Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Jonny Sågängers blogg Publicerad 2020-04-22

”Det krävdes en global samhällskris för att få fart på användningen”

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Under januari-mars i år genomfördes 38 141 digitala vårdbesök via video på vårdcentraler i Stockholmsregionen. Det var en ökning med 32 849 eller 620 procent, jämfört med motsvarande period förra året. Även i andra delar av landet har de digitala vårdbesöken ökat kraftigt. 

Användningen av digitala vårdbesök drivs på av krav på fysisk distansering mellan människor under coronaepidemin. Digitala interaktiva kommunikations-kanaler minskar behovet av fysiska möten mellan vårdpersonal och vårdsökande. 

De digitala vårdbesöken har dessutom inneburit att vårdpersonal över hela landet kan tjänstgöra via nätet, då de av olika anledningar inte kan vara på sin ordinarie arbetsplats.

De fysiska kontakterna har även minskat tack vare etableringen av så kallade digitala “coronamottagningar” för triagering av patienter med befarade coronasymtom. Sådana mottagningar har med kort varsel startats i flera regioner. Data-analys visar att detta triageringsverktyg ger påtaglig avlastning för vårdpersonalen och ökad tillgänglighet till både medicinsk information och vård. 

I ett antal regioner har användningen av hemmonitorering för personer med kroniska sjukdomar, såsom hjärtsvikt, högt blodtryck, diabetes och astma/kol, ökat.Det går ofta fort att implementera många av de tekniska lösningarna tack vare att de inte behövt uppfinnas, utan har levt en slumrande tillvaro. Det krävdes en samhällskris av global omfattning för att skapa incitament för att få fart på användningen. 

Den pågående krisen har även genererat flera exempel på okonventionella, snabba och intensiva samarbeten mellan privata it-företag och regioner där de inblandade vittnat om att de arbetat “dygnet runt” för att få fram fungerande lösningar. 
Många vård-it-verktyg har historiskt bromsats av flera faktorer: 

  • Brist på teknikneutrala ersättningssystem som uppmuntrar utveckling av arbetsprocesser som innefattar både digital och fysisk vård. 
  • Regelverk och lagstiftning som sätter organisationers behov i centrum, inte behoven hos den enskilda patienten. Dessa regler sätter även käppar i hjulen för gränsöverskridande digital samverkan mellan personal inom privata och offentliga vårdgivare i regionernas hälso- och sjukvård samt inom kommunernas äldreomsorg.

Det nya coronaviruset har orsakat en samhällskris av sällan skådat mått, men det har även fungerat som en katalysator för effektiviserings- och förbättringsarbete i vård och omsorg. 

Tiden kommer att utvisa om viruset endast bidragit till tillfälligt anpassade beteendemönster eller om det leder till bestående förändringar i arbetssätt och användning av digitala verktyg i sektorn.

Kommentarer

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier