Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Blogg


Karin Engströms blogg Publicerad 2019-06-13

Att inte orosanmäla är tjänstefel

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

I media förekommer nu ett antal fall med beröring på barn som farit illa på olika sätt. Jag tänker primärt på barnet som blivit undernärt till följd av strikt vegankost och Sydsvenskans rapportering om barnen i Ystads kommun, som av sina föräldrar hållits isolerade från samhället. I det senare fallet framkommer uppgifter som tyder på att yrkeskategorier som omfattas av anmälningsplikten i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, eventuellt har underlåtit att anmäla oro för barnen till socialtjänsten.

Av erfarenhet vet jag att anledningarna till att orosanmälan inte alltid görs är många. Obehag och oro för föräldrarnas reaktion. Oro för eventuella konsekvenser för barnet. Ovilja att lägga sig i folks privat- och familjeliv. Osäkerhet på om de iakttagelser  som gjorts verkligen kvalificerar för en anmälan. Okunskap.

Allt ovanstående är förståeligt. En orosanmälan uppfattas ofta som en kränkning och det för vården och omsorgen så viktiga förtroendet riskerar att få sig en törn. Men att inte orosanmäla är  inte ursäktligt. Skyldigheten är ovillkorlig och Högsta domstolen har till och med fastslagit att den som inte fullgör sin anmälningsplikt gör sig skyldig till tjänstefel.

Du som arbetar inom vården, oavsett om du är offentligt eller privat anställd, ska göra en anmälan till socialnämnden i barnets hemkommun, om du i din verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det är barnets behov som är utgångspunkten för om anmälan ska göras, inte föräldrarnas eller andra hänsyn. Anmälan ska göras genast, vilket betyder att det är bråttom.

Du måste inte ha bevis för din oro, misstanke räcker. Utgå från din egen bedömning. Du ska inte utreda att det verkligen är klarlagt att socialnämnden behöver ingripa, det blir nämndens uppgift. Din skyldighet är att genom anmälan uppmärksamma socialen på att ett ingripande kan behövas. Även obekräftade uppgifter och andrahandsuppgifter, till exempel om en kollega berättar något som får dig att fatta misstanke, är tillräckliga för att anmälningsskyldighet ska uppstå.

En vanlig invändning till att anmälan inte gjorts är att det uppfattats som att barnet ifråga redan har fått stöd och hjälp, till exempel genom kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin. Men det befriar inte från anmälningsplikten. Faktum är att även om du vet att en orosanmälan redan är gjord, eller om du själv orosanmält, ska du anmäla på nytt om din oro kvarstår eller om du är osäker på om barnet verkligen fått hjälp. Får du reda på nya uppgifter som ger upphov till oro för barnet ska du inte utgå från att socialnämnden får reda på dem, utan en ny anmälan ska göras. Det är alltså en fortlöpande skyldighet.

Med anmälningsskyldigheten följer också en uppgiftsskyldighet. Trots tystnadsplikten ska du alltså till socialnämnden lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen av barnets behov av stöd och skydd. 

Anmälningsplikten gäller får sådant som du får veta i tjänsten. Men också sådant du får veta som privatperson bör anmälas. Detta följer av 14 kap. 1 c § socialtjänstlagen där det står att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Den uppmaningen gäller alltså oss alla, vilket kan vara värt att komma ihåg såhär i semestertider. En sådan anmälan ska göras just privat, det vill säga inte på arbetsgivarens anmälningsblankett eller liknande.

Kommentarer

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier