Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2008-11-14

Håll kiropraktorn borta från nacken

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

En norsk lege vi är bekanta med berättade en personlig tragisk familjehistoria för oss. Hennes mor hade legat okontaktbar i flera år innan hon dog, och moderns förfärliga stroke i unga år hade föregåtts av manipulation av halsryggen.

Förra året kunde vi i Läkartidningen läsa en genomgång från Umeå av 49 fall med stroke orsakat av dissektion av karotis- eller vertebralisartär, och 7 av dessa fall var tidsmässigt kopplade till att kiropraktor eller sjukgymnast manipulerat halsryggen. Kiropraktorerna var snabbt ute och försvarade sig. Nu biter de ifrån igen.

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation går i ett färskt pressmeddelande till motangrepp då de känner sig hotade av den positiva uppmärksamhet Edzard Ernsts och Simon Singhs nya bok fått i media. LKR hävdar dels att kiropraktik inte bör räknas till alternativmedicinen, dels att det inte är bevisat att kiropraktik mot halsryggen kan orsaka stroke.

Jag förstår att kiropraktorerna inte gillar Edzard Ernst, som förutom boken skrivit ett antal artiklar med litteraturöversikter gällande både effekt och biverkningar av kiropraktik. Ernst är professor i alternativmedicin och anser att kiropraktiken faller inom hans forskningsfält (jag håller med).

Den bild jag får av det jag läst om kiropraktik är att den är populär och uppskattad trots de magra vetenskapliga bevisen för dess effektivitet. Vidare är metodens historiska rötter spännande som en såpopera (mördade Palmer den yngre sin far?), och dess grundidé om subluxerade kotor som roten till allt ont är helt orimlig och har inget stöd i modern forskning.

Enligt Ernst innehåller litteraturen över 700 dokumenterade fall av allvarlig skada efter kiropraktisk manipulation av ryggraden. LKR försöker lugna sina kunder med en färsk fall-kontrollstudie. Där menas att den koppling man sett skulle bero på att patienten med begynnande vertebrobasilärt stroke har ont i huvud och nacke och därför söker behandling. Går patienten till allmänläkaren och får paracetamol kommer ingen skylla en utveckling till manifest stroke på tabletten, men går han till kiropraktorn blir denne misstänkt för att ha orsakat skadan.

Det kan ligga något i det resonemanget, men jag skulle inte satsa min nacke på det. Det räcker att titta i en anatomibok på arteria vertebralis förlopp för att bli orolig för vad som kan hända om man ”justerar” cervikalkotorna. Här finns en biologiskt plausibel förklaring till varför manipulation av halsryggen skulle kunna skada artären, detta till skillnad från den biologiskt osannolika teorin bakom kiropraktiken.

Fall-kontrollstudien från Kanada tog med alla sjukhusvårdade fall av vertebrobasilära stroke, och det kan vara så att hos yngre patienter (utan ateroskleros) är dissektion efter mindre trauma (som manipulation) oftare den utlösande orsaken – precis som i materialet från Umeå. Det var hos patienter över 45 år som den kanadensiska studien inte kunde påvisa någon förhöjd risk av kiropraktik. De skriver: “We have not ruled out neck manipulation as a potential cause of some VBA strokes”.

Försiktighetsprincipen gör valet enkelt. Svenskt ”nackskott” är en ofarlig och ofta självläkande krämpa (till skillnad från kinesiskt nackskott), och kiropraktik har inte visat sig effektivare än gängse behandling med enkla smärtstillande och sedan mobilisering. I andra vågskålen ligger en (sannolikt liten) risk för stroke.

Om kiropraktik mot halsryggen varit ett piller då hade det läkemedlet dragits in av Läkemedelsverket. Det finns ingen rimlig nytta som uppväger risken.

Kommentarer

 • Dr vsh 2008-11-24 15:38:00

  Nej Carl Edelman, tyvärr är våra påpekanden angående er behandling och de bristande teorierna bakom era behandlingar inte grundlösa. Det här är från LKR:s hemsida. "Kiropraktikens historia Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att behandla med händerna. Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D.D. Palmer (1845-1914) satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Han utvecklade ett system som sedan har utvecklats vidare till att bli den tredje största primärvårdsgruppen i västvärlden efter läkare och tandläkare." Eller min referns till dina kollegor http://www.jarnakiropraktik.com/. De behandlar bland annat öroninfektioner hos barn. De resultat de visar på rör sig nog om naturalförloppet (att barnet blir bra av sig själv). Det är därför vi har rekomendationer om att undvika behandling av öroninfektioner hos barn över 2 år. De har i övrigt ideer vilka inte stämmer överens med verkligheten. Läste en bra bok vill verkligen rekomendera den till er. Hittade den dessutom på alternativnedicinhyllan hos Akademibokhandeln. Trick or Treatment?: Alternative Medicine on Trial: Simon Singh, Edzard Ernst. Den var mycket bra, lyssnade även när författarna föreläste på läkarsällskapet för en dryg månad sedan. Tycker du inte att man skall använda sunt förnuft vid behandling och följa SBUs rekomendationer vid ländryggssmärta och använda den behandling vilken har bäst visad effekt tex Diklofenak?

 • Mats Reimer 2008-11-24 15:38:00

  Om man söker i PubMed på ("Chiropractic/adverse effects"[Mesh] OR "Manipulation, Chiropractic/adverse effects"[Mesh]) AND "Brain Ischemia"[Mesh] så ger det 28 referenser. Förutom den studie vi diskuterat så är det många fallbeskrivningar, men också en del mer systematiskt insamlade fallserier. Däribland en ganska färsk från Tyskland 2006 där man på tre år registrerade 36 fall av vertebralisdissektion som skett efter manipulation av nacken. Läser man artikeln så finner man att bara en minoritet av patienterna insjuknat efter besök kiropraktor, i de flesta fallen var det ortoped eller sjukgymnast som manipulerat nacken. Så vad gäller faran med att manipulera halsryggen så är det inte kiropraktorerna som yrkesgrupp jag är ute efter. Min åsikt är helt enkelt att nyttan av manipulation av halsryggen (av kiropraktor eller annan yrkesgrupp) inte uppväger den risk som verkar finnas, och studien från Kanada inte har reducerat den risken till noll. Jag har inget att invända mot att kiropraktorer behandlar ländryggsbesvär. Tyska studien i fulltext: http://www.chiro.org/Professional_Regulation/reuter_u06.pdf

 • Distriktsläkare 2008-11-24 14:59:00

  Nej nu får det vara nog! Jag har suttit och tittat på denna blogg och slagits av den kompletta okunnighet som mina kollegor "Dr vsh" och "Mats Reimer" verkar ha när det gäller att tyda forskning samt givna guidelines. Därför ber jag er att sluta skämma ut vår yrkeskår samt hoppas att vi alla kan samarbeta för patienternas bästa. Om man läser denna blogg står det utom rimligt tvivel att kiropraktorerna "har mycket på fötterna", men det finns även en del som talar för den traditionella medicinen också.

 • Carl Edelman 2008-11-24 13:56:00

  Jag skickade in nedanstående kommentar i förra veckan och det verkar som om ni då inte ville ta in den av någon märklig anledning. Med de kommentarer som tillkommit under helgen från framför allt dr vsh känns det som en rimlig fråga att ställa; är du verkligen riktigt frisk eller är du bara orolig för din framtida försörjning? Både du och dr Reimer slänger ur er helt grundlösa anklagelser och påståenden mot en annan legitimerad yrkesgrupp och när ni konfronteras dem väljer ni helt sonika att ignorera och gå på nästa attack. Det som bekymrar en kiropraktor mest med RA patienter är den eventuella påverkan på det transversala ligamentet (C1-2). Det vet varenda kiropraktor. Att röntga patienter för att se om de har RA är varken det bästa och tydligaste exemplet eftersom det finns väldigt många andra oerhört mycket vanligare och bättre exempel. Det avslöjar helt otippat att även Dr vsh har dåliga eller obefintliga kunskaper i kiropraktik och kiropraktisk behandling. Men det är inte det enda exemplet på kunskapsbristen. Det skulle ALDRIG någonsin förekomma att en akademiskt utbildad kiropraktor justerar en patient i halsryggen in i extension, än mindre överextension. Du skriver; ”Du tycks inte vilja vidgå riskerna med att överextendera och komprimera i halsryggen på ett ställe där det går ett blodkärl vilket är viktigt för hjärnan”. Det är inte att du inte vet som irriterar mig, men det är din attityd att du tror dig veta bättre än en hel yrkeskår som är specialister på området som är så provocerande, i synnerhet när du tillsammans med dr Reimer befinner dig i ett så skört glashus. Den studien som Erik Rudberg och ”Sunt förnuft” hänvisar till visar ingen skillnad för patienten att drabbas av stroke mellan att konsultera kiropraktor eller allmänläkare. Den täcker som sagt var in över 100 miljoner patientår. Hur svårt är det att begripa det? Det kanske fungerar inom era discipliner att gömma undan patienter som avlider, men hos kiropraktorer kan du vara övertygad om att alla patienter som avlider under eller i anslutning till besök kommer att utredas. En sak står klart att när det sker, oavsett om det händer vid besök hos allmänläkare eller kiropraktor så är det alltid en djup tragedi för de anhöriga och även för de övriga inblandade. Det stämmer att det är dyrt för patienten att konsultera kiropraktor. Först måste vi alla nämligen betala skatt för att finansiera bland annat den offentliga sjukvården, alltså din och ”dr” Reimers lön därefter skall patienten själv stå för kostnaden att konsultera en kiropraktor. Patienten måste således betala dubbelt för att få kiropraktisk vård. Sett ur det perspektivet är det inte bara dyrt utan även djupt orättvist för de patienter som tvingas söka sig utanför den offentliga vården för att få hjälp. ”Dr” Reimer, du kan väl börja fila lite på din offentliga ursäkt. Den kommer du att behöva. Du öppnade upp för USA och försäkringsbolag. Vi kan väl jämföra malpractice premier mellan er profession och vår i USA, vilket skulle kunna ge en indikation på hur säker en vårdgivares behandling är. Jag talade med en svensk röntgenläkare för en tid sedan och hans kollega i USA, också röntgenläkare, hade högre premie för sin malpractice-försäkring än den svenska röntgenkollegan hade i årslön. En röntgenläkare utan patientkontakt. Jag undrar vad en barnläkare i USA har i malpractice premie, du kanske vet? För kiropraktorer är det endast en bråkdel av vad det är för läkare. Det ger en fingervisning om hur säker försäkringsbolagen i USA anser att kiropraktisk vård är. Vad anbelangar kostnadseffektiviteten finns det en mängd stora internationella studier som talar till kiropraktorernas fördel, milt uttryckt. Det finns naturligtvis ingen anledning för en barndistriktsläkare i Mölnlycke att känna till det, men det förhåller sig faktiskt så. Dr vsh, din analys och rekommenderad behandling känns obehaglig när man ser vad FASS skriver om diklofenak; Läkemedel som Diklofenak Merck NM kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Gravida kvinnor ska inte använda Diklofenak Merck NM under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Diklofenak Merck NM skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Det står så klart väldigt mycket mer om risker och allvarliga biverkningar på FASS om diklofenak, men det blir för långt att infoga här.

 • Dr vsh 2008-11-24 13:08:00

  Till Mats Reimer. Här har du hänvisning till 2 hemsidor blogga gärna om barn och kiropraktik. .http://www.kirovasa.se/ Fortsätt till Sue Weber. http://www.jarnakiropraktik.com/ Gå in under barn och spädbarn. "Det är vår bestämda uppfattning att en kiropraktor inte behandlar symtom eller sjukdomar utan istället avlägsnar de blockeringar som hindrar nervsystemet och kroppen från att fungera optimalt". Och angående graviditet"Ett bäcken i balans ger även fostret bättre utrymme i livmodern för att växa och utvecklas samt tillåter babyn att komma i bästa möjliga läge inför förlossningen."

 • Dr vsh 2008-11-24 11:04:00

  Till (o)"Sunt förnuft". Läste och förstod det som så att det var 3 punkter under nivå B (för hela texten vg se inlägg "Sunt förnuft, 21:19, 23 november 2008") : 1.Försöka hålla sig igång och leva som vanligt. 2.Fysisk träning. 3.Manuell behandling. Punkt 1 och 2 är allmäna och man kan tolka det som att de är lika viktiga eller viktigare än manipulation då de är listade först. Kan inte se vad kiropraktisk eller annan manipulation som intervention har att tillföra om råd nummer 1 (vilket torde vara det viktigaste) är att patienten skall leva som vanligt. Att du ser punkt 1 och 2 som viktiga är glädjande, men det är inte det första man tänker på när man talar om kiropraktik. Kan man förvänta sig att ni upphör med punkt 3, dvs manipulation, då det rör sig om en riskfylld och när man tittar på Reimers hänvisningar för en del patienter letal behandling. Beträffande sidospåret ländryggssmärta hoppas jag att vi kan vara överens om att det adekvata är att patienten får komma för undersökning till närmsta allmänpraktiserande läkare för undersökning, bedömning och recept på antiinflammatoriskt läkemedel (nivå A enligt SBU). Vi kan väl vara överens om att det är rimligt att mönstra ut manipulation i det initialla behandlingsskedet av ländrggsvärk. PS. muskelavslappnande och antiinflammatorisk medicin är inte samma sak. Till Mats Reimer mitt antivirusprogran (Norton)på tråden http://svetlana14s.narod.ru/Simon......

 • Mats Reimer 2008-11-24 00:18:00

  Jag vet inte om ni kommer tro på detta, men jag hade inte läst Singhs artikel förrän nu (däremot läste jag deras bok i somras). Det ser ju ut som ett svårt fall av plagiat när Singhs artikel slutar på samma sätt som min blogg: -if spinal manipulation were a drug with such serious adverse effects and so little demonstrable benefit, then it would almost certainly have been taken off the market.

 • Mats Reimer 2008-11-24 00:00:00

  Det blev många mer eller mindre upprörda kommentarer efter denna blogg. Jag tror dock inte de svenska kiropraktorerna kommer att stämma mig eller Dagens Medicin för att jag framför åsikter de ogillar. Men det är vad som hände Edzard Ernsts medförfattare Simon Singh efter en artikel han skrev i The Guardian i våras. --- http://svetlana14s.narod.ru/Simon_Singhs_silenced_paper.html --- http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/mandrake/2570744/Doctors-take-Simon-Singh-to-court.html --- http://jackofkent.blogspot.com/2008/11/on-bcas-case-against-simon-singh.html

 • Sunt förnuft 2008-11-23 23:19:00

  Svar till "Dr vsh". Försöker kopiera in innehållet i SBU-rapportens "akut nacksmärta", då du kanske har svårt att läsa den???------------ Vem är det som tillhandahåller den evidensbaserad vård mot akut nacksmärta enligt SBU-rapporten?-----Akut nacksmärta----- Starka bevis----- När det gäller akuta nacksmärtor finns det ingen behandling som uppfyller kraven på "starka bevis", det vill säga att flera vetenskapliga studier av högsta kvalitet entydigt visar samma sak.----- Inte fullt så starka bevis----- Det finns inte fullt så starka vetenskapliga bevis för god effekt av – att hålla sig igång, försöka leva som vanligt och fortsätta med normala aktiviteter – fysisk träning – manuell behandling (manipulation och mobilisering) som en av flera åtgärder i ett behandlingsprogram. (Manuell behandling ges av kiropraktor, naprapat, sjukgymnast med specialutbildning och läkare med specialutbildning i ortopedmedicin.)----- Vissa bevis----- Det finns vissa bevis för att dessa behandlingar kan hjälpa – men bevisen är osäkra eller motsägande: • Elektromagnetisk terapi • Kylspray och stretching • Laserbehandling, infrarött ljus • Patientundervisning • Smärtlindring med muskelavslappande läkemedel • TENS (transkutan elektrisk nervstimulering)----- INGA bevis----- Det saknas vetenskapliga bevis för att dessa metoder hjälper vid akut nacksmärta: • Akupunktur • Kortisoninjektioner • Nackkrage • Traktion (sträckbehandling)

 • Sunt förnuft 2008-11-23 22:52:00

  Svar till Dr vsh: Jag är ledsen att säga det, men du bör nog läsa SBU-rapporten en gång till. Så här står det: När det gäller akuta nacksmärtor finns det ingen behandling som uppfyller kraven på "starka bevis", dvs nivå A. Men under nivå B finns tre saker: Försöka hålla sig igång och leva som vanligt, fysisk träning och manuell behandling. Alla dessa tre behandlings- och rekommendationsformer tillhandahålls av kiropraktorer, så vi är väl de mest evidensbaserade enligt denna rapport, eller hur? Smärtlindring med muskelavslappnande läkemedel kommer först under nivå 3. Till detta skall bieffekterna läggas till. Jag skickar länken en gång till för påseende. Trevlig läsning! http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/5/ryggenpatient.html#bevis

 • Sunt förnuft 2008-11-23 22:25:00

  Svar till Mats Reimer. Nej Mats, det är inte säkert att den fall-kontrollstudie vi diskuterar från Kanada som vi diskuterar är det slutgiltiga svaret på frågan, MEN den är för tillfället den absolut största och sannolikt den mest grundliga studie som någon har gjorts i frågan fram till dags dato. Detta innebär att det är den vi måste stödja oss på för tillfället. Det håller inte att hålla på att fundera på några som man kanske tycker förefaller vettiga förklaringar (beroende på vilken yrkeskår man företräder) byggda på att man studerat en anatomibok ingående, om evidensen talar mot ens eget resonemang. Gör man det hamnar man i samma situation som man gjorde när man hävdade att jorden var platt, för det kunde man se. Jag tycker vidare att du har ett intressant resonemang, där du filosoferar om hur man om tio år kommer att se på kiropraktiken. Jag måste nog säga att jag inte är speciellt orolig för vad man kommer att finna, då man ända sedan 1895 försökt smutskasta kiropraktorer och skrämma allmänheten för deras tjänster, utan att lyckas! Nu har forskningen visat att skrämselpropagandan var felaktig och vi har mycket goda skäl att hävda att den mest förljugna och bespottade delen av kiropraktiken justeringen är mycket säker i förhållande till många av de alternativa behandlingsformer (såsom medicinering och kirurgiska ingrepp) som erbjuds inom den evidensbaserade primärhälsovården. Men för att vända på resonemanget en smula, funderar jag på hur många av de mediciner som idag används som kommer att vara förbjudna 2018 pga bieffekter. För ungefär tio år sedan introducerades COX-2 dämparna i Sverige, då med Vioxx som första märke (om jag minns rätt). Efter något år introducerades Celebra. Jag kan idag på www.fass.se konstatera att man inte längre säljer Vioxx i Sverige. Celebra säljs dock än och man har konstaterat att mer än var tionde person som tog Celebra vid kliniska prövningar (där de hade andra sjukdomstillstånd än RA och artros) fick hypertension samt att fler än 1 person av 100 fick hjärtinfarkt, andningsbesvär, kräkningar, sväljsvårigheter, kärlkramp, irriterad tjocktarm, njursten, njurpåverkan, godartad förstoring av prostata, viktökning. Något färre dvs mindre än 1 av 100 fick/får stroke, försämrad hörsel, maginfektion (helicobacter), bältros, hudinfektion (rosfeber), lunginflammation (hosta, feber, andningsproblem), öronvärk, ömt eller blödande tandkött, fettknölar i underhuden, dimsyn, blodsprängda ögonvitor, blodpropp, talsvårigheter, hemorrojder, orolig tarm, munsår, allergisk hudreaktion, ofarlig svullnad (vanligen i handleden), ökat behov att kasta vatten nattetid, underlivsblödning, ömhet i brösten, underbensfraktur, ökad natriummängd i blodet. Med resultat som dessa i åtanke bör du ta dig en rejäl funderare på varför du antagit en så aggressiv ton mot yrkeskåren legitimerade kiropraktorer. Vidare bör du nog fundera på hur det egentligen gick till när läkemedelsverket godkände preparat som Vioxx och Celebra. Beträffande läkemedlet Desmopressin har jag ingen kommentar, då jag inte har de specialistkunskaper som krävs för göra vettiga uttalanden inom denna problematik. Jag förutsätter att du har dessa kunskaper, då detta är inom ditt specialistområde. Skulle någon av mina kiropraktorkollegor utan synnerligen klara bevis börja ifrågasätta din yrkeskår inom ditt specialistområde, skulle jag i mycket starka ordalag ifrågasätta honom/henne. I mitt tycke måste alltid patienternas hälsa vara i centrum, inte vårdgivarens ego.

 • ST-läk 2008-11-22 19:09:00

  Haha, Olle! Det är ju just det jag menar, pluralis, en vertebralis på ömse sidan som konfluerar i basilarisartären anteriort om medulla. En partiellt eller helt ockluderad vertabralisartär hotar inte nödvändigtvis flödet genom basilaris och upp över. En partiell ocklusion behöver heller inte vara direkt symptomgivande, och en partiell ocklusion som bygger på dissektion elelr embolisering av konkrement kan ge flödesförändringar som är trombogena och visar sig först efter manipulationen av nacken.

 • Olle 2008-11-22 18:44:00

  Amen hallå, "ST-läk"! Du får nog gå om första terminen. Hört talas om a. basilaris? Oparig. Båda vertebralisartärerna konfluerar i den. Och även om det inte vore så, verkar det som om du menar att en ensidig stroke inte kan vara så allvarlig???

 • Dr vsh 2008-11-22 14:49:00

  Tack (o)"Sunt förnuft" för hänvisningen till "http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/5/ryggenpatient.html#bevis" Av patientinstruktionen framgår att man anser att evidensen för: Att hålla sig igång, försöka leva som vanligt och fortsätta med normala aktiviteter och fysisk aktivitet är lika effektiv som manuell behandling (manipulation och mobilisering). De ligger alla på nivå B . Tar man då kostnadshänsyn och gör en riskvärderng (vg se M Reimers inlägg), bör väl kiropraktik av halsryggar men även beh av de "sunt förnuft" kallar "kiropraktorwannabees" reduceras till ett minimum. Det framgår ju även, vet att det här är inte det bloggen handlade om, men kan bara inte låta bli att påpeka det beträffand smärta från ländryggen. Att fortsätta att leva sitt liv samt antiinflamatorisk behandling, smärtstillning och muskelavslappnande har en evidens på nivå A. Manuell behandling kiropraktik och behandling utförd av "kiropraktorwannabees" ligger på nivå B. Sammanfattningsvis 50 st Diklofenak för 100 kr är mycket effektivare beträffande, kostnad, tillfrisknande, hur man använder patientens tid och pengar samt hur sjukvårdens resurser utnyttjas.

 • Mats Reimer 2008-11-22 13:08:00

  Den fall-kontrollstudie från Kanada som vi diskuterar kan inte vara det slutgiltiga svaret på frågan om hur riskabelt manipulation av halsryggen är. --- För det första: Som jag förstår studien så har man via ersättningssystemet, alltså via räkningar ersatta av det offentliga, sett på exponering av besök hos kiropraktor respektive allmänläkare. Det fanns en klar relativ riskökning för båda exponeringarna, men ingen statistisk säkerställd skillnad mellan dem, men fallen var få. En möjlig felkälla jag kan tänka mig är att en kiropraktor kanske tendera att avstå att sända en räkning om patienten får oroväckande symtom direkt efter "justering". Jag har förstås inga belägg för att det är så, men tycker inte att det är en orimlig tanke. Så sista ordet är inte sagt, och detta är inte den sista studien i ämnet tror jag. --- För det andra: om det finns en (som i detta fallet) rimlig misstanke om allvarlig biverkan så måste det vägas mot nyttan av behandlingen. Exemplet som "sunt förnuft" tar upp är diklofenak, och här har läkemedelsverket gjort just en sådan avvägning, och låter (till vidare) diklofenak ha de indikationer som listas i FASS. Ett för mig mer närliggande exempel är desmopressin mot sängvätning, en medicin jag och alla barnläkare jag känner använt i sprayform i åratal till våra patienter utan problem. Härom året ströks sängvätning hos barn som indikation för denna spray, då läkemedelsmyndigheterna ansåg att risken för biverkning i form av vattenförgiftning (en risk som är mycket mycket liten) inte uppvägs av nyttan då sängvätning inte är en allvarlig sjukdom. Så i fortsättningen skriver jag mindre spray och mer tabletter till de barn som inte blir torra av "larm-behandling". --- Denna avvägning mellan en sannolikt liten, men ännu inte kvantifierad, risk mot nyttan av att ha kvar manipulation som en behandling mot nackbesvär, har ingen myndighet i Sverige gjort. --- Min profetia blir denna: inom tio år kommer försäkringsbolagen i USA ha gjort en sådan avvägning då och det kommer att bli svårt (eller mycket dyrt) för kiropraktorer som manipulerar halsryggen att teckna försäkring mot patientskador. Återkom julen 2018 så lovar jag att be offentligt om ursäkt i fall denna förutsägelse inte slår in.

 • ST-läk 2008-11-22 02:28:00

  Amen hallå, "vertebralisartären", Mats Reimer, det finns faktiskt 2 vertebralisartärer (om du inte har spårat en rarus anomali). Och att manipulation med följden ocklusion, dissektion, embolisering, trombos etc skulle ge snabb symptomatologi är inte givet, det kan ta tid likaväl, inte minst om det är kollateralflöde.

 • Sunt förnuft 2008-11-21 20:02:00

  Till "Dr vsh". RA är väl en patologi, eller hur? Du drog faktiskt upp det i strokediskussionen och du nämnde inget om ett skadat skelett. Kan man då annat än "misstolka" ditt inlägg? Vadå för dyr behandling? Blir det billigare när sjukgymnaster manipulerar nacken än när kiropraktorer gör det? Min vän, du bör nog studera den nationella taxan, vilken är den ersättningsnivå som sjukgymnaster och läkare får för sin behandling. Vem tror du bekostar den avgiften, eller tror du att pivatpraktiserande läkare och sjukgymnaster jobbar gratis? Den enda skillnaden är att skattebetalarna får betala kalaset för sjukgymnastbehandlingen och läkarbehandlingen och den taxan är BETYDLIGT DYRARE per behandlingstillfälle. Jag kan bara konstatera att du/ni ena gången pratar om stroke och när ni fått lov att backa beträffande detta, pratar du helt plötsligt om "skadat skelett" (vad nu denna diffusa beskrivning innebär) om RA och röntgen. Sedan hoppar ni raskt till kostnadseffektiviteten och lika fort blir ni motbevisade på denna punkt. Istället för att försöka markera revir bör ni nog fundera över er egen kostnadseffektivitet. Men med tanke på hur väl Sveriges olika landsting verkar klara av sina respektive budgetar, är väl ni knappast lämpade att tala om kostnadseffektivitet. Detta uttalande beträffande kostnadseffektivitet kräver ingen referens, utan är något som alla känner till. Beträffande effekten av behandlingen bör du nog läsa något annat än Ernst ganska färgade syn på saken, då han knappast kan kallas för objektiv. Istället kanske du bör titta på en svensk studie, gjord av oberoende expertis ifrån Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU). Var god se följande länk: http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/5/ryggenpatient.html

 • Dr vsh 2008-11-21 18:20:00

  Till (o)"sunt förnuft". Du misstolkar. Sjukgymnasterna önskar/önskade inte röntgen pga risken för stroke utan för att utesluta risken för att förvärra ett skadat skelett (bästa och tydligaste exemplet är patienter med reumatoid artrit). Men bloggen handlade om den risk kiropraktorer utgör när de behandlar patienters halsryggar och oviljan att se att det finns faror med behandlingen. Ang OMT-gymnaster och deras vilja att bli "kiropraktorwannabees" kan vi nog tycka lite lika. Har skrivit en del inlägg när det gäller det. Om man bortser från faran, har ni en för patienten dyr behandling med vad jag förstår ingen eller dåligt visad effekt. Vg se M Reimers inlägg & hänvisning, Ernst E. J Pain Symptom Manage. 2008 May;35(5):544-62. Epub 2008 Feb 14.

 • Sunt förnuft 2008-11-21 16:29:00

  Svar till "Dr vsh". Generellt sett tycker jag du har alldeles rätt i att alla yrkeskårer bör väga för och emot när det gäller all sorts vård (inklusive kiropraktorer). Problemet med denna diskussion är att den startade med en osaklig rubrik om kiropraktorer och deras påstådda strokeincidens, vilket trotsar den aktuella och relevanta forskningens verkliga resultat. Om det finns en länk mellan manipulationsbehandling och stroke, så är sannolikheten extremt liten. Men även antiinflammatoriska läkemedel har en liten ökad strokeincidens och dessutom en massa andra oönskade bieffekter, vilka kan läsas på bipacksedeln. I era respektive inlägg verkar Reimer och du likställa kiropraktik med manipulation, vilket INTE är samma sak. Skulle manipulation vara samma sak som kiropraktik, kryllar väl den svenska vården av "kiropraktorwannabees" i form av OMT-utbildade läkare och sjukgymnaster och av någon konstig anledning nämns ej dessa lika tydligt. Om ni sedan verkligen inte vet att kiropraktorer gör mer än att justera, uppmanar jag er att läsa den näst sista meningen i mitt förra debattinlägg en gång till. Vad sedan kiropraktorn väljer för behandlingsform beror självklart på vad han/hon funnit vid anamnesen, samt vid de olika ortopediska och neurologiska tester som utförts. Att sedan som du gör hänvisa till sjukgymnaster som enligt din utsago vill röntga halsryggen innan de påbörjar halsryggen är också ett mycket märkligt påstående och får i så fall stå för dem och dig. Kan du komma upp med en enda relevant studie som bekräftar att ett sådant tillvägagångssätt skulle vara fördelaktigt för patienten? Exakt vilket röntgenfynd på en slätröntgen skulle indikera att en ökad risk för stroke finns? Har du funderat över vad en ökad strålningsdos av joniserande strålning skulle innebära för cancerrisken beträffande dessa patienter? Visserligen behöver man röntga patienter ibland (men det beror på andra skäl så som misstänkta patologier eller trauman), men börjar man röntga ALLA före manipulation, gör man sannolikt mer skada än nytta och ett sådant förfarande saknar i princip helt saknar evidens. Men om jag skall sammanfatta det hela måste jag säga att jag helt skulle sakna respekt för läkarkåren om alla uttalade sig på samma sätt om manipulation, kiropraktik och röntgenundersökning som ni nu gjort. Dock är det inte så och jag samarbetar med många av kollegor (läkare, sjukgymnaster och kiropraktorer) samt skickar och får remisser, allt för patienternas bästa. Att det finns ytterligheter inom er yrkeskår är väl inget nytt och på samma sätt finns det ytterligheter inom alla kårer (även kiropraktorkåren), tyvärr…

 • Dr vsh 2008-11-21 14:16:00

  Till (o)"sunt förnuft". Mats Reimer skriver förtjänstfullt om riskerna med manipulation av halsryggen. Dessa har varit kända under lång tid. Sjukgymnastkåren har tidigare haft önskemål om att halsryggen skall vara röntgad innan de påbörjar manipulationer. Du lämnar och försöker distrahera i diskussionen. Du tycks inte vilja vidgå riskerna med att överextendera och komprimera i halsryggen på ett ställe där det går ett blodkärl vilket är viktigt för hjärnan. Inlägget gällde inte Minifom (har ingen eller kanske mycket dålig effekt). Antidepressiv medicinerig har effekt, det råkar vara visat och är uppenbart när man använder preparaten. Kraven i samhället på hög funktion både i arbete och privat har ökat oerhört senaste decenierna, de påverkar många och ökar tyvärr behovet av antidepressiv medicinering (men det är en annan debatt). Anser man sig ha sunt förnuft borde man föra en diskussion om det saken gäller och inte en massa annat. Det börjar kanske bli dags för kiropraktiken att mönstra ut både ineffektiva och för vissa potentiellt farliga behandlingsmetoder. Precis som du så förtjänsfullt berättar att vi i läkarkåren gjort genom att operera allt mindre pga diskbråck, ändra våra råd vid ryggvärk. Vår förmåga att väga för och nackdelar, ja Voltaren (och likvärdiga preparat) har effekter men även bieffekter. Det är något man måste väga samman och sen får man tillsammans med patienten välja. Det finns bara en typ av terapi vilken är riskfri (och även fullständigt ineffektiv) och det är homeopatin. De tillhandhåller ju ingen som helst aktiv substans. I övrigt får man nog inse att vad vi gör innehåller både plus och minus och vad som är bäst skiljer för varje patient. Det är svårt att ha respekt för kiroprakterkåren som inte kan se att det finns risker med att manipulera i halsryggen.

 • Sunt förnuft 2008-11-21 11:37:00

  Jag förstå att Reimer inte vill eller vågar kommentera mitt inlägg, med förevändning att det är för långt. Men när han återkommer i sin nya utlovade blogg, kan han väl också passat på att leta rätt på evidensen för Minifom för kolik, vilket frekvent rekommederas, då detta verkligen berör hans specialitet. Det vore även intressant att läsa om Minifomets kostnadseffektivitet, något som Reimer verkligen borde ha kunskap, då det är inom hans specialistkunskapsområde. Det samma gäller för antidepressiva mediciner som inte verkar ha givit färre diagnoser med depressioner i Sverige sedan de introducerades. Med andra ord bör Reimer först och främst städa framför sin egen dörr, innan han börjar kritisera andra. Sist men inte minst: Kiropraktik är så mycket mer än en manipulation eller justering. Där inräknas över 200 olika manuella tekniker, som även involverar mobilisering, mjukdelsbehandling, ergonomisk rådgivning, kostrådgivning, töjning och träning mm. Kanske är det så att det även kan vara några av dessa som kan påverka en människas hälsa. Bara en tanke att begrunda...

 • Mats Reimer 2008-11-21 08:36:00

  Bäste "Sunt förnuft", jag vill ha mer EBM i hela sjukvården, och försvarar inte dålig skolmedicin. Jag lovar att återkomma i en ny blogg om hur jag ser på att svenska legitimerade(!) kiropraktorer idag i Sverige på sina hemsidor oblygt redovisar den pseudovetenskap de bekänner sig till och vilken flora av sjukdomar man anser sig kunna lindra genom att via kotorna påverka nervsystemet. --- För den som till äventyrs orkar läsa långa inlägg låter jag nedan en mer insatt kollega tala för mig, kollegan vars till svenska nyligen översatta bok jag varmt vill rekommendera. --- Chiropractic was defined by D.D. Palmer as "a science of healing without drugs." About 60,000 chiropractors currently practice in North America, and, worldwide, billions are spent each year for their services. .... Chiropractic is rooted in mystical concepts. This led to an internal conflict within the chiropractic profession, which continues today. Currently, there are two types of chiropractors: those religiously adhering to the gospel of its founding fathers and those open to change. The core concepts of chiropractic, subluxation and spinal manipulation, are not based on sound science. Back and neck pain are the domains of chiropractic but many chiropractors treat conditions other than musculoskeletal problems. With the possible exception of back pain, chiropractic spinal manipulation has not been shown to be effective for any medical condition. Manipulation is associated with frequent mild adverse effects and with serious complications of unknown incidence. Its cost-effectiveness has not been demonstrated beyond reasonable doubt. The concepts of chiropractic are not based on solid science and its therapeutic value has not been demonstrated beyond reasonable doubt. --- Chiropractic: a critical evaluation. Ernst E. J Pain Symptom Manage. 2008 May;35(5):544-62. Epub 2008 Feb 14.

 • Sunt förnuft 2008-11-21 02:11:00

  Det är väl allmänt känt att herren och djävulen tolkar bibeln olika. Inom vården kallas det som motsvarar bibeln evidens, vilket erhålls genom forskning. Ingen vårdgivare med svensk legitimation skall heller kallas alternativmedicin, något som Reimer konstigt nog verkar ha missat helt och hållet. Vidare verkar Reimer helt även ha missat att hans egen yrkeskår har ett minst sagt dunkelt förflutet bl.a. med lobotomier, åderlåtning och Neurosedyn/Talidomid för att bara nämna några få skelett i hans yrkeskårs garderob. När det gäller ryggbehandling har väl knappast läkarkåren i ett historiskt perspektiv rosat marknaden då de långt in på 1980-talet rådde patienter med ryggbesvär att ligga still och äta vanebildande muskelavslappnande och narkotiska preparat. Att ligga still när man har ont i rygg och nacke har dagens forskning bevisat vara direkt skadligt. Finns frågor om detta, bör Reimer exempelvis läsa SBU-rapporten. Många av de mediciner som skrevs ut på 1980-talet exempelvis Lobac (vilket jag själv fick utskrivet år 1980, när jag var 11 år gammal och hade nackspärr) är sedan länge sen förbjudna. Inte heller bör vi förglömma de förr så vanligt förekommande diskbråcksoperationerna, vilka vi vet att de förhållandevis ofta får allvarliga komplikationer. Med andra ord borde nog Reimer vara lite mer ödmjuk när det gäller andra yrkeskårers historik. Dock är historik precis som ordet antyder något som har varit och det kan knappast ändras på så här i efterhand. Så hur ser det ut idag? Reimer avslutar sitt inlägg med följande kommentar: "Om kiropraktik mot halsryggen varit ett piller då hade det läkemedlet dragits in av Läkemedelsverket. Det finns ingen rimlig nytta som uppväger risken." Jag kan härmed då konstatera att han baserat detta uttalande på påstådda fall av stroke. Risk of vertebrobasilar stroke and chiropractic care: results of a population-based case-control and case-crossover study, är den studie Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation hänvisar till på www.ryggraden.se. Ett abstrakt av studien kan ses på följande länk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18204390. Som det framgår är studien enormt stor (den absolut största i sitt slag) och den täcker in över 100 miljoner patientår! Jag ber att få citera hela sammanfattningen på engelska, så att inga missförstånd med översättning skall kunna ske: "CONCLUSION: VBA stroke is a very rare event in the population. The increased risks of VBA stroke associated with chiropractic and PCP visits is likely due to patients with headache and neck pain from VBA dissection seeking care before their stroke. We found no evidence of excess risk of VBA stroke associated chiropractic care compared to primary care." Med andra ord har man INTE i denna enorma studie funnit några bevis för att kiropraktorer skapar mer stroke än exempelvis läkare i den undersökta gruppen på över 45 år. Men då kontrar Reimer med en liten studie, där sju fall kallas ”tidmässigt kopplade” till att kiropraktor eller sjukgymnast manipulerat halsryggen. Frågan blir hur stor tidskopplingen, finns det moderna och större studier (liknande den som listats ovan) som verifierar tidskopplingen? Vad hade dessa drabbade personer för andra åkommor? Hade de exempelvis övervikt, diabetes eller något annat som kunnat bidra till deras stroke? De kiropraktorer som förekommer i studien, hade de en internationellt godkänd examen, eller var de generella manipulerare och kallade sig kiropraktorer? Hade någon kiropraktor som över huvud taget förekommer i studien en internationellt godkänd kiropraktorexamen, dvs godkänd av World Federation of Chiropractic (WFC)? Men viktiga frågor som dessa "glömmer" Reimer att belysa i sin okritiska granskning av den svenska studien. Nu kommer dock nästa frågeställning som ett brev på posten. Varför heter rubriken "Håll kiropratorn borta från nacken", när Reimer i sin egen artikel belyser att sjukgymnaster var involverade i den betydligt mindre svenska studien? Förresten finns det väl också läkare med OMT-utbildning eller hur… Tyvärr får man konstatera att Reimer i sin debattartikel har en syn på vetenskapen, som i det närmaste kan liknas den syn många hade på vetenskapen 200 år f.Kr, då Eratosthenes hade beräknade jordens omkrets. Detta var något som många tvivlade på, då de själva kunde se att jorden var platt. År 1492, bevisade Columbus att jorden inte var platt. På samma sätt som många ifrågasatte Eratosthenes och hans studier om att jorden var rund, ifrågasätter Reimer i sin debattartikel den forskning som finns gällande kiropraktik och stroke med följande förklaring: ” Det räcker att titta i en anatomibok på arteria vertebralis förlopp för att bli orolig för vad som kan hända om man ”justerar” cervikalkotorna. Här finns en biologiskt plausibel förklaring till varför manipulation av halsryggen skulle kunna skada artären, detta till skillnad från den biologiskt osannolika teorin bakom kiropraktiken.” Att kommentera Reimers åsikter och tankar blir därför helt verkningslöst, då dessa inte är forskningsbaserade, utan enbart bygger på hans åsikter. Sist men inte minst skulle jag vilja återgå till Reimers påstående ” Om kiropraktik mot halsryggen varit ett piller då hade det läkemedlet dragits in av Läkemedelsverket” och begrunda detta ifrån en annan synvinkel, nämligen genom att läsa bipacksedeln på en av den vanligast förekommande mediciner som skrivs ut för patienten i Sverige med nack- och ryggvärk, nämligen Voltaren. Därför skulle jag vilja fråga Reimers om han i sin vildaste fantasi verkligen inbillar sig att yrkeskåren av legitimerade kiropraktorer skulle få ha kvar sin legitimation, om det visade sig att de hade följande bieffekter vid sin behandling (informationen har hämtats ifrån www.fass.se): 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Voltaren ha biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): Magsmärta, illamående, kräkningar, diarré, matsmältningsrubbningar, minskad aptit, ökad gasbildning, huvudvärk, yrsel, svindel, hudutslag, förhöjda levervärden. Mindre vanliga (färre än en av 100 patienter): kramp i luftrören, leverfunktionsstörningar (leverinflammation, gulsot). Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Trötthet, svullnad i kroppen på grund av vätskeansamling, överkänslighetsreaktioner (nässelutslag, allergisk chockreaktion med blodtrycksfall), magsår, magblödning (blodblandad kräkning, blod i avföringen, blodiga diarréer), tarmbesvär (t.ex. förstoppning, inflammation i tarmen), försämring av Crohns sjukdom och ulcerös kolit, inflammation i tungan, munnen eller matstrupen, inflammation i bukspottkörteln, impotens (samband osäkert), astma (inklusive andnöd). Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 patienter inklusive enstaka rapporter): Påverkan på synen (dimsyn, dubbelseende) och hörseln (nedsatt hörsel, öronsusningar), insomningssvårigheter, mardrömmar, irritabilitet, ängslan, depression, minnesstörningar, förvirring, störd verklighetsuppfattning, myrkrypningar, darrningar, kramper, känselbortfall, smakförändringar, påverkan på hjärta och kärl (t ex bröstsmärta, hjärtklappning, högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kärlinflammation), blodbildspåverkan (minskat antal blodplättar som kan ge små blödningar i hud och slemhinnor, minskat antal vita blodkroppar som kan försämra immunförsvaret (agranulocytos), sönderfall av röda blodkroppar, blodbrist), eksem, klåda, hudrodnad, allvarliga hudbiverkningar såsom Steven Johnsons syndrom (slemhinne- och hudinflammation med blåsor och hög feber) och Lyells syndrom (som Steven-Johnsons syndrom men även med plötslig hudavlossning), håravfall, ljusöverkänslighetsreaktioner, påverkan på njurarna (t ex minskad eller upphörd urinproduktion och blod i urinen), hjärnhinneinflammation eller lunginflammation utan bakteriell orsak, stroke, angioödem (t.ex. svullnad av ansikte, utslag, andningssvårigheter). Läkemedel som diklofenak kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Med detta i åtanke bör man kanske fundera på VEM som bör hållas borta ifrån nacken…

 • Mats Reimer 2008-11-20 18:23:00

  Svar till "läkare": det låter ju som om CindyLou Romberg drabbades av en neurologisk skada inom 48 timmar efter kiropraktisk behandling. Slump eller samband? --- Svar till Lövgren och Mellquist: Vad gäller kiropraktik och vetenskap så blir mitt svar så långt att det nog får bli en ny blogg senare. --- Vad gäller kiropraktik och risk för biverkningar, som var det som denna bloggen handlade om, så blir det intressant att se vad som blir resultatet av den juridiska prövning som nu skall ske av ett fall i Canada: http://www.cbc.ca/canada/edmonton/story/2008/06/13/chiro-lawsuit.html

 • Peter W. Lövgren 2008-11-20 16:33:00

  Det är lite förvånansvärt när herr Reimer i sin blogg raljerar över att Palmer j:r eventuellt kan ha haft ihjäl sin far. Vad har detta med kiropraktik nära 100 år senare att göra? Vidare görs kopplingen till kiropraktikens grundidé från 1895 - förförra seklet. Vad har det med 2008 att göra? – Det som var accepterat inom läkar”vetenskapen” på exempelvis 1920-talet anses av vetenskapen i dag vara humbug. Detsamma gäller inom kiropraktiken: vetenskapliga landvinningar förbättrar utövandet av yrket.

 • Peter Mellqvist 2008-11-20 16:04:00

  Bäste Mats Daniel David Palmers ”Bone out of place” teori har vi kiropraktorer övergivit sedan lång tid (i varje fall de flesta). Hans ”anda” lever dock kvar i vår filosofi, då vi har en holistisk och vitalistisk syn (i varje fall de flesta). Vi måste reda ut en sak först. Kiropraktisk behandling (som vi skriver om på vår hemsida) är inte synonymt med kiropraktisk justering eller om man så vill kalla det en manipulationsbehandling. Den kiropraktiska justeringen är bara ett av våra verktyg. Det är som Erik Rudberg skriver i sitt inlägg; vi använder andra metoder också. Man kan inte reducera kiropraktik till att bara vara manipulationsbehandling av ryggraden. Detta överstämmer inte med vår filosofi. Det vore som att kalla sig för kristen, och samtidigt hävda att Jesus inte existerar. Då har man istället blivit något annat. Kortfattat ser kiropraktorer patienten som en helhet och man försöker minska de belastningar som patientens nervsystem utsätts för. Man försöker få patienten att äta rätt, röra sig rätt och tänka rätt. Behandlingen innefattar kiropraktiska justeringar (eller manipulationsbehandling om man reducerar det till det), kostråd, stresshantering och motionsråd. Detta sammantaget ger sannolikt patienten en bättre hälsa. Vi behandlar inte astma, någon annan sjukdom, något annat tillstånd eller symptom. Vårt mål är att få patientens nervsystem att fungera bättre. Men det var ju inte det ditt inlägg egentligen handlade om.

 • läkare 2008-11-20 15:26:00

  Ett fall av "Foreign accent syndrome" efter behandling med kiropraktik beskrivs i nätupplagan av AB just nu. Någon som känner till detta?

 • Namn 2008-11-19 21:21:00

  Den Amerikanska sjukvården är den 6te ledande orsaken till för tidig död i USA. Kanske är det dags att granska sjukvården i sömmarna?????

 • Mats Reimer 2008-11-19 21:18:00

  Från Liljeholmens LKR-kiropraktorer: "Vanliga förekommande problem hos barn som kan behandlas med kiropraktik: Spädbarnskolik Kinkighet Sömnproblem Amningsproblem/problem med sugreflexen Öroninflammationer Nackspärr/snedställning (torticollis) Förstoppning Huvudvärk Växtvärk Hyperaktivitet Osymmetriskt huvud (plagiocephaly) Skolios Klumpighet (dyspraxi) Inlärningssvårigheter (dyslexi) Astma Sängvätning Allmän ohälsa, återkommande infektioner

 • Erik Rudberg 2008-11-19 20:12:00

  Bra att du läst hela artikeln! det är ju just det att det är lika sannolikt att patienten besökt husläkare som kiropraktor som visar att risken att skadas på det sättet av kiropraktorbehandling är ytterst liten. Ingen påstår att studien helt utesluter detta. Men om det verkligen var så att friska människor skadades av kirorpaktorbehandling skulle det bli tydligt i denna studie. Det gjordes ca 70000 kiropraktorbehandlingar per dag! under 10 årsperioden. Det var bara 818 fall av vertebrobasilaris stroke under den tiden. Om kiropraktorbehandling är så farligt som du påstår skulle det varit betydligt fler fall. Dom här fallen med patienter som insjuknar efter kiropraktorbehandling är en stor sak för kiropraktorer. Ingen vill vara med om något sådant. Även ett enda fall är nog för att ifrågasätta behandlingen. Dock är den upplevda nyttan av behandlingen bland patienter mycket större än den lilla behandlingseffekt som de vetenskapliga studierna visar. Skulle vi sluta med manipulationsbehandling så är jag helt säker på att andra yrkesgrupper skulle fortsätta. Det måste vara bättre att behandlingen utförs av välutbildade personer som är väl medvetna om riskerna. Vad gäller behandling av ADHD, astma, sängvätning, PMS så får du fråga dom som håller på med det. Jag förutsätter att dom använder andra metoder än manipulation av ryggraden för att nå framgång där.

 • Mats Reimer 2008-11-19 19:45:00

  Jag kollade på några hemsidor med svenska kiropraktorer. Erik Rudberg och Carl Edelman behandlar nog bara smärttillstånd i muskler och leder. Men era LKR-kollegor på www.kiropraktorakuten.com i Linköping vill gärna lindra även PMS, ADHD och sängvätning. De skriver vidare: "Kiropraktorer behandlar inte astma, men kiropraktisk behandling kan lindra astmaattacker och göra så att de uppkommer mer sällan." Inte behandla men väl lindra? Det blir lite dubbla budskap.

 • Mats Reimer 2008-11-19 19:20:00

  Till Erik Rudberg: Jag har faktiskt läst hela artikeln (men kanske inte förstått alla statistiska finesser). Misstanken är alltså att manipulation av nacken i sällsynta fall kan orsaka dissektion av vertebralisartären. Detta borde ge symtom inom kort tid. I artikelns tabell 3 anges odds ratio för att en patient (under 45 år) som besökt kiropraktor inom ett dygn kommer läggas in med VBA-stroke till 12 (95% konfidensintervall 1,25-115,36) jämfört med matchade kontrollpersoner. För mig låter detta som en betydande association (som dock inte bevisar orsakssamband). Att denna riskökning inte statistiskt är skild från riskökningen av att ha besökt sin allmänläkare dygnet innan inläggning gör att kiropraktorer helst vill tolka detta som att kiropraktiken är ”frikänd”. But, absence of proof is not proof of absence. Talen är små, och det kan vara en betydande skillnad i verklig riskökning som studien är för liten att visa (102 fall under 45 års ålder). En möjlig tolkning är den som författarna helst vill göra: personer med begynnade stroke söker kiropraktor eller allmänläkare lika ofta. Men de är ändå hederliga nog att i klartext skriva ut: We have not ruled out neck manipulation as a potential cause of some VBA strokes. Så för att upprepa: unga människors stroke beror oftare på artärdissektion som är många gånger föregåtts av ett mindre trauma mot artären. Manipulation av nacken är ett sådant mindre trauma som via många fallbeskrivningar och även den aktuella studien är associerat med VBA-stroke. Denna studie har inte bevisat sambandet. Men inte heller uteslutit det – vilket är den tolkning kiropraktorerna föredrar och påstår som en bevisad sanning. ------------------- Till Carl Edelman: Ja, jag läste fel, hypomobil skulle det vara. Kan du ge mig en vettig referens på att en hypomobil kota skulle ge rotpåverkan som upphävs av att kotan mobiliseras, och att denna mobilisering går att verifera med modern bilddiagnostik? ---- I det lilla materialet från Umeå som jag refererade till hade hela 7 fall av artärdissektion föregåtts av manipulation av halsryggen. Eftersom de besvär som behandlas med manipulation av halsryggen är förhållandevis lindriga ser jag ingen anledning att acceptera ens en liten risk för en stor katastrof. Övrig kiropraktisk behandling av smärttillstånd har jag inga egentliga kommentarer till. Men de kiropraktorer som (i Palmers anda) försöker behandla andra mer intermedicinska sjukdomar med manipulation av ryggraden håller väl på med kvacksalveri? Fast det kanske inte sker i Sverige.

 • Carl Edelman 2008-11-19 16:40:00

  För att kalla sig läkare (barndistriktsläkare) verkar du ha osedvanligt begränsade kunskaper om kiropraktik. Om nu så är fallet borde du kanske inte uttala dig i ämnet? Vad tycker du själv, egentligen? Att kalla sig läkare och skämta om avrättningar i diktaturer verkar vare sig speciellt begåvat eller empatiskt. I din klämkäcka avslutning summerar du "Om kiropraktik mot halsryggen varit ett piller då hade det läkemedlet dragits in av Läkemedelsverket. Det finns ingen rimlig nytta som uppväger risken." Man bedömer risken till 1:1 000 000 till 1: 10 000 000 att man som patient avlider i samband med kiropraktisk behandling av halskotorna. Visa mig den medicinen som uppvisar den säkerheten! I en nyligen gjord studie i Storbritannien granskades 50 000 på varandra följande behandlingar av halskotorna utförda av kiropraktorer. Man fann inga allvarliga komplikationer överhuvudtaget. Jag misstänker att dina kunskaper om kiropraktik är för begränsade för att inse nyttan av det vi gör. För övrigt noterar jag att du uppenbarligen inte läst "namn"s inlägg ordentligt eftersom han hänvisar till hypomobila och du skriver hypermobila kotor. Det är något helt annat. Ett sådant elementärt fel avslöjar din kunskapsbrist.

 • Mats Reimer 2008-11-19 14:47:00

  Förlåt "Namn", du har rätt i att gamla synder är gamla (och skolmedicin en syndare bland andra). Du behandlar alltså nervrotsinflammation orsakad av "hypermobil kota". Hur vet man det? Provokationsbilder? CT? MRI?

 • Erik Rudberg 2008-11-19 14:44:00

  Du skriver att studien Risk of vertebrobasilar stroke... bara visar att det inte finns någon ökad risk att ha varit hos kiropraktor före debut av stroke för patienter som är äldre än 45 år. Det gäller både besök hos kiropraktor och besök hos husläkare. Personer under 45 år hade en ökad frekvens av besök hos husläkare eller kiropraktor före debut av stroke. Detta jämfört med en kontrollgrupp som inte haft någon sjukdom. Det var dock inte mer sannolikt att patienterna varit hos kiropraktor än hos husläkare. Slutsatsen blir därför att de patienter som utvecklar stroke söker för symtomen som föregår stroken. Detta är uppenbart för den som har läst hela studien och inte bara ett abstract. Det är klart att det inte är bra att manipulationsbehandla nacken på en patient som håller på att utveckla ett stroke i bakre cirkulationen i hjärnan.Det kan säkert förvärra förloppet. Men det är svårt att diagnosticera i ett tidigt skede. Men studien stärker uppfattningen att manipulationsbehandling av nacken inte orsakar stroke hos helt friska personer. Jag tror inte att det skulle påverka antalet fall av stroke i vertebralisartärerna om alla helt slutade använda manipulationsbehandling.

 • Namn 2008-11-19 13:05:00

  Alla vetenskaper har börjat någonstans. Det du nämner skedde för över 100 år sedan, det har hänt mycket sen dess. Låt oss se på saker och ting som de ser ut idag och bedöma det. Debatten blir så mycket mer konstruktiv då.

 • Namn 2008-11-19 01:35:00

  Varför ska en biologiskt plausibel förklaring till varför manipulation av halsryggen skulle kunna skada artären godtas när det inte finns någon forskning som stöder den? En liknande en biologiskt plausibel förklaring är att nervrötterna påverkas av en inflammation nära dem som är resultatet av en hypomobil kota. Varför är biologiska plausibler ok att godta när de kommer från en medicinsk doktor och inte från en kiropraktisk doktor?

 • Kotknackar'n 2008-11-18 20:08:00

  Med anledning av bloggen och nedanstående kommentarer rekommenderar jag "Wenban AB.Inappropriate use of the title chiropractor: reason for concern? Clin Neurol Neurosurg. 2008 Apr;110(4):425-6.". En titt på WHO:s hemsida efter riktlinjer för kiropraktisk utbildning och verksamhet ger god upplysning, och tar kål på högmod och fördomar. Där får man bl a veta att en läkare behöver två års vidareutbildning för att arbeta som kiropraktor. "Sjukgymnasten" hävdar att legitimerad sjukvård skall vara evidensbaserad. Då bör hon/han begrunda hur mycket av dagens medicinska teknologi som egentligen har GOD evidens(inkl sjukgymnastik)?! Kontrollera med SBU! Enligt DN 7 november spenderas 20% per år av landets sjukvårdsbudget på att städa upp efter felbehandlingar. Effektivt och, framför allt, kostnadseffektivt? Men, tack och lov är det nu 160 år sedan Ignaz Semmelweiss, efter mkt motstånd, lyckades få läkarkåren att tvätta händerna före och efter undersökning/ingrepp, annars hade det sett värre ut.

 • sjukgymnast 2008-11-18 14:42:00

  Största problemet i många av de studier som finns är att man har använt sig av antingen terapeuter med endast första stegen i utbildningen eller terapeuter utan MDT-utbildning, man har då mer eller mindre reducerat det till extensionsövningar. Detta är att kraftigt undervärdera metoden och ger inte alls samma resultat som man har fått i de studier där examinerade terapeuter har fått utföra bedömningar och behandlingar. Återigen hänvisar jag till nämnda bok, där finns även komplett referenslista.

 • Mats Reimer 2008-11-18 14:16:00

  Jag hittade en mer utförlig kritik av den fall-kontroll studie som jag kommenterat i bloggen: www.sciencebasedmedicine.org/?p=170#more-170

 • Mats Reimer 2008-11-18 14:13:00

  OK men denna var ju inte så översvallande: The McKenzie method for low back pain: a systematic review of the literature with a meta-analysis approach. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16641766 ---- Eller fanns det ngn bättre systematisk översikt jag missat i PubMed?

 • Mats Reimer 2008-11-17 22:54:00

  Hej sjukgymnast, är MDT=McKenzie rejält evidensbaserad?

 • sjukgymnast 2008-11-17 22:29:00

  Kan inte annat än att instämma. Jag är privat sjukgymnast och arbetar med MDT i samtliga nackundersökningar. Det ger bättre diagnoser, mindre risk för skada samt ett långsiktigt hållbart resultat. Jag anser att de förlegade teorier som ligger till grund för kiropraktiken borde ses över på allvar. Borde inte legitimerade yrkesgrupper arbeta evidensbaserat?

 • Jörgen Malmquist 2008-11-17 12:58:00

  Legitimerade kiropraktorer har rätt i att de inte tillhör alternativmedicinen. Detsamma gäller leg. naprapater. Legitimerade personer tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och står under SoS tillsyn. Man kan fråga sig om beslutet om legitimation för dessa två grupper var klokt men det är en separat fråga.

 • Mats Reimer 2008-11-14 17:33:00

  Länken till LKR's pressmeddelande föll bort: http://www.ryggraden.se/default.asp?page=read&nid=279&gid=30

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier