor utbildning.

 • Henrik 2016-03-22 16:08:26

  Alla yrkesgrupper som är legitimerade inom svensk Hälso- och sjukvård har att följa de lagar och förordningar som gäller inom hälso- och sjukvården. Ingen grupp blir naturligtvis legitimerade bara för att myndigheterna vill "ha ngn form av kontroll över dessa yrkesgrupper. ". För att staten legitimerar en yrkesgrupp beror naturligtvis på att staten anser att det är meningsfullt att legitimera gruppen, Annars blir de inte legitimerade. 1921 började den första utbildade kiropraktorn arbeta i Sverige utlandsutbildade kiropraktorer blev legitimerade 1989 och svenskutbildade blev legitimerade 1999. Kritiken mot utbildningarna var i hög grad att för få lärare hade disputerat. Så Larsas konspirationsteori är rolig, men inte rimlig.

 • Larsa 2016-03-22 14:30:33

  Att kirop och nap fick sin leg var väl i första hand ett sätt att ha ngn form av kontroll över dessa yrkesgrupper. Det handlade inte om en kvalitetsstämpel. Mycket riktigt var högskoleverket mycket mycket kritiska till deras utbildningar.

 • David Söderström 2016-03-22 14:05:44

  På min arbetsplats är vi bl. a. 8 sjukgymnaster, 9 naprapater och 1 kiropraktor. Alla behandlar manuellt och handleder träning mm. Har svårt att se några större skillnader. Hos oss finns inga motsättningar mellan yrkeskårerna. Våra kunder ger oss 4,6 av 5 i betyg.

 • Henrik 2016-03-22 12:25:51

  Medans jag studerade till kiropraktor, så blev jag tillfrågad av en bekant, om jag kunde undersöka hennes rygg. Jag var ovillig eftersom jag inte var färdigutbildad, men hon berättade att hon varit hos ensjukgymnast 7-8 gånger och inte blivit bättre. Jag undesökte henne så gott jag kunde, och hittade inget, som talade för att hennes smärtor kom från rörelseapparaten, och eftersom hon hade ulceröscollit, så uppmanade jag henne att söka läkare. En tidigare upptäckt hade förmodligen i det fallet inte hindrat att två små barn blivit moderlösa. Men jag anser att kiropraktorer, naprapater, och sjukgymnaster bör ha en gemmensam grundutbildning tillsammans med läkarna, så som det är för kiropraktorerna i Danmark. Det för att samtliga grupper ofta är första vårdgivare för många patienter, och ingen patientkategori för få ett sämre första bemötande beroende på vad de tror att de lider av. Vad det gäller naprapaternas legitimation, så är nedanstående länk ett sakligt och kunnigt inlägg, som DMs läsare inte bör gå miste om. http://www.unt.se/asikt/debatt/okunnigt-och-onyanserat-om-naprapati-4102588.aspx

 • Manne N 2016-03-22 06:09:55

  Hur många yrkesgrupper, som jobbar med rörelseorganens sjukdomar, behöver vi. Fysioterapiutbildningarna har god vetenskaplig förankring. Att få en påbyggnad med evidensbaserad kiropraktik eller naprapati borde väl inte vara svårt. Det finns ingen begränsning för vilka metoder som kan användas inom fysioterapin. Det bör definitivt ligga inom de utbildningar som finns, för att man ska få fördelarna av etablerade nätverk. Precis som andra metoder så bör de utsättas för daglig diskussion och ifrågasättande på medicinska fakultet.

 • Jimmy 2016-03-21 15:42:00

  Tack för en saklig och korrekt analys av situationen idag för oss utövare av dessa yrken. Snabbare, effektivare och mindre kostsamvård gynnar oss alla och ensam är inte stark. Samarbete och öppenhet mellan alla led i sjukvården borde vara en självklarhet.

 • Daniel 2016-03-21 15:05:48

  Jonas M, Det som skiljer är att det är 4 respektive 5 års grundutbildningar under högskoleverkets tillsyn + 1 års praktik inom sjukvården. Hur processen bakom legitimation gick till är okänd för mig men man får väl hysa tilltro till att våra statliga organ att dom gör sin uppgift. En legitimation är en kvalitetsstämpel och även ett regelverk för dom med legitimation att hålla sig till. Något flera vårdkategorier borde lära sig. Men om du önskar kontrollera nuvarande kvalitet på utbildningarna så är det nog fritt fram men tills dess så gäller socialstyrelsen bedömning för oss andra. Det är inte rättvist för oss inom dessa två yrken att gång på gång misstros när vi från högre instanser än "den allmänna åsikten" godkänns med högsta stämpeln. Jag vet flera som misstror kvalitén på läkare från andra länder, sjukgymnaster och sjuksyrrors grundutbildning men ingen misstror deras legitimationsgrunder för det. Tröttsamt att diskussion alltid dyker upp. Kontakta socialstyrelsen med dina åsikter istället för att behandla ett seriöst forum på dagens medicin som flashbacktråd.

 • Jonas Malmstedt 2016-03-21 14:40:51

  Se http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2010/11/16/kiropraktor--en-sjukgymnast-med-vidareutbildning-i-vada/ Vad har ändrats sedan detta skrevs? Verkar som det räcker med ett examensbevis + 1 års praktik (en A4 med underskrift av handledare) för att bli leg. naprapat/kiropraktor. Det som skiljer leg från ej leg torde alltså enbart vara 1 års praktik? Svaga grunder för en "legitimation"?

 • Daniel Pantelic 2016-03-21 13:59:15

  Jonas, Alla legitimationsyrken är reglerade av socialstyrelsen. Gällande Naprapaterna vet jag inte men det är socialstyrelsen som reglerar vilka kiropraktorer som erhåller legitimation och det är olika skolor vissa inom universitet och vissa mer privata beroende på land.

 • Anders Mattsson-Coll 2016-03-21 12:37:30

  Bra skrivet Hanna! Man kanske kan hoppas att artiklarna som skrevs i UNT kan bli en början på den diskussion som egentligen bör föras i landstingen över landet; Är det rimligt, patientsäkert och att betrakta som värdebaserad vård att kanske så mycket som 95% av alla resurser som riktas mot rörelsorgansrelaterade besvär läggs på en enskild yrkesgrupp? Det intressanta borde ju egentligen vara att samtliga legitimerade yrkesgrupper som är duktiga på att ta om hand dessa patientkategorier ges möjlighet att bidra på det sätt man kan - det tror jag skulle gagna såväl patienterna som landstingens ekonomi. Anders Mattsson-Coll, Förbundschef Svenska Naprapatförbundet

 • Jonas 2016-03-21 12:10:14

  Det finns duktiga naprapater och kiropraktorer såväl som dåliga fysioterapeuter - individuella skillnader spelar roll helt enkelt. Ett ofrånkomligt problem för trovärdigheten dock är ju att även om nap och kir är leg-yrken så är deras utbildningar inte reglerade av SoS. De får leg ändå av för mig okänd anledning. Kanske därav argument kring evidens, utbildningarna kan såvitt utomstående vet innehålla ren mumbo jumbo men man får leg ändå. Därmed är den vård de ger inte kvalitetssäkrad av någon svensk myndighet trots leg. Rätta mig om jag har fel? Jäv: Tidigare sjukgymnast, nu läk-stud.

 • Therese 2016-03-21 10:24:25

  Tusen tack för ett välskrivet inlägg, Jag håller med till 100 % jag med! /leg naprapat

 • Daniel Pantelic 2016-03-21 09:17:59

  Mycket bra skrivet Hanna. Du lyckas på något sätt träffa rätt 100% av gånger i denna text. Jag själv har stor respekt för fysioterapeuter och jag baserar detta på min erfarenhet att som kiropraktor arbeta på en primärvårdsrehabilitering och vårdcentral och har nöjet att ha flera vårdtyper under samma tak. Jag vet att vi alla har fler likheter än skillnader. Jag tycker även att vi måste ha ett kritiskt tänk gällande alla de "felbehandlade" patienterna som söker oss från naprapaterna. En lyckad behandlingsserie skulle inte söka vidare till oss och patientens återberättelse om "diagnos/förklaring" kan skilja sig vida från vad som faktiskt sagts.

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier