Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Karin Engströms blogg Publicerad 2019-01-07

Journalutlämning i offentlig och privat vård – håll koll på skillnaderna

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Tillhör du den allt vanligare gruppen av vårdpersonal som jobbar för både offentlig och privat vårdgivare? Du kanske har din huvudsakliga anställning vid ett landsting eller en landstingsdriven vårdcentral och jobbar deltid för en nätläkare eller annan vårdcentral i privat regi? Har du då koll på att det delvis gäller helt andra regler för sekretess och journalutlämnande i den privata verksamheten?

I landsting och kommuner gäller som bekant den grundlagsstadgade handlingsoffentligheten, det vill säga rätten för alla och envar att ta del av myndigheters alla handlingar. Även patientjournaler omfattas, men innehållet i dem skyddas av den stränga hälso- och sjukvårdssekretessen, som regleras i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Eftersom offentlighetsprincipen gäller i alla delar av myndigheten har de flesta offentliga vårdgivare (förhoppningsvis) väloljade rutiner för handlingsutlämnande och instruktioner om vem som ska göra vad när en patientjournal begärs ut. Dessutom brukar det finnas en myndighetsjurist att vända sig till för råd och stöd i bedömningsfrågor.

Privata vårdgivare däremot omfattas inte av offentlighetsprincipen och någon motsvarande skyldighet att ta emot en begäran från vem som helst om att få ut en patientjournal finns alltså inte inom det privata. Faktum är att hälso- och sjukvårdssekretessen enligt OSL inte ens gäller i privat verksamhet. Där skyddas patientens integritet istället genom de anställdas tystnadsplikt som regleras i patientsäkerhetslagen. Patientens rätt att ta del av sin patientjournal anges i patientdatalagen och hur en utlämnandebegäran hanteras skiljer sig säkert från vårdgivare till vårdgivare.

Varför är det viktigt att hålla koll på att det är två olika regelverk? Blir det någon skillnad i praktiken? Nja. Lagstiftaren tycks ha haft avsikten att det inte ska spela någon roll om patienten vänder sig till en privat eller en offentlig vårdgivare, integritetsskyddet ska i allt väsentligt vara detsamma. Trots det finns vissa skillnader, till exempel vad gäller utrymmet att lämna ut journaluppgifter till myndigheter och till patientens närstående. Dessutom finns viktiga skillnader att hålla koll på i den rent praktiska hanteringen, särskilt för dig som växlar mellan offentligt och privat. Förutom att OSL:s bestämmelser inte kan användas som grund för ett utlämnande eller beslut om avslag hos en privat vårdgivare är formalia kring utlämnandet också annorlunda. Hos en offentlig vårdgivare ska till exempel ett avslag åtföljas av ett beslut som kan överklagas till kammarrätten. Anställda hos privata vårdgivare som bedömer att en begärd journal inte kan lämnas ut ska istället genast överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som har att undersöka ärendet.

Så tänk på vilken stol du sitter på när du ska hantera en journalutlämningsbegäran. Det ÄR skillnad på privat och offentligt.

Kommentarer

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier