Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Henrik Johanssons blogg Publicerad 2017-05-02

Snart arbetar alla landsting i PS-konceptet

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Jag har tidigare skrivit att Stockholms läns landsting (SLL) borde ansluta sig till det nationella konceptet för prehospital sjukvårdsledning, det så kallade PS-konceptet*. Nyligen beslutade sig SLL för att skrota sin hemmasnickrade modell för sjukvårdsledning, och som det enda återstående landstinget finalt ansluta sig till PS. Det är välkommet och kommer över tid göra skillnad för länets invånare. Stockholmsmodellen går således i graven. Snart har rikets samtliga landsting ett och samma koncept för prehospital sjukvårdsledning. Beslutet meddelades i förra veckan till länets verksamhetschefer.


Det har för många varit en stor gåta varför SLL år efter år valt att stå utanför PS-konceptet. Särskilt med tanke på att det finns hela 20 olika PS-fakulteter runt om i landet som regelbundet utbildar PS-användare i sitt eget landsting.
Samtliga aktörer som utbildar i PS har utbildats vid Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping, där de nu kan fira SLL:s beslut. Möjligen finns det även några vänner av Stockholmsmodellen som får ägna tid till en gravöl vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm.
Prehospital Sjukvårdsledning (PS) är ett nationellt utbildningskoncept som är helt uppbyggt för att möta Socialstyrelsens (SoS) tvingande föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer. Konceptet PS är fullt tillämpbart vid dagliga olyckor samt vid större händelser och katastrofer. Snart har 8000 personer utbildats på konceptet i hela riket. PS är odiskutabelt en av de största prehospitala utbildningsimplementeringarna någonsin med över 250 instruktörer i ett levande nätverk som snart finns i alla landsting. Det förefaller i många avseenden milt sagt märkligt att SLL år efter år stått utanför PS-konceptet. Särskilt med tanke på att det finns hela 20 olika PS-fakulteter runt om i landet som regelbundet utbildar PS-användare i sitt eget landsting. Samtliga aktörer som utbildar i PS har utbildats vid Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping.

Även i tider med ekonomiska ovädersmoln och konjunktursvängningar så är enhet och samordning ett beprövat skydd mot oklarheter. Detsamma gäller medicinska räddningsinsatser vid länsgränserna. Vid räddningsinsatser som skett mellan länen kring Stockholms län, har det ibland blivit förvirrat och otydligt, då Stockholms modell dels varit illa övad och föga implementerad bland personalen. Det har dessutom funnits en irritation kring vissa länsövergripande ledningssituationer, som inte alls är sällsynta i ambulansverksamheten.

Nu måste Socialstyrelsen proaktivt bidrar till fördjupade studier av PS-konceptets förtjänster. En ordentlig uppföljning skulle också behövas då det nu gått snart 12 år sedan ledningsmodellen infördes. Landstingen behöver alltjämt få hjälp att finansiera sin medicinska sjukvårdsledning och möjlighet att träna tillsammans med andra landsting, kommuner och statliga aktörer. Ju mer beroende vi blir av samverkan, desto mindre är risken för eftersatta insatser. Raden av klåfingriga politiker och tjänstemäns försök att reducera ambulanssjukvård till ”laga efter läge” måste möta en stark enad prehospital organisation som arbetar för robusta system som håller över tid och länsgränserna.

Jag välkomnar SLL:s beslut och säger: Välkomna in i gemenskapen Stockholms läns landsting!

* Prehospital Sjukvårdsledning (PS) är ett nationellt utbildningskoncept som är helt uppbyggt för att möta Socialstyrelsens (SoS) tvingande föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer. Konceptet PS är fullt tillämpbart vid dagliga olyckor samt vid större händelser och katastrofer. Snart har 8000 personer utbildats på konceptet i hela riket. PS är odiskutabelt en av de största prehospitala utbildningsimplementeringarna någonsin med över 250 instruktörer i ett levande nätverk som snart finns i alla landsting.

Kommentarer

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier