Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

Blogg


Mats Reimers blogg Publicerad 2010-06-30

Antroposofisk MVC och BVC ger felaktiga råd

Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna.

Vidarklinikens MVC/BVC fortsätter som Kirstens Familjehälsa, och Vidarkliniken skriver på hemsidan att verksamheten drivs vidare i samma anda som tidigare samtidigt som man följer ”allmänna riktlinjer för Stockholms Läns Landsting med frivillig kompletterande antroposofisk och alternativ rådgivning”.

Jag tycker dock att det verkar som om en del av den alternativa rådgivningen befinner sig mycket långt ifrån vad som är den offentliga vårdens riktlinjer. I en tidigare blogg har jag skrivit om den totalt felaktiga information som antroposoferna ger om D-vitamin till spädbarn, och liksom många andra antroposofer är Kirsten Nisted kritisk till att vaccinera spädbarn. Vi en alternativmedicinsk blogg har jag förstått att man på Kirstens Familjehälsa också är tveksamma till K-vitamin till nyfödda. K som i koagulation.

Morbus hæmorragicum neonatorum. Jag har bara sett denna hemska sjukdom en enda gång, hos ett spädbarn som drabbades av hjärnblödning på grund av blödningsbenägenhet orsakad av K-vitaminbrist. Detta skedde under en period när det sjukhus där jag jobbade hade gått över från injektion av K-vitamin till att ge det till den nyfödda som droppar i munnen. Det visade sig att det inte var lika säkert att ge K-vitamin som droppar, i varje fall inte till de barn som ammas fullt, för bröstmjölk innehåller mycket lite K-vitamin.

Det är inte kul att sticka små barn med nålar, vare sig för att ge dem K-vitamin eller för att ta PKU-prov. Ett annat skäl till att man såg droppar som ett alternativ var att det under en kort period kom upp funderingar om vitamininjektionen sällsynt kunde utgöra en riskfaktor för senare utveckling av leukemi eller annan cancer. Senare studier i England och Sverige avvisade detta, och amerikanska barnläkarföreningen rekommenderar att alla nyfödda får en intramuskulär injektion av K-vitamin. I Sverige ser man som ett alternativ att ge upprepade doser av dropparna, om föräldrar inte kan tänka sig injektion.

Risken för ett enskilt barn att drabbas av denna blödningsbenägenhet är liten, och det är naturligtvis upp till föräldrarna att avgöra om deras barn skall få detta skydd genom sprutan. Men många föräldrar vet nog inte vad K-vitaminberoende koagulationsfaktorer är för något (det minns knappt jag), utan de flesta litar nog på att rutinbehandlingen är för barnets bästa.

De föräldrar som gör sina MVC-besök i Järna riskerar dock att bli gravt felinformerade av en barnmorska som inte verkar förstå vilken sjukdom vitaminsprutan skall förebygga, och som tror att man kan räkna ut vilka som är riskbarn: ”barn som har en risk för inre blödning är barn som är födda för tidigt … barn som har haft en påfrestande förlossning … barn med medfödd leversjukdom, där enzym som ingår i bildandet [sic] av K-vitamin fattas".

Nej, det stämmer inte, det går inte att plocka ut de barn som kan riskera spontan blödning om de inte får K-vitamin, det syns inte utanpå. Och vitaminer måste tillföras kroppen eftersom våra celler inte kan syntetisera vitaminer (förutom D-vitamin som kan bildas i huden, men det räcker inte helt).

Den mänskliga kroppen bär inom sig två polära funktioner. Den ena som formar, förhårdnar, och den andra som är upplösande. Dessa två processer finns även i blodet. Där är det viktigt med balansen mellan koagulerande faktorer (förhårdning) och fibrinolysen (upplösandet). Blir koagulationsprocessen för stark blir det trombos, hjärtinfarkt eller cancer; blir den upplösande kraften övervägande blir det en blödning”. Nej, blodets levring leder inte till cancer, det är ett absurt påstående.

Under de 3-4 första dygnen har barnets blod en låg halt av K-vitamin men den ökar under denna tid till normalvärdet, det vill säga den upplösande kvaliteten är övervägande. Samtidigt sker en nedbrytning av röda blodkroppar. I fosterlivet har barnet dubbelt så många röda blodkroppar, då det är nödvändigt för syresättningen och man säger att barnet har tjockt blod. På tredje dagen efter förlossningen har blodet en normal koncentration av röda blodkroppar. Detta är en upplösande process och försvåras kanske av K-vitamin som har en förhårdnande kvalitet.” Här gör barnmorskan en total sammanblandning av de röda blodkropparna (vars koncentration minskar under flera månader efter barnets födelse) och koagulationsproteinerna i plasman, där en del av dessa proteiner inte kan bildas korrekt i levern om det inte finns K-vitamin. Dessa saker har inte direkt med varandra att göra.

Båda dessa processer sker i levern och behöver galla. En överbelastad lever utsöndrar bilirubin, ett gulämne i gallan som färgar huden gul om koncentrationen blir för stor. Detta är så kallat nyföddhetsgulsot." Missförstånden fortsätter; när hemoglobinet från de röda blodkropparna bryts ned bildas det gula bilirubinet som en frisk lever utsöndrar som gulgrön galla. Nyföddhetsgulsot uppträder när levern inte hinner med utsöndringen av bilirubin i den takt ämnet bildas.

Det är uppenbart att Kirsten Nisted inte kan tillräckligt mycket om fysiologi och patologi, och jag är rädd att hon skrämmer föräldrar när hon tror att tillfört K-vitamin kan ge cancer eller öka risken för utvecklande av allergier. Vad gäller information om vaccinationer, D-vitamin och K-vitamin verkar det tveksamt om denna antroposofiska MVC/BVC håller godtagbar standard. Jag önskar att barnhälsovårdsöverläkaren tittar närmare på detta.

Kommentarer

 • kerstin elmqvist 2013-05-24 08:41:00

  En liten reflektion: Vad är det som säger att K-vitaminvaccinet inte ger allergier eller cancer i framtiden?Och varför låter vi inte våra kroppar själv få bygga upp det son behövs, låt barnen hinna ut ur magen innan de prepareras med vaccin. Ingen kan säga att vaccinet har så bra effekt, och därför ges till alla spädbarn.Kan det kanske vara det som gör barnen allergiska senare?Efter många år i vården, ser jag saker som faktist bara görs, för att det ska göras, inte någon som reagerar, ifall det och det egentligen behövs. Eller kanske det är svårt att stiga fram ur sinn trygga vrå, och tala om att det.Jag tror i alla fall att detta med vaccin till spädbarn, måste få bemötas av alternativa tankar, utan att bli klassat som humbug.De moderna mediciner vi rör oss med nu,har ju sitt ursprung från naturen, så vi bör nog titta tillbaka lite.Låt små barns kroppar hinna med, och låt kroppen ta hand om det den kan, alltså sakta och i sin takt bygga upp sitt eget immunförsvar mm. allt sker inte över en natt, och väldigt sällan går det fel.Än en gång: sunt förnuft även i vården.

 • Maria Bengtsson 2013-01-08 19:09:00

  Men varför måste vi tillföra kroppen något syntetiskt?? Dog fler bebisar pga inre blödning innan man började med K-vitaminsprutan? Jag skulle vilja se forskning som stöttar dina argument. Du nämner inte heller något om biverkningarna av K-vitamininjektionen. Finns det inga risker med den enligt dig?

 • Gunilla Carlsson usk. 2010-07-24 00:36:00

  Tack för all intressant information Linda Morge i samverkan med Mats R. Ditt resonemang är logiskt och slår hål på vissa myter. Att sen ändra på saker och ting i vår sjukvård tar alltid tid. Det borde inte vara svårt att genomföra studier i ämnet av intresserade barnmorskor/barnläkare mm. och med tiden då få än mer svar på bästa vetenskapliga förlossningsmetod.

 • Linda Morge 2010-07-11 21:16:00

  Det blev visst något fel med länken till Lisa Barret´s  blogg. Jag gör därför ett nytt försök http://www.homebirth.net.au/2008/04/resuscitation-of-newborn.html Sök annars på Homebirth: A Midwife Mutiny ...Turning a ripple into a wave, resuscitation of the newborn 

 • Linda Morge 2010-07-11 20:06:00

  Olle K, som jag förstått det  så är det ingen  kvinna som  föder  på rygg  om hon själv får välja ställning,   och att det alltså är onaturligt med ryggläge.  Det är sjukhuspersonalen som vill ha barnaföderskorna på rygg. Men även om man föder på rygg och får barnet upplagt på bröstet så fungerar placentatransfusionen. Det  är nämligen  inte bara tyngdlagen det handlar om här,   eftersom  livmodersammandragningarna pressar ut blod ur placentan (utom när mamman är sövd, så då måste navelsträngen mjölkas) . Men  med barnet  på mammans bröst när hon ligger på rygg  tar transfusionen längre tid än om det   först befinner sig i lägre nivå än moderkakan. Och enligt vad  jag lärt mig  så är det bara när barnet hålls 40-50 cm högre än placenta som transfusionen stannar av, men att blodet ändå inte  kan rinna tillbaks ut ur barnet  igen. Michel Odent , som aldrig lägger sig i en förlossning  så länge den förlöper   normalt (vilket de i princip alltid gör vid  hemförlossningar) , utan   bara  finns där som ett stöd i bakgrunden och  låter kvinnan följa sin kropps signaler,  har observerat att  de allra flesta  föder i upprätt ställning och tar upp barnet i famnen när det föds,  och  efter några minuter lägger  hon sig  nästan alltid ner på  sidan.  I  Putting An End To Women´s Global Slaughter: Bleeding To Death,  berättar han om det. Jag har här översatt ett utdrag ur  den texten i min blogg http://blogg.aftonbladet.se/15613/2010/02/vill-ni-veta-varfor-nyforlosta-modrar-kan-forbloda-mam    Och i  det här inlägget , på hemförlossningsbarnmorskan Lisa Barrets blogg, http://www.homebirth.net.au/2008/04/resuscitation-of-newborn.html    får vi se bilder på ett barn som föds livlöst, p.g.a. hypovolemi (för  låg blodvolym )  eftersom navelsträngen var lindad hårt runt halsen 2 varv så att det mesta av  barnets blod var kvar i placentan. Men tack vare att det här barnet  föddes hemma istället för på sjukhus,  plus  att  den här barnmorskan var  helt införstådd i  hur moderkaka och navelsträng fungerar  efter födseln, så klarade hon sig  helt utan några men, eftersom  det syre- och stamcellsrika blodet i moderkakan tilläts pulsera  in i hennes kropp och fick henne att komma till liv igen.  Trots att hon befann sig något högre än placenta så fungerade  alltså transfusionen.  Men hade det här barnet  fötts på sjukhus hade  det förmodligen inte alls gått så  bra som det  gjorde nu , eftersom hon  då med all säkerhet hade  blivit omedelbart avnavlad, och alltså ännu mer hypovolemisk.  Frågan är om hon då ens överlevt? Såvida hon inte fått  omedelbar blodtransfusion.  

 • Olle K. 2010-07-11 14:43:00

  En fråga: En del av problemet är väl tyngdlagen? Nyfödingen läggs upp på mammas mage, och blodet försvinner ner mot placenta. De som föder i ryggläge kunde kanske läggas på sidan en stund först, med babyn intill sig på madrassen = lägre än placenta, innan avnavling sker? Babyblodet kan inte rinna uppför mot tyngdlagen och mot övertrycket pga livmodersammandragningarna. Torde åtminstone påverka anemirisken, men hur det blir m K-vitamin vet jag inte.

 • Mats Reimer 2010-07-10 16:59:00

  "Michel Odent  däremot, han ... vet hur en helt naturlig förlossning ska gå till" Under vattnet eller? Det är väl vattenförlossning han är mest känd för...

 • Linda Morge 2010-07-10 11:57:00

  Mats, det gläder mig verkligen att du tänker ta reda på om det pågår en avnavlingsstudie i Sverige  (föräldrarna måste förstås i så fall få vetskap om det)  och det gläder mig även mycket att du  tänker samla på dig mer fakta om avnavling och sedan skriva en blogg om det.   Några  personer jag kan tipsa om som är väldigt kunniga på det här området och som dessutom skrivit mycket som finns utlagt  på nätet är, förutom Judith Mercer,  David JR Hutchon och Michel Odent,  följande personer: George M Morley ( pensionerad obstetriker ) , Eileen Nicole Simon (hjärnforskare), Sarah J Buckley ( familjeläkare med obstetrikutbildning)  .  Sök på delayed cord clamping + deras namn och du kommer hitta massor med bra information. Lycka till!!!

 • Mats Reimer 2010-07-10 09:04:00

  David Hutchon fyllde 65 i år och verkar vara en mycket produktiv och pålitlig person (även om hans website hutchon.net har förfärliga färger, han kanske är färgblind?). Det han rekommenderar är att man väntar ca 40 sekunder innan navelklämman sätts på, och den situation där detta kan vara svårt är om barnet föds livlöst och behöver återupplivas. http://www.hutchon.net/NFMMSIG/cordclamp.htm Fast å andra sidan kan det vara de barn som har stor nytta av att få lite extra blod i sig. Men nu har vi lämnat K-vitaminet...

 • LM2 2010-07-09 18:04:00

  När lämnade David Hutchon sjukhuset? Det verkar inte finnas några spår av honom sedan 2008 i deras information - pensionär?

 • Mats Reimer 2010-07-09 18:04:00

  Hej Linda, jag skall gärna skriva en blogg om avnavling, men jag vill samla mer fakta först. Framförallt vill jag först få svar på om det pågår en svensk studie eller ej. Michel Odent är en doktor med mycket kontroversiella åsikter om vacciner och annat. Vad gäller K-vitamin i Sverige var han ingen påligtlig källa för dig. Mercers artikel hittade jag, och den skall jag kommentera så småningom. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19847185 Du får inte blanda samman de hjärnblödningar som kan förebyggas med K-vitamin med de prematura barnens hjärnblödningar. Den viktigaste riskfaktorn för autism är ärftlighet. Olika problem kring förlossningen är också riskfaktorer (eller epifenomen) både för autism och shizofreni, men jag tror tyvärr inte att en senare avnavling märkbart kommer minska förkomsten av dessa funktionshinder. Jag håller med dig om att allt talar för att man inte bör navla av tidigt, men jag tror du överdriver hälsoeffekterna av detta.

 • Linda Morge 2010-07-09 12:21:00

  Eftersom det inte ser ut att bli några svar på mina frågor så svarar jag istället på det du nu skrivit om mig här: Ja tyvärr, eftersom ni som borde ta ansvaret för det här inte  gör det själva, och trots att jag verkligen skulle behöva vila från det här hästjobbet, så känner jag mig tvungen att fortsätta propagea för sen avnavling och informera blivande föräldrar om deras rätt att välja bort  icke evidensbaserade ingrepp som  de blir påprackade rutinmässigt utan att bli tillfrågade.  Jag tänker naturligtvis på barnen i första hand.  Och på föräldrarna som både blir vilseledda och förda bakom ljuset av läkare och barnmorskor.   Uppgiften att injektionen med k-vitamin innehåller propylenglycol och phenol har jag fått från Michel Odent, förmodligen världens mest erfarne och kunnige obstetriker.  Här skriver han  om k-vitamin, och mycket annat  som borde vara intressant för en barnläkare: http://www.waysofthewisewoman.com/dr-michel-odent-notes-obgyn-studies.html   Angående Darlington Memorial; Sedan 3 år har jag mailkontakt med David Hutchon  som jobbar  på det sjukhuset,  och  som har infört livräddning med intakt navelsträng där , vilket han skriver mycket om som finns att hitta  på nätet (sök  t.ex. på resuscitation + placental cirkulation/transfusion intact,  delayed cord clamping) Bl.a. här skriver han om det.  http://www.bmj.com/cgi/eletters/335/7615/312#174948  Han har dock inte skrivit något om k-vitamin som jag kan länka till,  eftersom han  inte fördjupat sig i ämnet, utan han skriver  mest om livräddning med intakt navelsträng .  Men  han har berättat i mail för mig att de inte  längre erbjuder k-vitamin på Darlington Memorial, varken oral dos eller injektion.   Jag tycker att  alla som jobbar med nyfödda barn  vid det här laget borde   känna till att tidig avnavling inte bara orsakar blodbrist /järnbrist .  Inte så bara förresten, eftersom  det tydligen finns en koppling mellan anemi  i tidig barndom och utvecklingsstörning .   ”The degree of infant anemia correlates numerically with the risk of childhood mental retardation; that risk doubles for males and quadruples for VLBW babies. ”  Se  George M Morley´s eLetter  Autism's Pathogen: The Cord Clamp  http://pediatrics.aappublications.org/cgi/eletters/121/4/758#37369 Angående det du berättar om  ”sällsynta blödningar, framför allt hjärnblödning som kommer utan förvarning” , så rekommenderar jag att du lyssnar på den här videon där Judith Mercer,  en av världens mest framstående forskare  på avnavling,  berättar  om hur mycket bättre prematura barn mår  när de slipper bli utsatta för tidig avnavling.  Bl.a. får  de  färre  hjärnblödningar.  http://www.youtube.com/watch?v=CgAyQvOMrTM Håll med om att det är konstigt att inte det här, som rapporterades på så många håll världen över för  bara drygt en månad sedan, i bl.a  The Telegraph.co.uk,  inte rapporteades av svensk nyhetsmedia: “After reviewing the majority of research in the field, Dr Sanberg and his colleagues concluded that delaying cord clamping could reduce the infant's risk of many illnesses, including respiratory distress, chronic lung disease, brain haemorrhages, anaemia, the inflammatory condition sepsis and eye disease."    http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7767484/Wait-to-cut-umbilical-cord-say-researchers.html Tidig avnavling orsakar alltså inte bara blodbrist.

 • Mats Reimer 2010-07-08 23:48:00

  Hej Mikaela, det är roligt med debatt, och självklart skall föräldrar ges möjlighet att välja. Men kan man göra ett helt informerat val om man inte har en längre utbildning i biokemi etc? Det kokar som vanligt ned till om man litar på råden från sjukvården. I backspegeln skulle förstås föräldrarna till det barn med hjärnblödning jag träffade ha velat att vi gett barnet en injektion istället för K-vitamin i munnen, men sådan var inte rutinen, man trodde då att droppar var lika bra och var rädd för eventuella biverkningar av injektionen. För detta barn blev den (vad det verkar) ogrundade rädslan för biverkningar en katastrof. Vi ger K-vitamin för att skydda späda barn från sällsynta blödningar, framför allt hjärnblödning som kommer utan förvarning. Man erbjuder det till alla barn, men de flesta kommer inte ha någon nytta av det. Det är visat att injektion av vitaminet är säkrare en en dos K-vitamin som droppar, men upprepade doser droppar (till de barn som ammas) kan förmodligen fungera lika bra. De som föds upp på flaska får i sig K-vitamin med ersättningen. Konakion innehåller varken propylenglykol eller fenol som Linda Morge påstår. http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19890428000113&DocTypeID=6 Darlington Memorial Hospital tillhör NHS, Storbritanniens offentliga sjukvård, där alla nyfödda erbjuds K-vitamin. Frågan om avnavling (som Linda Morge även mailat mig om) tycker jag inte har med K-vitamin att göra. Linda Morge propagerar på många platser på nätet för sen avnavling som hon tycks anse skyddar mot allt möjligt, medan jag tror att det främst kan förebygga blodbrist/järnbrist. Om jag kommer på något mer vettigt att skriva om avnavling återkommer jag till det i en framtida blogg.

 • Mikaela 2010-07-08 13:07:00

  Mycket intressant läsning det här. Och jag håller med om kommentarerna, från samtliga, om att det är oerhört viktigt att det tittas närmare på detta. Det är inte vettigt att nyblivna föräldrar blir felinformerade... eller ännu värre att man inte blir informerade alls (för det verkar trots allt vara det vanligaste). Det lärde lär säkerligen fortsätta att tvista, men det måste finnas möjlighet för föräldrar att göra informerade val, och som det ser ut nu så verkar informationen, då den ges, alltför ensidig. Vare sig den är för eller mot K-vitamin. Vore väldigt intressant att få läsa Mats Reimers kommentarer till Linda Morges inlägg!

 • Linda Morge 2010-07-07 23:25:00

  Hej Mats!  Eftersom du  verkar vara expert inom  detta område passar jag på att fråga på:  Har man tagit med i beräkningen i de här studierna att  k-vitamininjektionen alltid ges i kombination  med 10 mg propylenglykol och 5 mg fenol, vars effekter tydligen är okända?  Och har man tagit  hänsyn till hur länge navelsträngen fick pulsera innan den klampades?   Vet du om det stämmer det som står på många webbsidor, att utan att göra några undersökningar för att fastställa den optimala dosen av K-vitamin och utan forskning för att undersöka om ökade koagulationsfaktorer faktiskt kan orsaka olika problem för en nyfödd, gjorde  läkarna som rutinpraxis att injicera alla nyfödda med en dos av K-vitamin 20.000 gånger den normala nivån för en nyfödd, och att denna praxis har förblivit i stort sett oförändrad sedan 1944, utan adekvat uppföljd forskning  .  Eller hur har det här egentligen gått till?    Eftersom du jobbar som barnläkare i VG-regionen, där  ALLA  barn (med några få undantag)  blir  tidigt avnavlade, så kanske du inte har  kommit i kontakt  några naturligt födda barn? Men enligt den kände franske obstetrikern Michel Odent , som har mycket stor erfarenhet av naturligt födda barn, så är k-vitaminbrist  under amningsperioden  förmodligen  lika lite  naturlig  som viktminskning  under den första levnadsveckan .  Detta gäller alltså  barn som fötts  utan några interventioner och som  fått allt sitt blod, syre och stamceller  från moderkakan,  och  då både mor och barn   fått vara ifred  under den första viktiga timmen av bondingen,  så att det  unika hormonspel som sker då  inte blivit  stört, och därmed inte heller amningsstarten. På Darlington Memorial Hospital i UK ges inte k-vitamin alls, sedan de slutade helt med tidig avnavling  för några år sedan. Gäller alltså även barn  som föds medtagna/livlösa.  Så det kanske rent av är så  att  det bara är tidigt avnavlade barn som behöver K-vitamintillskott, eftersom de går miste om koaguleringsfaktorer när hälften av blodet  klampas kvar i moderkakan ?    Både k-vitaminbrist  och viktminskningen under den första levnadsveckan skulle då kanske rent av  vara  iatrogena?   Liksom alla andra skador  och sjukdomar som   framför allt omedelbar avnavling vid  ”livräddning”  orsakar?  Se Iatrogenic Resuscitation:  http://www.cordclamp.org/Iatrogenic%20Resuscitationxx.htm Jag tror jag tar och stämmer in med  både dig och Olle Kjellin här: "Jag önskar att barnhälsovårdsöverläkaren tittar närmare på detta."  och  ”Detta är ju ett solklart ärende för tillsynsmyndigheten att ingripa! ”

 • Olle Kjellin 2010-07-02 21:18:00

  Detta är ju ett solklart ärende för tillsynsmyndigheten att ingripa!

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier