Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Hanna Brus blogg Publicerad 2018-06-25

Rabieshomeopati och zonterapi-HLR

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

För en tid sedan fick jag en nyhetsartikel från The Guardian med rubriken ”Uproar in Canada after homeopath gives boy pill from rabid dogs saliva” skickad till mig.

The Canadian government’s system of approving homeopathic treatments has been challenged after a naturopath in the province of British Columbia claimed to have treated a four-year-old’s behavioural problems with a remedy made from the saliva of a rabid dog”.

Vid en första anblick så ter sig historien som självförklarande i sin stollighet, närmare bestämt att en naturopat ”diagnostiserat” en fyraårig pojke med rabies och därefter helat honom med magiska sockerpiller. Men en närmare läsning påvisar snarare hur ”alternativmedicin” genom olyckliga kontexter, missuppfattningar och bekväma resonemang kan misstas för att ha likheter med hälso- och sjukvård och/eller för att endast ha harmlösa effekter.  Vilket är beklagligt av flera anledningar.  Citaten är saxade från artikeln.    

This week, the top health official in British Columbia, Dr Bonnie Henry, urged Health Canada to review its decision, over concerns that the product could put patients at risk of contracting rabies.”

Att alternativa produkter och metoder ”godkänns” och regleras av hälso- och sjukvårdsmyndigheter kan tolkas som att de bedöms på samma, eller liknande, sätt som kunskapsbaserade metoder – så är absolut inte fallet.  (I Sverige regleras homeopatika inom ramen för läkemedelslagstiftningen, till delar av Hälso- och Sjukvårdslagen samt via Konsumentlagstiftningen.)  Doktorstiteln ger troligen ytterligare legitimetet åt det som sägs, och inte sägs. Alternativa terapeuter har heller inte patienter, utan kunder. Risken för smitta avhandlas senare i texten.

>“While she acknowledged that homeopathic remedies play a complementary role for some families in their health, she said there was no evidence to suggest that a remedy made from infected saliva had any therapeutic benefits.”

Att påtala bristen på evidens för ett enskilt homeopatiskt preparat ger intrycket av att det finns evidens för andra, vilket det inte gör. Jämför att påtala bristen på evidens för en viss kirurgisk metod vid amputation av fötter. För gallsten. Hos barn. Finns heller inget komplementerande till kunskapsbaserad vård i en sådan behandling, det är helt separata ting.  

Homeopatins grundprinciper går på tvärs med i stort sett all vetenskaplig kunskap inom kemi, fysik, fysiologi och patofysiologi. Utövare menar bland annat att ämnen blir mer ”potenta” ju mer de späds ut, vilket i praktiken innebär att det som säljs på hyllorna är socker- eller vattenlösningar.

Påstådda effekter antas ha sin verkningsmekanism via ett ”minne” av ursprungsämnet. Vilket sockerpiller som väljs vilar på föreställningen att ett ämne som kan skapa vissa symtom hos en frisk individ, kan bota samma symtom hos en sjuk individ. Som ett exempel så skulle minnet av koffein kunna bota sömnbesvär, eftersom koffein kan ge sömnbesvär. Eller minnet av rabies skulle då kunna bota rabies. 

Det finns följaktligen ingen evidens för att homeopati har någon specifik effekt över huvudtaget, något som skulle vara revolutionerande i paritet med att jorden skulle visa sig vara fyrkantig. Rabieshomeopati är heller inte mer teoretiskt orimlig, eller rimlig, än vilken homeopatisk åtgärd som helst. På samma sätt är zonterapi vid hjärtstopp inte rimligare än zonterapi för vadhelst. Skillnaden är att zonterapi-HLR är mer uppenbart orimligt. Av samma anledning gissar jag att det här exemplet upprör på bredare front än det ”vardagliga” lurendrejeriet.  

Resterande citat är från den aktuella alternativterapeuten. Hon säger att risken för skada i form av smitta är obefintlig, eftersom homeopatiska medel endast består av socker eller vatten. Hon menar vidare att det är det upplevda resultatet som förtjänar uppmärksamhet, och att homeopati i värsta fall är harmlöst och i bästa fall välfungerande.

His school is complaining that he hides under tables and growls at people,” .. //. “This child presented a perfect picture of the rabies state”.

I det närmaste ett perfekt exempel på hur alternativa metoder kan vara skadliga, inte direkt genom behandlingen i sig, men genom dess förklaringsmodeller och ”diagnostik”.  I detta fall utsätts dessutom en försvarslös individ som inte har förmågan att välja själv.

Within a minute or two of giving him the remedy Jonah smiled at me very broadly and beautifully, as if all the lights had just gone on,” His mother later reported considerable improvements, she added.”

Gissningsvis har naturopaten inte klargjort för pojkens nära att de upplevda effekterna med all säkerhet är ospecifika (vilket inte är något konstigt) och att ”diagnosen” inte bör tas på allvar. Något som heller inte tydliggörs i artikeln.  Risken är således stor att man nöjer sig med att barnet nu är botat eller lindrat från de besvär han upplevdes ha, med följden att en adekvat medicinsk bedömning och eventuell behandling kan utebli eller försenas. En av de allvarligare riskerna med hitte-på-metoder.

After the process is repeated 12 times it is basically impossible to have even one of the original molecules left in the solution ..//.. Therefore there is no single molecule of rabies in the remedy.”

I have news for you people, homeopathy either works or it doesnt. If it doesnt, what does it matter whats it made  of, ..//.., its so diluted thats its only water after all, or a placebo, a sugar pill.”

Först anger alltså naturopaten att rabies-medlet är så utspätt att det inte finns en endaste molekyl kvar och att det således är helt säkert att inta. Ett påstående som står stadigt grundat i vetenskaplig kunskap - dosen gör helt enkelt giftet.  (Ibland verkar den typen av kunskap komma väl till pass även i alternativsfären.) Sen säger hon att det i vilket fall inte borde spela någon roll vad medlet innehöll från början om det INTE fungerar. 

Hennes argument är med andra ord; endera ”fungerar” homeopati på grund av att medlen endast består av vatten eller socker, eller så spelar det ingen roll på grund av att medlen endast består av vatten eller socker.  Ett bekvämt felslutsresonemang, och inte minst ansvarslöst. Ponera att en läkare skulle säga något i stil med: -” Endera fungerar läkemedlet, eller så spelar det ingen roll vilket läkemedel vi väljer hädanefter, för vilket tillstånd som helst”.  

Och om nu ”minnet” är så oerhört effektivt, hur vet vi att detsamma inte kan ställa till med problem? Hur kontrolleras detta? Vad händer om homeopaten ställer fel homeopatisk diagnos och således ger fel behandling? Att samtliga homeopater skulle vara hundraprocentiga i att ställa homeopatiska diagnoser, hundra procent av tiden, är inte troligt. Hur kontrolleras detta?

Men okej, om vi bortser från indirekta och direkta risker, om vi struntar i att det inte finns någon evidens för specifika effekter, om vi ignorerar den totala orimligheten, om vi ser genom fingrarna med att det saknas tvingande regler avseende dokumentation och ansvar, så är väl ändå de flesta alternativa metoder hyfsat harmlösa och dessutom säkrare än många åtgärder inom sjukvården? Ett argument som ofta används, och som dessutom inte är helt fel i sak.  Dock är på samma sätt akvarellmålning ett betydligt säkrare alternativ till att åka bil, men det betyder inte att det är ett adekvat transportmedel. (Och det går alldeles utmärkt att boosta ospecifika effekter/placeboeffekter utan att ge myter, påhitt och orimliga förklaringsmodeller luft under vingarna.)

Så sammanfattningsvis; Om vi hade haft en hälso- och sjukvård som totalt saknade intentionen att vara kunskapsbaserad och utvecklande, som totalt saknade skyldigheter, krav på medicinsk utbildning, krav på att dokumentera och motivera sina åtgärder, krav på att göra gott, krav på ansvar, krav på evidens, krav på kontroll, krav på plausibilitet – då hade vi kunnat jämföra hälso- och sjukvård med alternativa metoder.     

Lyckligtvis ser det inte ut så, och äpplen bör rimligen inte jämföras med sagor. Även om vi kan må bra av båda.

Tack för ordet!

Kommentarer

 • Sjukgymnast 2018-07-16 10:52:11

  Bra skrivet Hanna! Många blir säkert upprörda över att homeopater resonerar på detta sätt. Att personer inom mitt eget yrke, men även naprapater och kiropraktorer tex, resonerar ungefär på samma sätt kring sina behandlingsmetoder är jättevanligt men där ebbar ofta diskussionen ut ganska snart (om det ens blir någon diskussion). Tråkigt och beklagligt.

 • Kristian Eurén 2018-07-12 16:15:52

  Bra skrivet. Jag är själv lite nyfiken på hur en homeopat ställer sig till vanligt kranvatten som har passerat ett reningsverk. Vad skall inte ett sådant glas vatten minnas, och är det bra eller dåligt?

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Hör av dig:

redaktionen@dagensmedicin.se
Tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Klicka här för att tipsa krypterat och säkert!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier